Equinor-sjefen har ingen planer om å splitte selskapet: – Det skal vi absolutt ikke

Equinor har planene klare for store klimakutt, investeringer i fornybar energi og vekst i olje og gass – på én gang. Slik skal det fortsette, for i klimaomstillingen vil ikke Equinor-sjefen gi fra seg den ene av de to hestene selskapet nå rir.

Konserndirektør for nye energiløsninger (NES) i Equinor, Pål Eitrheim.
Publisert:

LONDON (E24): – Noen av dere spør dere sikkert om vi vil dele opp selskapet. Det skal vi absolutt ikke. Pål har vist her i dag hvordan vi kan dra nytte av vår eksisterende virksomhet i denne omstillingen, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Han sto torsdag på scenen på selskapets kapitalmarkedsdag i den britiske hovedstaden der analytikere og finanspressen hadde møtt opp for å høre om tall og planer.

I London la selskapet frem:

Sammen med konserndirektør for nye energiløsninger (NES), Pål Eitrheim, brukte selskapet mye tid på å forklare hvorfor selskapet mener de bør holde sammen når de både skal kutte klimagassutslipp, få til kraftig vekst i fornybar energi og i tillegg levere vekst i olje og gass.

Equinor-sjefen forklarer at selskapet har beregnet en rekke forskjellige scenarioer og at de mener de skal klare å skape store verdier i den overgangsperioden.

– Vi presenterer nå prognoser for 30 år frem i tid, men det er ikke mulig å forutsi tempoet eller skala i denne omstillingen eksakt, sa Sætre.

En oppsplitting der man skiller ut fornybarsatsingen er imidlertid uaktuelt ifølge ledelsen.

Den siste tiden har man sett ulike tilnærminger til klimastrategien. Det danske oljeselskapet Dong Energy solgte unna alt fossilt, byttet navn til Ørsted og satser kun på fornybar. Andre store energikonsern satser på både fossilt og fornybar, som Equinor.

– Jeg trenger kompetansen, teknologien og kapitalen som ligger på norsk sokkel for at jeg skal lykkes, sier fornybardirektør Pål Eitrheim til E24 om hvorfor de mener selskapet ikke bør deles opp i et fornybar-selskap og et oljeselskap.

Under presentasjonen forklarte han hvordan han slipper å leie inn en ekstern ingeniør til sine fornybarprosjekter, fordi de har denne kompetansen i oljedelen av Equinor.

Les også

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

Når fornybarmål minst syv år før tiden

Eldar Sætre peker på at det trolig blir mindre oljeproduksjon frem mot 2050, og har tidligere sagt at oljeproduksjonen i Norge vil bli halvert i 2050, men de neste årene skal olje- og gassproduksjonen vokse tre prosent. Det målet er ikke endret.

Samtidig har selskapet lansert en tydelig fornybarsatsing. For noen år siden lanserte selskapet et mål om å bruke mellom 15 og 20 prosent av hele investeringsbudsjettet sitt i 2030 på fornybar.

Dette målet har Equinor gått vekk fra for selskapet vil nå det allerede om to til tre år.

– Vi skalerer nå opp vår fornybare satsing raskere enn planlagt, sa konsernsjef Eldar Sætre.

Equinor varslet torsdag at de planlegger omtrent samme investeringsnivå i 2020 og 2021 som i fjor, på 10 til 11 milliarder dollar. I 2022 og 2023 skal man opp til 12 milliarder dollar.

Equinor har investert tre milliarder dollar (27,65 milliarder kroner) i fornybar energi mellom 2009 og 2019.

Selskapet venter fornybarinvesteringer – særlig i havvind – på 500 millioner til 1 milliard dollar i året i 2020 og 2021. Dette skal økes til et årlig nivå på mellom to og tre milliarder dollar i 2022 og 2023.

Equinor vil dermed ligge på en fornybarandel på mellom 17 og 25 prosent i 2022.

Les også

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

Toppsjefen, finansene og Pål

Equinor hadde lagt om opplegget på sin årlige kapitalmarkedsdag denne gangen. Tidligere har en rekke forskjellige direktører presentert utviklingen i de forskjellige divisjonene i gigantkonsernet i løpet av den hektiske dagen.

Denne gang var det bare tre som gikk opp på scenen: Konsernsjefen, finansdirektøren og Pål Eitrheim – mannen som leder selskapets fornybardivisjon NES (New Energy Solutions).

Den symbolikken lot ikke Equinor gå upåaktet hen:

– Dette er en spesiell dag, for dette er første gang vi presenterer fornybarvirksomheten på en kapitalmarkedsdag i Equinor. Det viser også den strategiske betydningen dette har, sa Eitrheim fra scenen og kalte 2019 for «en game changer» for satsingen.

Selskapet fikk tilslaget på det enorme havvindprosjektet Doggerbank i Storbritannia, de solgte seg ned med gevinst på Arkona-vindparken og de kjøpte seg videre opp i Scatec Solar.

Pål Eitrheim styrer en divisjon som i dag er hovedsakelig engasjert i solenergi og havvind – både i bunnfast form og i flytende form. Målet er at flytende havvind skal være kommersielt konkurransedyktig innen 2030.

– Vår ledende posisjon innen flytende havvind er vår inngangsbillett til Asia, sa Eitrheim og fortsatte:

– Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om, men når flytende havvind vil bli industrialisert og skalert opp til stor skala.

Eitrheim peker på at konkurransen i fornybarmarkedet er «ekstremt tøff».

Selskapet lover lønnsom fornybar vekst, men da regner man med subsidier og incentiver – altså at Equinor vil få et overskudd fra satsingen.

– Vi forventer et kraftig fall i kostnadsnivået fremover, sier Eitrheim og legger til at han tror subsidienivået vil falle i modne markeder fremover.

Les også

Equinor-sjefen etter milliardraset: – Vi tåler veldig lave oljepriser

Vil bli en havvind-kjempe

– Målet vårt er å bli en havvind «major», sa Pål Eitrheim fra scenen, da han skulle illustrere omfanget av vekstplanene.

«Major» er begrepet som brukes om de største olje- og gasselskapene i verden.

Målet er 4.000 til 6.000 megawatt kapasitet i 2026 og kapasitet på 12.000 til 16.000 megawatt i 2035. Verdens største havvindpark er i dag Hornsea 1 på 1.216 megawatt.

– I 2026 skal vi tidoble der vi er i dag. I 2035 skal vi 30-doble der vi er i dag. Dette blir det raskest voksende forretningsområdet i Equinor de neste ti årene, sier Eitrheim og fortsetter:

– De årene vi går inn i nå handler om resultater og leveranse. Vi trenger en kremmerånd her nå fremover.

Når man inkluderer vindlisensene Equinor har sikret seg i Massachusetts og Polen, på toppen av solprosjektene og de enorme vindparkene Empire Wind og Doggerbank vil selskapet har diversifisert fornybarvirksomheten sin langt mer enn i dag, forklarer Eitrheim.

– Elektrisitet vil være en viktig inntektskilde for selskapet fremover, sier Eitrheim.

– Hvor stort er fornybardivisjonen om 10 år, er det på linje med oljevirksomheten på norsk sokkel eller?

– Det er veldig vanskelig å tallfeste, men man kan ha tanker om det, sier Eitrheim.

Les også

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser

Equinor regner med å gjøre en endelig investeringsbeslutning for fase én av Doggerbank-utbyggingen senere i 2020. I 2022 regner man med en investeringsbeslutning for en ny havvindutbygging i Polen, i lisenser Equinor har sikret seg.

– Etter at dere hadde bygget ferdig Arkona-vindparken solgte dere i fjor en eierandel til et infrastrukturfond. Har dere bestemt om dere helst vil satse på utbygging av fornybar eller om dere også vil fortsette å være eier?

– Vi kommer til å være begge deler. Den viktigste driveren for oss er å skape lønnsom butikk. Vi ser at en vesentlig kilde til verdiskapning er evnen til å påta seg prosjektrisiko – altså bygge noe ut, ta ned risikoen og selge det til andre med andre avkastningskrav, sier Eitrheim.

Han forklarer at man trolig vil se en balanse mellom eierskap og prosjekt fremover.

– Vi skal bygge en butikk som produserer stadig mer kraft, sier Eitrheim.

Konsernsjef Eldar Sætre (t.v.), konserndirektør for nye energiløsninger Pål Eitrheim (midten) og finansdirektør Lars Christian Bacher.

Et marked i endring

Foreløpig har Equinor tjent veldig bra på fornybarsatsingen – både takket være egen innsats og takket være at mange myndigheter verden rundt har stilt opp med subsidier og ordninger som har gjort dette mulig.

Equinor venter 6–10 prosent realavkastning på sin fornybarvirksomhet og opplyser at prosjektene så langt har hatt en internrente på 10 prosent.

Spørsmålet er om dette vil kunne fortsette. Fornybarinvesteringer og de fleste andre bransjer har som regel langt lavere avkastning enn olje og gass.

Mens fornybarvirksomheten i dag gjerne preges av satte minstepriser, lav risiko, men også lavere avkastning, regner Eitrheim med at man fra rundt 2030 og utover vil se endringer: Teknologien vil bli billigere, det vil bli mer markedsbaserte priser og markedet vil endre seg.

– Dette er en omstilling vi er komfortable med.

Selskapet har blant annet posisjonert seg for å sikre seg kompetanse og teknologi innenfor både solkraft og krafthandel. Særlig det sistnevnte blir viktigere, for når subsidienes betydning avtar og fornybar blir mer markedspreget, vil måten man får solgt strømmen på bli mer avgjørende for hvor lønnsom man er.

Equinor kjøpte seg i 2019 videre opp i solenergiselskapet Scatec Solar. I 2018 kjøpte de krafthandelselskapet Danske Commodities.

Krafttraderne i Danske Commodities har nå altså slått seg sammen med olje- og gasstraderne i Equinor:

– Danske Commodities flyttet nylig inn med oss på kontoret vårt i Stamford, Connecticut, sa Eitrheim fra scenen.

Les også

Lundin-sjefen jakter fornybar profitt: – Vi trenger et prosjekt til

Les også

Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

Publisert: