Har iverksatt gransking på Mongstad etter brann

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter brann på Mongstad-raffineriet 3. juli 2022, ifølge en pressemelding.

SKAL UNDERSØKE: Petroleumstilsynet (Ptil) skal undersøke Mongstad-raffineriet etter at det søndag oppsto brann.
Publisert: Publisert:

Søndag fikk politiet en melding om at det ble observert flammer og røyk på oljeraffineriet Mongstad, som ligger i Vestland fylke. Brannen oppsto i delen av anlegget som produserer bensin.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Nå har Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av raffineriet, ifølge en melding.

«Hovedmålet med vår gransking er å avdekke årsaker og sammenhenger og dele lærepunkter med operatøren og næringen», skriver Ptil i meldingen.

Les også

Brannen i oljeraffineriet på Mongstad er slukket

Ptil skriver at de skal:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere skade påført mennesker, materiell og/eller miljø
  • vurdere potensielle konsekvenser av brannen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen
  • vurdere anleggets læring og erfaringsoverføring fra tidligere hendelser
  • vurdere relevante, nylige gjennomganger Equinor har hatt av Mongstad-anlegget
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen

Det er Equinor som er operatør for Mongstad-raffineriet.

Publisert: