Skeptisk til hydrogensamarbeid: – Det er bare tull

Equinor har tegnet hydrogenavtale med tyske RWE for å skape grønn industri. Det holder ikke for Bellona.

TOPPSTEMNING: Ander Opedal (i midten) og Markus Krebber i RWE (til høyre) på møtet der de signerte avtalen om hydrogenproduksjon. Næringsminister Jan Christian Vestre var også til stede.
Publisert: Publisert:

Torsdag formiddag annonserte Equinor og det tyske energiselskapet RWE nyheten om at de skal bygge opp produksjon av hydrogen i Norge.

Gassen skal etter planen eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning.

Avtalen ble undertegnet like etter et møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og visekansler i Tyskland Robert Habeck ble enige om at Norge og Tyskland skal samarbeide for grønn industri.

Equinor ser på avtalen med RWE som et steg i riktig retning for etablere en betydelig grønn industri i Norge.

– Samarbeidet har potensial til å utvikle Norge til å bli en nøkkelleverandør av hydrogen til Tyskland og Europa. Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sa Anders Opedal, konsernsjef i Equinor i en pressemelding.

TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre og visekansler Robert Habeck.

– Ikke godt nok

Utvikling av grønn industri er vanligvis noe miljøorganisasjoner jubler for.

Likevel er Bellona skeptiske til å sprette champagnen.

– Equinor skal bygge fossile gasskraftverk uten CO₂-rensing. En fremtidig lovnad om hydrogen er ikke godt nok, vi vet ikke noe om hvor mye hydrogen som vil bli brukt, eller når det er tilgjengelig. Da er det risiko for å skape en ny lock-in av fossilt i energiproduksjon, sier Fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

TULL: Bellona er ikke overbevist om at Equinor vil benytte hydrogen på mest effektive måte.

Han understreker at Bellona er «veldig positive» til det overordnede politiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Men han er svært usikker på om avtalen mellom Equinor og RWE vil gi en skikkelig klimagevinst.

– Den minst effektive bruken

Hovedpoenget i saken er at gasskraftverkene som nå skal bygges av Equinor, bygges slik at de kan benytte hydrogen. Altså kan de bruke hydrogen, så lenge noen produserer det.

Problemet, slik Bellona ser det, er at de fortsetter å bruke fossil energi uten å investere i rensing, fordi de er klare for å ta i bruk noe bedre. Dermed er de redd for at utslippene ikke blir kuttet.

Dessuten er de bekymret for at hydrogenet skal brukes på minst effektiv måte.

– Det å brenne hydrogen for energi er den minst effektive bruken av hydrogen. Det blå hydrogenet Norge kan produsere burde heller gått til industrien, der det gjør aller mest nytte. Det vil gi stor klimanytte å erstatte det fossile hydrogenet som brukes i dag, sier fagsjefen.

– Hovedpunktet er at de skal bygge gasskraftverk, og Norge skal eksportere blått hydrogen i gasskraftverk, slik at de blir «hydrogen ready». Det er tull. Da bruker man hydrogen på feil måte.

– Men er ikke dette et skritt i riktig retning?

–Det er overordnet mye positivt i dagens nyheter. Tyskland har de siste årene blitt positive til karbonfangst og – lagring og blått hydrogen. Man ser på mulighetene for samarbeid om hydrogeninfrastruktur. Det er et stort steg i riktig retning. Vår kritikk er at man må bruke hydrogenet riktig, og passe seg for ny innlåsing av fossile brensler uten rensing.

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland. Her eksporteres gass gjennom rørledningen Europipe II og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe.

Avviser: – Avhengig av å lykkes

Avtalen mellom RWE og Equinor er en del av Tysklands mål om å fase ut alle kullkraftverk innen 2030.

Equinor mener dagens avtale er avgjørende for at dette skal lykkes. De mener også effekten vil merkes raskt.

– Gasskraftverkene skal erstatte eksisterende kraftproduksjon fra kull og vil derfor gi betydelig lavere CO₂-utslipp fra første dag, sier pressetalsperson for Equinor Magnus Frantzen Eidsvoll til E24.

Han sier samarbeidet vil gi ytterligere avkarbonisering gjennom storskala bruk av hydrogen.

– Dette er derfor eksempel på industriutvikling som vi er helt avhengige av for å lykkes med den nødvendige energiomstillingen vi skal gjennom, sier han.

Publisert: