Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp

Goliat-feltet får ikke starte opp etter vedlikehold. Petroleumstilsynet varsler at operatøren Eni vil få pålegg om å fikse feil før produksjonen kan startes.

FIKK VARSEL: Petroleumstilsynet har gitt italienske Eni varsel om å kartlegge mulige tennkilder på Goliat-feltet, det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon. Feilene skal rettes før feltet får starte opp igjen etter en vedlikeholdsstans.
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Petroleumstilsynet.

Etter å ha ført tilsyn med Goliat-flyteren skriver tilsynet at det er påvist høy feilrate i elektrisk utstyr, også i eksplosjonsfarlige områder.

Tilsynet har avdekket flere avvik på regler for tennkildekontroll og utstyr og sikkerhetssystemer som brukes i eksplosjonsfarlige områder, og varsler pålegg til Eni om å fikse feilene.

– Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas, skriver tilsynet.

Feltet er midlertidig stengt for vedlikehold, og produksjonen var opprinnelig planlagt å være nede i tre til fire uker, ifølge ledelsen i italienske Eni, som driver feltet.

Tilsynet fulgte opp funnene sine i et møte med Eni 4. oktober, etter at det italienske selskapet hadde gått gjennom inspeksjonsrapportene sine.

– Eni fremla at den totale feilraten på aktuelt utstyr etter reparasjon i forbindelse med inspeksjon, var 38 prosent. Det fremkom videre at 3,5 prosent av disse representerte alvorlige feil utfra Enis egen vurdering, skriver tilsynet, og legger til:

– Ptil anser disse feilratene til å være høye.

Eni sier at produksjonsstansen på Goliat vil bli forlenget for å rette feilene, og at utstyr med alvorlige feil allerede er tatt ut av drift eller utbedret.

Goliat er det første oljeproduserende feltet i den norske delen av Barentshavet.

Fare for antennelse

Ptil anser avviket som alvorlig, og varsler derfor pålegg til selskapet om å kartlegge potensielle tennkilder og rette feilene. Et pålegg vil være juridisk bindende og kan gis hvis operatøren ikke kan påvise at feilene er eller vil bli rettet.

– På basis av kartleggingen skal det iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse, skriver Petroleumstilsynet i varselet.

Det var i slutten av september at Ptil førte tilsyn med elsikkerhet og ansvaret for de elektriske anleggene på den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) Goliat.

Les mer: Ptil-rapport: Eni driver «brannslukking» på Goliat

– Vil etterkomme tilsynets krav

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Andreas Wulff i Eni i en epost til E24.

Han sier at produksjonsstansen vil bli forlenget inntil nødvendig arbeid er gjennomført. Dette vil kunne ta noen uker, ifølge Eni-talsmannen.

– Som følge av pålegget fra Ptil vil nødvendig verifikasjonsarbeid og utbedringer akselereres og fullføres før produksjon gjenopptas, skriver Wullf.

–I brevet fra Ptil påpekes det at 3,5 prosent av aktuelt utstyr hadde alvorlige mangler. Dette utstyret er enten tatt ut av drift eller utbedret, skriver han.

Selskapet gjennomfører i høst en omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskampanje på Goliat-feltet, og denne perioden har omfattet en planlagt produksjonsstans. Det var i denne perioden at Ptil utførte tilsynet.

– Vi opplever at det er etablert en god og konstruktiv dialog med fagforeninger og vernetjeneste i dette arbeidet, skriver Wulff.

Lovet å ordne opp

Eni sa i april at selskapet hadde lagt en plan for å fikse feilene som hadde rammet det flytende produksjons- og lagringsfartøyet på Goliat.

Det har vært en rekke lekkasjer av hydrokarboner fra Goliat-feltet, i tillegg til en alvorlig personskade, flere tilfeller av driftsstans og en mengde tekniske utfordringer.

E24 omtalte i april en rapport fra Petroleumstilsynet der det ble omtalt at mannskapet på Goliat-feltet slet med stor arbeidsbelastning og bindes opp i «brannslukking», fremfor å kunne få anledning til å planlegge systematisk for driften fremover.

Ptil varslet da at det skulle føres løpende tilsyn av plattformen ut året.

Les mer: Slik vil Eni sikre suksess for kjempefeltet i Barentshavet

– Bra å si stopp

Nestleder Lill Heidi Bakkerud i fagforeningen Industri Energi er fornøyd med varselet fra tilsynet.

– Det er bra at Ptil sier stopp når de avdekker brudd på barrierer som kan føre til alvorlige situasjoner, sier Bakkerud.

Pålegget kom etter møter med ledelsen i Eni og tillitsvalgte at Petroleumstilsynet kom med varselet om pålegg.

– Vernetjenesten i selskapet var bekymret over at man ikke har god nok kontroll med tennkilder på feltet. Petroleumstilsynet har nylig gjennomført tilsyn som konkluderte med pålegget. Det er en beslutning vi støtter, sier Bakkerud.

Publisert:

Her kan du lese mer om