Millionsmell for Subsea 7 i 2020

Oljeserviceselskapet noterte seg for en smell på 153 millioner kroner i 2020. Dette er en vesentlig nedgang fra 2019: – Koronaviruset førte til en betydelig nedgang i bransjen, sier de.

Fasiten for 2020 ble 153 millioner kroner i minus for selskapet. På bildet ser du dykkerfartøyet «Seven Falcon» tilhørende Subsea 7.
Publisert:

Som for veldig mange oljerelaterte selskaper, ble 2020 et tøft år også for Subsea 7. Fasiten for koronaåret var et ordinært resultat før skatt på minus 153,2 millioner kroner.

Til sammen tapte selskapet nesten 228 millioner kroner sammenlignet med 2019, da selskapet leverte et resultat før skatt på 74,5 millioner kroner.

Selskapet opplevde svikt på inntektssiden. Inntektene gikk fra 5,2 milliarder kroner til drøye 4,7.

– Betydelig nedgang i bransjen

Også kostnadene ble vesentlig redusert i 2020. De gikk fra 5,1 milliarder til 4,8.

Katherine Tonks er direktør for investorkontakt i selskapet. Hun gir koronapandemien skylden for det svake året. Selskapet brukte lang tid på å hente seg inn etter oljeprisfallet, og selskapet hadde også et godt 2019.

– Vi begynte å se en bedring i vår subsea-virksomhet mot slutten av 2019, men pandemien førte til en betydelig nedgang i bransjen, sier hun.

– I tillegg til en midlertidig stopp i ordre og oppdrag, forårsaket den forsinkelser i gjennomføringen av prosjekter. Dette påvirker selvfølgelig resultatene våre, legger Tonks til.

Hun er glad for at markedet har tatt seg opp. Oljeskattepakken bidro til en raskere innhenting enn fryktet, mener hun.

– Siden midten av 2020 har industrien gradvis kommet seg, og den har tilpasset seg utfordringene pandemien har medført. Våre prosjektteam og mannskaper har jobbet hardt for å sikre covid-sikre leveringer til våre kunder.

Selskapets finansinntekter stiger fra 188,5 millioner til drøye 236 millioner. Stiger gjør også finanskostnadene som går fra 169 millioner i 2019 til 310,3 millioner i 2020.

Selskapets samlede egenkapital holder seg tilnærmet uendret.

Publisert:

Her kan du lese mer om