Dyreste strøm på mange år i Sør-Norge

Årets julimåned byr på den dyreste strømmen på over ti år for sørnorske strømkunder. Høyere CO2-priser i Europa får noe av skylden.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Strømprisene i Sør-Norge har holdt seg uvanlig høye i år, og strømprisen i juli ligger an til å bli årets høyeste, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Man må tilbake til vinteren 2010 for å finne enkeltmåneder med høyere strømpris enn i årets julimåned, ifølge historiske tallserier fra Nord Pool.

– Det vil være en rekordhøy julipris i Sør-Norge, det er det ingen tvil om, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight (tidligere Wattsight) til E24.

Så langt i juli ligger snittprisen for strøm på hele 60 øre kilowattimen i Kristiansand og 58 øre kilowattimen for kunder i Oslo og Bergen. Det er langt over det normale prisnivået på sommeren.

Prisen er mangedoblet siden juli i fjor, da prisen i Sør-Norge bare var på 1,5 øre kilowattimen, men 2020 var også et svært uvanlig år med stort kraftoverskudd og råbillig strøm. Året før var mer normalt, og i juli 2019 betalte kunder i Sør-Norge i snitt 34 øre kilowattimen for strømmen.

Fortsatt er det betydelige forskjeller i strømpris mellom de fem norske prisområdene. Mens juli blir den dyreste måneden på mange år for strømprisen på Sørlandet, Østlandet og Sørvestlandet, er prisene i Midt-Norge noe lavere. Og Nord-Norge nyter fortsatt landets desidert laveste strømpriser.

Noen hundrelapper ekstra

Strømforbruket er imidlertid lavere om sommeren enn i vintermånedene, så den dyre strømmen vil ikke nødvendigvis gi så store utslag på din strømregning. De fleste kunder slipper trolig unna med noen hundrelapper i økte utgifter sammenlignet med tidligere år.

En strømkunde i Sør-Norge med et forbruk på 600 kilowattimer i juli vil måtte ut med rundt 348 kroner for strømmen utenom nettleie og avgifter, mens en husholdning i Tromsø med samme forbruk bare må ut med 126 kroner.

I juli i fjor kostet et tilsvarende strømforbruk bare 9 kroner for en kunde i Sør-Norge, mens samme forbruk i juli 2019 kostet 204 kroner.

CO2-prisen får skylden

En viktig årsak til den høye strømprisen i Sør-Norge er at prisen på CO2-kvoter i Europa har økt til rekordhøye nivåer på over 500 kroner per tonn. Det bidrar til å gjøre fossil strøm dyrere, og gir høyere strømpriser i Europa. Det smitter over til norske priser via Norges 17 utenlandsforbindelser, som særlig er koblet til den sørlige delen av Norge.

– Dette er en del av det grønne skiftet. Europa bytter ut gammel kullkraft med fornybar energi, men har fortsatt ikke nok fornybar energi til å dekke behovet. Kull- og gasskraft blir dyrere fordi CO2-prisen har blitt veldig høy, sier Lilleholt.

– Samtidig har Norge ikke like stort kraftoverskudd som i fjor, fordi tilsiget har vært lavere i år, sier han.

Les også

Kan åpne for lønnsom havvind tidligere: Sør-Norge kan få svært dyr strøm

Norge åpnet nylig en ny utenlandskabel til Tyskland, og har startet testdriften av en ny kraftkabel til Storbritannia. Men det er ikke de nye kablene alene som løfter kraftprisen, påpeker Lilleholt.

– Mange spør om det er tysklandskabelen som bidrar til de høye prisene. Men denne kabelen alene står for én TWh av de 25-30 TWh vi eksporterer i år. Så den kabelen alene har liten betydning, for Norge har allerede betydelige forbindelser til Europa, sier han.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt

Fortsatt stor rabatt i nord

Flere ganger tidligere i år har E24 skrevet om de store forskjellene mellom strømprisene nord og sør i Norge. Disse forskjellene er fortsatt til stede.

Kunder i Trondheim og Molde betaler 47 øre kilowattimen for strømmen i juli måned, mens strømkunder i Tromsø har sluppet unna med en kraftpris på bare 21 øre kilowattimen i snitt så langt i juli.

Dermed er prisen i sør nesten tre ganger så høy som i nord.

– Det er store prisforskjeller på grunn av nettbegrensingene mellom nord og sør. Slik har det vært i flere måneder, sier Lilleholt i Volue Insight.

Les også

Sanner avviser å gi støtte etter strømsjokk: – Lite behov

Justerte opp prisanslagene

Den norske nettoperatøren Statnett anslo i fjor at strømprisen i Sør-Norge vil ligge på rundt 30 øre kilowattimen i 2025. Nylig oppjusterte Statnett dette anslaget med 10 øre kilowattimen.

Årsaken til oppjusteringen er blant annet at CO2-prisene i Europa har steget betraktelig, og at det har blitt mer sikkerhet rundt den ventede forbruksveksten i Norge i de kommende årene.

Høyere CO2-priser påvirker norske kraftpriser, fordi Norge er koblet til det europeiske strømmarkedet og utveksler strøm med nabolandene.

Den norske kraftprisen vil likevel fortsatt være lavere enn i Europa, tror Statnett.

Volue Insight har lenge trodd på høyere strømpriser både i Europa og Norge.

– Vi har ventet en strømpris på 45 øre kilowattimen i 2025, men den høye CO2-prisen kan legge til rette for enda høyere strømpriser, sier Lilleholt.

Selv om norske strømkunder i Norge betaler langt mer enn vanlig for strømmen i sommer, så er prisene her i landet likevel mye lavere enn for strømkunder ellers i Europa, understreker han.

– Prisene i Europa er enda høyere, så prisen på 60 øre kilowattimen på Sørlandet er blant den billigste kraften du finner i Europa, bortsett fra i Nord-Norge, sier Lilleholt.

Wattsight ble nylig en del av børsnoterte Volue og har skiftet navn til Volue Insight. Hovedeier i Volue er Arendals Fossekompani med 63,93 prosent.

Les også

Rødt vil gi krisehjelp mot strømsjokk: – Slår ned som bomber i privatøkonomien

Les også

Strømprisen i juni var fjorten ganger høyere i år enn i fjor

Les også

Dyreste mai-strøm på ti år: Fortsatt solid rabatt for nordlendinger

Les også

Nå betaler Oslo-folk langt mer for strømmen: Dobbelt så dyr strøm i sør som i nord

Publisert: