Vil ha dyrere billetter for dem som flyr mye

Om Rødt får viljen sin, vil det bli dyrere og dyrere å fly gjennom året. De vil også forby privatfly.

FLYBREMS: Sofie Marhaug håper å få med Stortinget på å innskrenke flytrafikken.
Publisert:

– Vi er nødt til å kutte i klimagassutslipp. Hvis vi skal gjøre det på en rettferdig måte som monner, så må vi redusere flytrafikken. I dag er det ingen planer for det, for man forutsetter at trafikken skal øke, sier Sofie Marhaug.

Imens SAS har hentet konkursbeskyttelse i USA og Flyr går med underskudd, ønsker Rødt å gjøre det enda mindre attraktivt å drive flyselskap.

Partiet mener de ser en bransje som tar sikte på vekst og større trafikk i fremtiden. Det er umusikalsk i en tid der forskjellene i Norge øker og klimakrisen har begynt å gi merkbare utslag, mener Rødt.

Les på E24+

31 milliarder i ligningsformuer flyttet til Sveits på 5 år

Forbud og økende billettpris

Tirsdag vil Marhaug legge frem et representantforslag for Stortinget.

Det vil inneholde tre punkter som kan oppsummeres slik. Rødt vil:

  1. Redusere luftfart med fem prosent årlig, med utgangspunkt i 2022-nivået.
  2. Utrede en progressiv flyavgift, slik at det blir dyrere og dyrere for hver gang man flyr i løpet av året.
  3. Utrede og innføre et forbud mot privatfly.
Les på E24+

Her overvåkes 9000 kilometer gassrør: – Trener på verste tenkelige scenario

STIGENDE: Om Rødt får de som de vil, kommer flyprisen til å stige gradvis dersom du for eksempel reiser 15–20 ganger i løpet av et kalenderår.

Hensikten fra partiet er krystallklart: flytrafikken må ned.

Marhaug mener at vi allerede har fått demonstrert at det finnes alternativer til flyreise.

– Vi så under flystreiken at det var mulig å få flere passasjerer til å ta toget mellom Oslo og Bergen, men nå kutter Vy i tilbudet sitt fordi de forventer færre passasjerer. Det er stikk i strid med alle klimamål.

– Men dette er en hardt presset bransje. Hvordan tror du de kan overleve om noe slikt blir vedtatt?

– Jeg tror vi trenger flyselskap også i fremtiden. Spørsmålet er om det er nødvendig med så mange flyreiser som vi har nå. Hvis vi skal ta klimakrisen på alvor så kan vi ikke ha den samme aktiviteten og det samme tilbudet mellom storbyene. Store deler av samfunnet innstiller seg på å kutte, mens flybransjen ser for seg vekst i fremtiden. Det er det vi vil til livs, sier hun.

Vil ikke ramme familier og enkelte strekninger

Hun understreker at strekninger for eksempel i Nord-Norge der det finnes få alternativer til å fly vil bli unntatt i en slik løsning.

De som derimot vil bli rammet er personer som pendler mellom for eksempel Oslo og Bergen i jobbsammenheng.

– Bergen – Oslo og Trondheim – Oslo er blant de mest trafikkerte rutene i Nord-Europa, og det er ruter der man har alternativer til fly. Jeg mener arbeidsplasser som opererer med en sånn type pendling ikke bør ha en slik forretningsmodell, sier Marhaug, og legger til at vi nå har fått demonstrert at man kan bruke digitale verktøy for å gjennomføre møter.

– Hvordan skal dere unngå at dette rammer småbarnsfamilier som skal på ferie?

– Det må være poenget med progressiv avgift. Det er først når du har fløyet mye, at det blir dyrere, sier Marhaug.

FORBUD: Marhaug sier de vil reiser med fly som Kjell Inge Røkkes privatjet til livs.

Forbud mot «luksusturisme»

Nøyaktig hvordan man skal forby privatfly må utredes, men Rødt mener det er viktig både for å kutte CO₂-utslipp, og som en symbolsk markering.

– Forskjellene i Norge øker, og det er alltid noen som kan kjøpe seg forbi køen. Det er derfor vi vil gå til det drastiske tiltaket å forby privatfly, sier Marhaug.

– Hva om man heter Kjell Inge Røkke og har flyttet til Sveits. Er det da flyforbud inn til Norge, eller er det lov å komme på besøk?

– Det er det vi vil til livs. Vi ber om en utredning på hvordan man praktisk kan gjøre det. Men ja, det skal være en måte å stanse den type luksusturisme på. Det er ikke riktig i den tiden vi lever i, der utslippene øker, og det er knapphet i energi.

– Tror du at dere vil få gehør for dette på Stortinget?

– Jeg vil tro at flere partier som er opptatt av klima og rettferdig miljøpolitikk – det er jo et uttrykk regjeringen brukte i Hurdalsplattformen – så de bør vurdere dette seriøst. Å gjøre det dyrere å fly hyppig på strekninger der det finnes alternativer, og å forby privatjet, det er rettferdig klimapolitikk i praksis.

Har varslet ny strategi

Dette ville erstattet dagens flypassasjeravgift, som er flat.

I budsjettet for 2022 har avgiften to satser: Én lav og én høy. Den lave er på 80 kroner per passasjer og legges på alle flyreiser til Norge og Europa. Den høye satsen er på 214 kroner og legges på alle flyreiser til resten av verden.

Regjeringen har tidligere varslet at de til høsten vil legge fram en ny strategi for norsk luftfart, da er et av målene å erstatte flypassasjeravgiften med en ny avgift.

I regjeringens målsetting heter det at den nye avgiften skal ha en «reell klimaeffekt og bedre geografisk profil».

Partiet mener avgiften vil fungere som et effektivt klimatiltak. De tror også en passasjeravgift som øker gjennom året vil virke utjevnende.

Publisert: