Mer vind for KLP: Går inn i norsk milliardprosjekt

I fjor sa pensjonsselskapet KLP at det ville bruke milliarder på fornybar energi. Etter å ha kjøpt et svensk vindprosjekt står nå et norsk milliardprosjekt for tur.

Illustrasjonsbilde fra Smøla vindkraftverk.
Publisert:

Institusjonelle investorer spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

I en tid hvor rentene er lave og det er lite å tjene på å plassere penger i trygge obligasjoner, har de strømmet inn i fornybarbransjen, hvor de får bedre avkastning. En rekke norske vindprosjekter er bygget med finansiering fra norske og utenlandske pensjonspenger.

I fjor lovet KLP at de skulle investere opptil seks milliarder kroner i fornybar energi hvert år. Planen er å drive med kraftnett, vannkraft og vindkraft.

Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

tar KLP en eierandel på 49 prosent i et norsk vindprosjekt til om lag to milliarder kroner, sammen med Akershus Energi. Prosjektet ligger i Nord-Odal, på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa.

Songkjølen og Engerfjellet vindpark skal ha totalt 34 turbiner og blir på 160 megawatt, og skal stå ferdig i 2021. Det vil levere rundt 0,5 terawattimer (TWh) strøm årlig. Norges totale produksjon ligger på rundt 145 TWh.

– Akershus Energi er et solid og seriøst energiselskap og vi er glade for å kunne øke våre investeringer innen fornybar energi, og på den måten bidra til å sikre pensjoner for fremtiden, sier Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

Satset på svensk vindkraft

I forrige måned meldte KLP at de vil investere opptil 50 millioner euro (550 millioner kroner) i vindprosjektet Skaftåsen i Härjedalen i Sverige, et prosjekt på 231 megawatt og 35 vindturbiner.

– Dette er et fornybarprosjekt som treffer godt på både bærekraftige og finansielle målsettinger for oss i KLP. Vi forventer at prosjektet vil gi de som får pensjon fra KLP en god, stabil og langsiktig avkastning, sa Koch-Hagen da.

Blant eierne i det svenske prosjektet er også Polhem Infra, eid av tre statlige svenske pensjonsfond, samt pensjonsfondet i industrikonsernet BAE Systems og finansselskapene Arcano og Foresight Energy Infrastructure Partners.

I 2018 gikk også KLP inn som eier av 30 prosent av Stena Renewable AB, en svensk utbygger av vindkraft. Målet var å utvikle selskapet sammen med de andre eierne, Stena Adactum og AMF Pensionsförsäkring.

KLP og Scatec Solar bygger også ut solcelleanlegg i Egypt.

Fjernet begrensning

Tidligere har det vært umulig for forsikrings- og pensjonstilbydere å eie større andeler i andre typer virksomheter. Men i fjor ble investeringsbegrensningen på 15 prosent i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet» fjernet.

– Etter at begrensningen ble borte, så har vår evne å utvide investeringer i vannkraftverk som trenger å rustes opp økt, så for oss er dette veldig viktig, sa konsernsjef Sverre Thornes i KLP til E24 i fjor.

I februar i år inngikk KLP og DNB et samarbeid om å investere rundt 12 milliarder kroner i året samlet i fornybar energi som vann- og solkraft. Av dette forplikter KLP seg til å investere halve beløpet, i tråd med selskapets tidligere mål.

DNB har tidligere forpliktet seg til å bidra til å sikre finansiering på 450 milliarder kroner til grønne prosjekter i perioden frem til 2025.

Satset på infrastrukturfond

I fjor gikk KLP også inn med 100 millioner amerikanske dollar, som da tilsvarte rundt 870 millioner norske kroner, i fondet New Markets Fund I fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Dette fondet for fornybar infrastruktur var da på rundt 700 millioner dollar.

– Dette fondet gir en god mulighet til å øke investeringer i fornybar infrastruktur, først og fremst i raskt voksende økonomier i Asia og Latin-Amerika, sa Koch-Hagen i fjor.

Les også

Fra olje til fornybar: Magnora satser på vindkraft

Publisert: