Vedum med nytt tall for strømtiltak: Bruker 41 mrd. kroner

Tiltak mot dyr strøm vil koste nær 41 milliarder kroner i år, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under NRKs partilederdebatt i Arendal torsdag.
Publisert:

Regjeringenes tiltak mot høye strømpriser har blitt dyrere særlig fordi strømprisene har steget, skriver Vedum i et brev til Stortinget.

Finansministeren svarer på et spørsmål fra partikollega og stortingsrepresentant Geir Pollestad om hvor mye staten vil bruke på tiltak mot dyr strøm mellom desember 2021 og mars 2023.

«Nytt anslag for bevilgningsbehovet for strømstønadsordningen for husholdninger og borettslag i 2022 er 34,8 milliarder kroner, skriver Vedum.

«Dette er en økning på 17,9 milliarder kroner fra anslaget etter behandling av Prop. 77 S (2021–2022)», legger han til.

Nederst i saken kan du se regjeringens regnestykker på hvor mye dyrere strømmen har blitt for husholdningene i de dyreste prisområdene, og hvor mye de får i strømstøtte.

Les på E24+

Norges Bank: Økt rente er prisen for fortsatt gode tider

Legger man til andre tiltak mot høye strømpriser, så blir den samlede kostnaden enda høyere, ifølge Finansdepartementet.

«Samlet anslås bevilgningsbehovet for tiltakene bokført i 2022 nå til 40,7 milliarder», skriver Vedum.

I svaret oppgir ikke finansministeren hvor store ekstrainntekter staten har fått som følge av de høye strømprisene.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea regnet nylig på dette for VG, og kom til at staten trolig har tjent 38 milliarder mer på høye strømpriser så langt i 2022 enn den gjør i et vanlig år, eller 27 milliarder mer hvis strømstøtten trekkes fra.

I fjor tjente staten totalt 77,7 milliarder kroner på strøm, mot 50 milliarder i det mer normale året 2019, ifølge regnestykker som Thema Consulting har laget for Energi Norge.

VG: Nytt anslag: Staten har tjent 27 mrd. ekstra på strømkrisen hittil i år

Skal også støtte næringslivet

Det var tidligere i år at regjeringen innførte ordningen med strømstøtte til husholdningene. Det blir også gitt støtte til bønder, idrettslag og frivillige lag og organisasjoner.

Ordningen gir 80 prosent statsstøtte for den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen, og skal fra september trappes ytterligere slik at staten dekker 90 prosent.

Staten har også lovet en støtteordning for næringslivet. Denne er under utarbeidelse, og det er usikkert hva den vil koste.

I april var kostnaden for strømstøtteordningen beregnet til 16,6 millliarder kroner for 2022 og 5,9 milliarder for 2023, totalt nesten 23 milliarder kroner, skrev regjeringen i et forslag.

Les også

Nye strømtiltak for bedriftene i september

«Betydelig høyere» priser

Vedum påpeker at regjeringen i tillegg til strømstøtteordningen også har redusert elavgiften.

Avgiften var i fjor på 16,69 øre per kilowattime, men ble redusert til rundt åtte øre kilowattimen i årets tre første måneder og om lag 15 øre for resten av året.

I det siste har strømprisene steget betraktelig. I juli var månedssnittet rundt Oslo og Bergen 1,67 kroner kilowattimen uten nettleie og avgifter og før strømstøtte, mens prisen i Kristiansand og Stavanger var på 2,63 kroner kilowattimen.

«Strømprisene har vært betydelig høyere enn forventet da støtteordningene ble vedtatt, noe som innebærer at utgiftene for staten har vært større enn forutsatt», skriver Vedum.

Den svenske regjeringen kom denne uken med løfter om en ordning hvor Svenska kraftnät skal tilbakebetale 30 milliarder svenske kroner til husholdningene og tilsvarende til næringslivet.

Les også

Sverige gir strømstøtte til folk og bedrifter: Vil bruke 60 milliarder

Så mye dyrere blir strømmen

Fredag svarte også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på et spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) om strømstøtte.

Hun spør ikke bare om hva støtten koster, men også hvor mye høyere folks strømregninger blir med dagens priser. Forrige anslag var gjort i mars, men nå har energidepartementet gjort et anslag basert på prisene i august.

Ifølge Aasland vil en husholdning i prisområdene rundt Oslo (NO1) og Bergen (NO5) med forbruk på 16.000 kilowattimer i året betale 32.100 kroner i strøm med dagens prisnivå, mens anslaget fra mars var på 27.750 kroner.

Det betyr at disse husholdningene må ut med 4.350 kroner mer for strømmen i år enn det regjeringen ventet i mars.

Samtidig øker også støtten betraktelig. Basert på de prisene som er hentet inn i august vil disse husholdningene få en strømstøtte på 36.460 kroner i år, ifølge departementet.

Les også

Staten fikk inn 78 mrd. på strøm i fjor: Energi Norge foreslår strømfond

5.140 kroner dyrere i sørvest

En husholdning i prisområdet der Kristiansand og Stavanger ligger (NO2) med forbruk på 16.000 kilowattimer i året må ut med 32.890 kroner gitt prisnivået per august.

Det betyr at husholdningene i dette området må ut med 5.140 kroner mer for strømmen i 2022 enn det regjeringen ventet i mars.

Uten støtte hadde det vært vesentlig dyrere: Strømstøtten utgjør 40.260 kroner for disse husholdningene, gitt de prisene som er samlet inn i august, ifølge Aasland.

Den siste måneden hvor støttenivået er kjent er juli. Da var snittprisen på strøm i NO2 på 2,63 kroner kilowattimen, noe som utløste en støtte på 1,93 kroner kilowattimen, ifølge NVE.

Les også

Vedum anslår at staten tjener 28 mrd. på strøm i år: – Det vi har mistenkt

Publisert: