Dansk treflis kan trigge norsk milliardinvestering i CO₂-lagring

Karbonutslipp fra to danske kraftverk skal fra 2026 av sendes på skip til Norge og lagres under havbunnen. Dermed ligger det an til nye milliardinvesteringer ved Northern Lights’ terminalanlegg i Øygarden utenfor Bergen.

Fra 2026 skal disse tankene til Northern Lights i Øygarden også mellomlagre flytende CO₂ fanget fra kraftstasjoner fyrt opp på dansk biomasse.
Publisert:

Etter mye motsjø i det siste får det norske Langskip-prosjektet for karbonfangst og lagringkarbonfangst og lagringOgså omtalt som CO2-håndtering. Dette er et tiltak for å skille ut karbondioksid (CO2) fra en gasstrøm med etterfølgende oppbevaring av karbondioksidet på en permanent måte. Hensikten er å motvirke uønskede klimaendringer ved å redusere utslippet av karbondioksid til atmosfæren. Kilde: SNL nå vind i seilene.

Det skjer ved at selskapet Northern Lights har inngått sin første kommersielle avtale. Northern Lights skal stå for transport og lagring av CO₂ etter fangsten og er eid av Equinor, Shell og Total Energies. Motparten i avtalen er danskenes fornybar-flaggskip Ørsted, som blant annet er verdens største aktør på havvind.

Tungt sponset av den danske staten skal Ørsted snart fange CO₂ på to av sine kraftanlegg på Sjælland (se kartet lenger ned). De to kraftstasjonene fyres på pellets fra treflis og halm.

Danske myndigheter støtter Ørsteds prosjekt for karbonfangst med et beløp tilsvarende over 12 milliarder norske kroner.

Les på E24+

Bill.mrk.: Har lagerplass for mengder av CO₂, trenger kunder

Trigger milliardinvestering?

Ove Dalland som er direktør for forretningsutvikling hos Northern Lights, sier til E24 avtalen med danskene er viktig før Northern Lights senere i år skal ta en beslutning om hvorvidt de skal kraftig utvide kapasiteten:

– Ambisjonen vår er å vokse. Vi vil dra nytte av den fordelen vi har nå med å være tidlig ute i Europa i markedet for lagring av CO₂. Avtalen med Ørsted er viktig for å realisere den ambisjonen.

Ny milliardinvestering i år?

Northern Lights kan nå lagre inntil 1,5 millioner tonn CO₂ i året. Investeringsbudsjettet for første fase, med 75-80 prosent norsk statsstøtte, er på litt over 9 milliarder kroner.

En utvidelse i en fase to vil trolig koste en god del mindre enn dette. Hvis man bestemmer seg for å utvide, skal kapasiteten økes til 5 millioner tonn i året.

Disse milliardinvesteringene må i så fall de tre eierne, Equinor, Shell og TotalEnergies, ta selv.

– Vi vil ved en utvidelse trenge flere skip og en ny kai og flere tanker for mellomlagring ved terminalen i Øygarden. Men resten av investeringene vil stort sett skje ute i Nordsjøen i form av nye brønner og tilhørende infrastruktur, sier Dalland.

Northern Lights betegner kontrakten med Ørsted som sin andre kommersielle avtale. Men egentlig er dette den aller første. En avtale inngått med det norske Yara i fjor er fortsatt ikke stort mer enn en intensjonsavtale.

Dalland håper imidlertid å kunne signere en endelig avtale med Yara i løpet av sommeren.

Gir negative utslipp

CO₂-en som skal fanges og sendes med skip til Northern Lights-terminalen i Øygarden utenfor Bergen, er basert på biomasse. Denne måten å fange CO₂ på kalles gjerne for BECCS eller BioCCS.

I alt 430.000 tonn CO₂ skal fanges årlig fra 2026 av. CO₂-en skal kjøles ned til flytende form under transporten med skip. Planen er at den skal lagres under Nordsjøen «for alltid».

Siden det ikke er fossilt brennstoff, men brennstoff av biomasse som fanges og lagres, så fjernes CO₂ fra atmosfæren. Dette kalles negative utslipp.

Northern Lights forbereder seg på å utvide kapasiteten ved anlegget i Øygarden kraftig. Det vil blant annet kreve ny kai og kraftigere pumpeanlegg.

Børsjubel for Aker-selskap

Det er ikke bare Northern Lights som kan glede seg over en avtale med Ørsted.

Aker-selskapet Aker Carbon Capture blir en stor leverandør av utstyr til de danske fangstanleggene. Aker Carbon Capture meldte mandag at deres kontrakt med Ørsted er verdt over 2,3 milliarder kroner.

Børsverdien til Aker Carbon Capture steg mandag med over 1 milliard kroner på nyheten fra Danmark.

Publisert: