Kostnadene i oljebransjen: Slik økte prisen fra 40 millioner til 1,5 milliarder

På veien fra produsenten til oljeplattformen økte prisen nesten 38 ganger.

MILLIONER BLE TIL MILLIARDER: Tre livbåter som ble bestilt til en plattform på norsk sokkel steg i pris fra 40 millioner i innkjøp til 1,5 milliarder etter montering. Illustrasjonsbilde fra Frigg-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Oljebransjen, både internasjonalt og i Norge, er nå midt i en prosess der det bedrives aktivt indremedisin for å øke lønnsomheten.

Takket være en oljepris som har steget jevnt og trutt de siste årene, har oljebransjen latt kostnadene stige altfor mye. Når interne kostnader og dyre prosjekter nå må støttes av en oljepris som ikke lenger stiger, skaper det press i regnskapet.

Statoil er blant selskapene som har lansert en rekke nye tiltak for å spare og effektivisere. Det har allerede gitt utslag i oppsigelser, permitteringer og nedskjæringer i både Statoil og mange av leverandørene deres.

Livbåt ute av kontroll?

Nå har det kommet nok et skrekkeksempel på hvor dyrt det kan bli når noe skal gjøres i oljebransjen. En plattform på norsk sokkel blir nå utstyrt med noen svært så kostbare livbåter.

Til den nette prisen av 1,5 milliarder kroner ferdig montert, utstyres nemlig plattformen med tre nye livbåter, ifølge Offshore.no.

Hvis du trodde livbåtene var forgylt i gull eller hadde annen ekstrem luksus ombord, tar du feil. Livbåtene kostet nemlig relativt beskjedne 40 millioner fra produsenten.

Offshore.no har hentet tallene fra et høringssvar fra bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Slik ser regnestykket ut:

  • Innkjøpspris: 40 millioner
  • Ingeniørtjenester, fabrikasjon, løftefartøy, management, andel floatel: 800 millioner
  • Påløpte offshoretimer: 160 millioner
  • Prosjektaktiviteter 2016: 500 millioner

Total pris ferdig montert: 1,5 milliarder

I tillegg til dette kommer det indirekte kostnader.

Overfor nettstedet bekrefter Norsk Olje og Gass at tallene stemmer:

- Vårt hovedpoeng er at Petroleumstilsynets forslag til endring av regelverket er utydelig. De vil kunne påføre oljeselskapene store unødvendige kostnader, som ikke står i samsvar med den marginale forbedringen av sikkerheten som de vil gi, sier informasjonssjef Maiken Ree.

Tusenvis av timer

Statoil-sjef Helge Lund er én av dem som har snakket mye om kostnadene og effektiviteten til bransjen. Lund har påpekt hvor viktig det er at bransjen også er kostnadsbevisste når det går bra, og ikke bare kutter når man må.

I sitt innlegg på oljemessen ONS i Stavanger i august, fortalte Statoil-sjefen om noe interessant han lærte under et møte med Jeff Immelt, toppsjefen i General Electric, før sommeren.

- GE leverer en standard 100-megawatt gassturbin. Det tar 5.400 prosjekttimer for å levere den til kraftindustrien. Når de legger på olje- og gasspesifikke krav tar det 37.000 timer. Det er mer enn seks ganger så mye, sa Lund.

Offshore.no er i likhet med E24 Dine Penger eid av Schibsted.

Les også:

Grønt lys for strømkabler til Tyskland og StorbritanniaSelger seg ned for å satse på Johan SverdrupPlattform-fadeser tilsvarer fire forsvarsbudsjetter

Publisert: