NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper

NHO-sjef Ole Erik Almlid legger i dag frem tall for å presse Hurdal-kameratene Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum til å foreta raske grønne grep. – Det bør helst skje i går, sier han.

UT PÅ TUR: NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at bedriftene har satt seg på det grønne toget, mens politikerne ikke har kommet seg lenger enn til perrongen.
Publisert:

– Støre sier at ambisjonene om klima ikke forlot Hurdal med Lysbakken. Det er bra, men foreløpig er det altfor lite grønn handling i Norge. Vi kan langt på vei bevise det, sier NHO-sjefen:

En ny NHO-rapport, med analyse fra konsulentfirma Mckinsey, sammenlikner ulike lands klimainnsats.

Hovedfunn

Her er noen av hovedfunnene:

Hydrogen: Tyskland og Nederland har innvilget 80–90 milliarder kroner til hydrogenrelaterte prosjekter. Norge har gitt 300 millioner kroner.

Batterier: I Tyskland har staten bidratt med syv milliarder kroner til et nasjonalt testsenter for batteriproduksjon. Et svensk testsenter har mottatt 500 millioner i statlig støtte. Norge har ingen lignende initiativer.

Havvind: Det ligger an til at prosessen fra et område besluttes utbygget for havvind, til produksjonen er i gang (konsesjonsprosessen), blir et til to år tregere i Norge enn i Danmark.

– Går for tregt

– Den avtroppende regjeringen og de som skal inn i den nye, skal ha ros for at de har forstått at klima er den viktigste saken for å få til omstillingen Norge står foran, og at vi må bygge industri og arbeidsplasser, sier han:

– Men vi er i den underlige situasjonen at det beveger seg raskt, men at det likevel går for tregt: Fordi politikerne i landene vi konkurrerer med om å utvikle grønne teknologier, løper enda fortere, sier NHO-sjefen.

– Har satt seg på det grønne toget

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den ledende organisasjonen for landets arbeidsgivere - tradisjonelt kjent for å være industri- og oljeforkjemper.

Men Almlid har som deres største bedrift, Equinor, sett at fremtiden ikke lenger er oljesvart, men irrgrønt.

– Bedriftene våre har forstått det: Vi er i en situasjon hvor bedriftene har satt seg på det grønne toget, mens politikerne ikke har kommet seg lenger enn til perrongen, sier han.

BATTERI: Almlid sier batteri er et ekstremt spennende område som kreves rask politisk handling.

– Det grønne skifte skjer nå - hver dag, hele tiden, i Europa. Hvis ikke Støre kaster seg på, så risikerer han å bli stående igjen på stasjonen - som klimataper - eller klimasinke om du vil, sier Almlid.

– Det er tempoet vi kommer til å måle ham på

Han sier Støre sier de riktige tingene, men at det ikke er nok:

I sommer sa Støre at «klimakrisen er vår tids største utfordring.

– Dette kommer til å prege hele min statsministergjerning om Ap vinner valget, sier Støre.

– Det er veldig bra. Nå når han nå skal gjøre ord til handling, er det tempoet vi kommer til å måle ham på, sier NHO-sjefen.

Han gir dog litt skryt:

– De siste året og i valgkampen har Ap og Høyre og flere andre partier forsikret at de vil ta føringen i klimaarbeidet, sier han og viser blant annet til Solberg-regjeringens klimamelding og satsning på fangst og lagring av CO2 (CCS) - Langskip-prosjektet.

Og Støres klimaløfter.

– Tok veldig lang tid

– Langskip er veldig bra, men det tok veldig lang tid. Og det burde vært satset på to prosjekter, ikke ett, sier Almlid:

NHO har - sammen med LO og de politiske ungdomsorganisasjonene - presset kraftig på for at Norge skal rekke å ta en ledende rolle for å lage en kjede, hvor europeiske land kan fange og lagre CO2 (CCS) i Nordsjøen.

– Det er avgjørende at norske selskaper blir ledende i utvikling av batterier, grønn hydrogen, havvind og CCS. Prosjektene er der, men det går for tregt på den politiske arenaen. Vi er avhengige av at staten bidrar både med reguleringer og penger. Nå, sier han.

– Kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Almlid trekker spesielt frem behovet for at Støre og Stortinget kaster seg om for å sikre at Norge blir ledende i utviklingen av batterier.

– Det er flere ekstremt spennende prosjekter som planlegges, sier han og viser blant annet til Freyr i Mo i Rana og Morrow/Bellona i Arendal.

– Handler Støre og regjeringen raskt, kan de skape tusenvis av arbeidsplasser i områder som virkelig trenger nye arbeidsplasser og en grønn industrisatsning. Kaster vi oss ikke på, går slike satsninger til utlandet, sier han og viser til at NHO i fjor leverte rapporten Grønne elektriske verdikjeder, som viste hvilke klimasatsninger som kan gjøre at Norge når sine klimamål.

UTFORDRER: Almlid utfordrer Jonas Gahr Støre. Her under NHOs årsmiddag i 2020.

– Vær konkret: Hva må gjøres?

– De må godkjenne prosjektene og finansiere mer av verdikjeden. Norge har et for svakt privat/offentlig samarbeid på disse områdene, sammenlignet med land i Europa.

Forslag

Han sier at Støre kan lene seg på en bred allianse og at han ikke trenger å finne opp klimakruttet på nytt.

LO og NHO greid å bli enige om den grønne veien videre. Jeg foreslår at Støre og Vedum bygger på den brede enigheten.

Støre og Vedum hadde søndag ikke anledning til å kommentere saken.

Klima var et av valgskampens store temaer, men hva går egentlig de ulike partienes klimapolitikk ut på?

Publisert: