Tord Lien skrinlegger CO2-utredningene

Lar Sargas, Hammerfest Energi og Norcem stå med skjegget i postkassa.

SKRINLEGGER: Energiminister Tord Lien skrinlegger mulighetsstudiene for fangst og lagring av CO2.
Publisert:

Olje- og energidepartementet (OED) har i fredag bedt Gassnova om å avlyse den pågående anbudskonkurransen om fullskala CO2-håndtering (CCS) utover Mongstad og ikke signere kontraktene med Sargas, Hammerfest Energi og Norcem Brevik, som var med i sluttrunden.

Energiminister Tord Lien (Frp) opplyser at regjeringen har behov for å se mulighetsstudiearbeidet i sammenheng med etablering av ny strategi for satsingen på CO-håndtering.

– Alle som har lest Riksrevisjonens kritikk av Stoltenberg-regjeringens arbeid med fangst- og lagring av CO2 vil forstå dette. Vi vil ikke havne i den samme situasjonen. Vi har kommet til at saken ikke var tilstrekkelig godt opplyst, og at vi ville bruke noe mer tid på å få gode prosesser for å få prosjekter for fangst og lagring av CO2 opp og gå, sier Tord Lien til Teknisk Ukeblad.

Les også: Gassnova avventer signering av kontrakter for CO2-fangst

Lyttet til Borten Moe

Han viser til at kanselleringen av fullskalarensingen på Mongstad, samt at det er et nytt flertall på Stortinget, også bidrar til at det er nødvendig å se på saken på nytt.

– En av de klareste rådene fra den forrige energiministeren var dessuten at nettopp dette burde gjøres, understreker Lien.

Samtidig legger han vekt på at Gassnova skal opprettholde dialogen med aktørene som var med i sluttrunden.

– Er det aktuelt for denne regjeringen å subsidiere bygging av nye gasskraftverk som ikke trengs, kun for å få CO2 å rense?

– Det er i tilfelle en beslutning som Stortinget måtte inviteres med på å fatte, så jeg skal ikke være veldig bastant. Men akkurat det tror jeg vil sitte forholdsvis langt inne, sier Lien.

Les også: Miljøbevegelsen vil flytte CO2-fangsten til utlandet

Ny kartlegging

Gassnovas arbeid med å utrede fullskala CO2-håndtering skal imidlertid videreføres.

Gassnova blir nå bedt om å kartlegge hva utslippseiere i Norge mener må til for å realisere CO2-håndtering.

Dette arbeidet vil også omfatte prosjektene som har vært en del av det tidligere utredningsarbeidet. Departementet ber Gassnova inkludere utslippskilder under 400.000 tonn CO2 per år i denne dialogen.

Skuffelse i Hammerfest

Administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, sier han tar avgjørelsen til etterretning.

– Men det er selvfølgelig skuffende. For det er klart at vi hadde forventninger og forhåpninger i den lange prosessen vi hadde mot Gassnova. Men her er det tatt en politisk beslutning, som ble signalisert allerede før regjeringsskiftet, så vi var forberedt på det. Men akkurat nå føles det litt tomt, sier han til Teknisk Ukeblad.

Holst mener beslutningen innebærer et tilbakeskritt for arbeidet for fangst og lagring av CO2 i Norge, i hvert fall på kort sikt.

Overraskende

I et brev Hammerfest Energi sendte til Gassnova for to uker siden, og som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, klager selskapet over ulempene rotet rundt signeringen av kontrakten har ført til.

Der heter det at selskapet er overasket over at initiativet til å gå en ny runde på alle punktutslipp for CO2 i Norge burde blitt tatt for et år siden.

«At man for de prosjektene Gassnova har gått videre med stopper prosessen etter at meddelelse om kontraktstildeling er gått ut, opplever vi derimot som overraskende forvaltning og forretningspraksis fra OEDs side», heter det i brevet.

Brukt mye penger

Selskapet skriver at det har arbeidet med grunnlaget for gasskraft med CCS i flere år, og opplyser at det samlet sett er brukt over 15 millioner kroner på saken.

«Da vi mottok meldingen om utsettelse av endelig signering, kom vi i en meget vanskelig situasjon. Avtaler måtte avlyses og ressurser vi hadde reservert sto uten konkrete oppgaver. Det sier seg selv at utsettelsen har økonomiske konsekvenser. Dersom dette prosjektet kanselleres, er det stor sannsynlighet for at vi vil skrinlegge en videre satsing. Det vil trolig bety at videre arbeid med fangst og lagring knyttet til gasskraftverk som med stor sannsynlighet uansett må komme i Nord-Norge opphører. Det vil slik vi ser det være et stort tilbakesteg for en aktiv nordområdepolitikk», het det i brevet.

Holst ønsker ikke å utdype kritikken i brevet nå, men sier han fremdeles står for det som ble skrevet.

– Vi har selvfølgelig brukt tid og ressurser og penger på dette. Men det er litt på siden av det som er det viktigste nå. Hvis vi kommer i posisjon igjen, starter vi med blanke ark, sier han.

Jobber videre

Norcems direktør for alternative brensler og bærekraftsarbeid, Per Brevik, tar også energiministerens avgjørelse til etterretning.

Han viser til at selskapet allerede har et pågående forskningsprosjekt for CO2-fangst, som fortsatt pågår. Dette prosjektet er støttet av Gassnova.

- Avgjørelsen påvirker ikke i særlig grad vårt arbeid. Norcem har uansett full fokus på å komme fram til svar på hva som kan være best mulig teknologi for CO2-fangst fra sementproduksjon gjennom sitt pågående forskningsprosjekt. Vi forventer at Gassnova vil komme med nye utlysninger så snart det er politisk enighet og støtte til det, sier han.

– Bare en begynnelse

Administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova mener er vil nå drøfte med de tre tilbyderne hvordan de ser på hva som skal til for å realisere fullskala CO2-fangst og demonstrasjon i Norge, ikke minst av statlige insentiver.

- Mulighetsstudier er bare en begynnelse, sier Amundsen til Teknisk Ukeblad.

– Gir ikke dette svært stor uforutsigbarhet for aktørene som var med i konkurransen og som var klare til å signere?

– Det er klart at det hadde vært noen fordeler med å gjennomføre disse mulighetsstudiene. Men det at kontraktene ikke blir signert, betyr ikke at de ikke kommer til å gjennomføre dem. Man må imidlertid tenke nøye gjennom hva som skal til for å realisere ambisjonen om å bygge et fullskalaanlegg for CO2-fangst innen 2020. Da er det ikke nok å gjennomføre tre mulighetsstudier i Norge, hvorav to av dem var utslippskilder som ennå ikke eksisterer fordi kraftverkene ennå ikke er bygget, sier Amundsen.

Ikke kommet langt

– Burde ikke enten politikere, embetsverket i Olje- og energidepartementet eller Gassnova sørget for at denne prosessen ble stoppet lenge før kontraktene var ferdig fremforhandlet og klare for å signeres?

– Man har ikke gått veldig langt i det hele tatt, dette er bare en tidlig begynnelse. Det var klokt av regjeringen å stanse opp et øyeblikk og tenke nøye gjennom og få utredet dette grundig, sier Amundsen.

Han ønsker ikke å kommentere brevet der Hammerfest Energi klager over at de har brukt 15 millioner kroner på prosessen.

– Men det er ikke slik at vi ikke vil fortsette å ha et samarbeid med Hammerfest Energi. Det kan godt hende det kommer en mulighetsstudie med Hammerfest Energi, men altså ikke nå. Det vi nå ønsker er en diskusjon om hele løpet, om hva som skal til for at Hammerfest Energi og andre skal kunne realisere CO2-fangst på det kraftverket de planlegger å bygge. Og så understreker jeg at planleggingen av kraftverkene må stå for Hammerfest Energis egen regning.

– Mørk dag

Bellona-leder Frederic Hauge kaller dagen i dag «en mørk dag for norsk klimateknologiutvikling».

– Den nye regjeringen kunne reddet stumpene av de rødgrønnes satsing på karbonfangst og lagring, og sikret en fornuftig fremdrift. Isteden velger regjeringen, med olje- og energiminister Tord Lien i spissen, å avspore ethvert forsøk en høyst nødvendig teknologiutvikling, sier Hauge i en pressemelding.

Nestleder Kari Elisabeth Kaski i miljøstiftelsen Zero er helt uenig. Hun mener energiminister Tord Lien gjør helt rett i å ta et skritt tilbake for å sikre at prosessen fram til et fullskala renseanlegg i 2020 blir gjort riktig.

– Vi har hele veien advart mot å bygge og subsidiere nye utslippskilder for å ha noe å rense. Samtidig må begrepet "fullskala" ivaretas, anlegg med utslipp under 400.000 tonn kan ikke inkluderes i det, sier hun.

Nå mener Kaski det er svært viktig at Lien og regjeringen viser handlekraft, og at arbeidet fortsetter for fullt.

– Dette bør munne ut i en plan for realisering av et fullskala anlegg som kan leveres til Stortinget i vår, som inneholder en modell for konkurransegjennomføring og hvordan insentivstrukturen mellom staten og utslippseieren skal se ut, sier Kaski.

Les også:

Her er de fem Mongstad-alternativene

Climit-sjefen gikk på dagen

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: