Europa når ikke miljømål for 2020 og det ser enda verre ut for 2030

Europa vil ikke nå 17 av 35 miljømål for 2020. Det viser en fersk rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). – Situasjonen for miljøet i Europa er meget alvorlig, sier Norges miljøminister.

Europa vil ikke nå 17 av 35 miljømål for 2020, viser en rapport fra EEA. Bildet viser klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en klimamarkering foran Stortinget i høst.
Publisert: Publisert:

Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» gir status på miljømål fra alle medlemslandene i EU og EEA sitt nettverk, inkludert Norge, og utgis hvert femte år.

– Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en melding fra Miljødirektoratet.

Han vil nå gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge må skjerpe sine tiltak.

Rapporten, som lanseres i Brussel onsdag, viser at 17 av 35 mål trolig ikke nås.

Verst utsikter er det blant annet for artsmangfold, marine økosystemer, utslipp av kjemikalier, samfunnsrisiko ved klimaendringer og helsemessige konsekvenser av økt støy.

I tillegg viser rapporten en negativ trend mot 2030, med færre måloppnåelser enn vi ser i 2020.

Da statsbudsjettet for Norge ble presentert i høst, ble det klart at heller ikke Norge ser ut til å nå sine mål 2020, og at man foreløpig også er langt unna målene for 2030.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, mener rapporten gir et varsku om at tiltakene ikke er nok.

– Må få opp tempoet

– Rapporten gir oss et solid kunnskapsgrunnlag og et varsku om at nåværende tiltak ikke er nok, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Hun synes det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, og mener vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030.

Selv om det er store forskjeller mellom landene og i fremdrift mot miljømålene viser rapporten en rask nedgang i artsmangfold, overforbruk av naturressurser og økte konsekvenser av klimaendringer, skriver direktoratet.

Det er behov for store og bærekraftige omstillinger i Europas mat-, transport- og energisystemer.

Les på E24+

Bloomberg: Derfor kan oljemarkedet i 2020 kan fort bli en nedtur

400.000 dør av luftforurensing

Nesten 20 prosent av EUs befolkning i byområder lever med for høy luftforurensing, noe som fører til rundt 400.000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år, ifølge direktoratet. Situasjonen er verst i sentral- og østeuropeiske land.

Rapporten påpeker at det er behov for hastetiltak på alle 35 områder de neste ti årene for å oppnå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen.

Den understreker også at Europa ikke kommer til å nå sin bærekraftsvisjon om «ha et godt liv innenfor planetens tålegrenser» ved å satse på fortsatt økonomisk vekst og å håndtere skadelige bivirkninger med miljø- og sosialpolitiske verktøy. EEA mener i stedet at bærekraft må gjennomsyre all politikk og tiltak i samfunnet.

Publisert: