Statoil kaster seg på solbølgen: Skal bygge solkraftanlegg i Brasil med Scatec Solar

Statoil går for alvor inn i solenergi. Sammen med Scatec Solar skal de bygge og drive solkraftverk i Brasil.

Statoil Fornebu
Publisert:

Statoil og Scatec Solars nye satsing skal foregå i et felleseid selskap, der de to eier halvparten hver. Det kommer frem i en melding fra Scatec Solar.

– Potensialet for solenergi i Brasil er betydelig og sammen med Statoil øker vi ambisjonene ytterligere i dette markedet, sier konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec Solar i en uttalelse og fortsetter:

– Inn i dette partnerskapet tar vi med oss en solid historikk som en integrert uavhengig solenergiprodusent, mens Statoil har et sterkt engasjement og erfaring fra Brasil gjennom sin andre energivirksomhet.

I første omgang går Statoil inn med en eierandel på 40 prosent i Apodi-prosjektet til Scatec Solar på 162 megawatt. For dette og for etableringen av samarbeidsselskapet betaler Statoil inn 25 millioner dollar til Scatec (200 millioner kroner).

– Brasil er et kjerneområde for Statoil (...) Vi er glade for å ha gått inn i vårt første solprosjekt med en erfaren partner som Scatec Solar, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for fornybardivisjonen i Statoil, kalt New Energy Solutions.

Apodi-prosjektet ble opprinnelig tildelt i en auksjon fra myndighetene i november 2015. Sammen skal de stå for bygging, drift og vedlikehold av kraftverket som har en 20 år lang kraftkjøpsavtale med brasilianske CCEE og som skal levere strøm til 160.000 husstander.

Irene Rummelhoff i Statoil

Hele prosjektet har en investeringsramme på 215 millioner dollar. Byggingen av kraftverket skal startes nå i oktober og skal kobles til nettet mot slutten av neste år.

Brasil har ifølge Scatec Solar gitt lisens til å bygge ut rundt 3.000 megawatt solenergi gjennom tre auksjoner, og har planer om å bygge opp solkapasiteten med ytterligere 7.000 megawatt innen 2024.

– Eksklusiv avtale

Konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec Solar vil ikke si hvor lenge de og Statoil har diskutert dette samarbeidet, men indikerer at arbeidet har pågått over noe tid:

– Statoil går jo her inn på eiersiden i prosjektet, og de har brukt tid på å nøye vurdere prosjektet fra ende til annen, sier Carlsen til E24.

Avtalen betyr også at Scatec vil kjøre alle fremtidige prosjekter i Brasil gjennom samarbeidsselskapet de har med Statoil:

– I utgangspunktet er dette en eksklusiv avtale for Brasil, sier Carlsen.

– Vil dere gå inn i andre land sammen?

– Denne avtalen gjelder Brasil og utover det ønsker jeg ikke å si noe om fremtidige planer.

Carlsen opplyser at omfanget av selve Apodi-prosjektet forblir det samme som før, men at Statoil vil bidra med personell inn i utbyggingen og driften, og at det fortsatt er Scatec som skal lede arbeidet.

Trapper opp fornybarinvesteringene

Scatec Solar er i dag en betydelig aktør innen solenergi, og selskapet har prosjekter over hele verden, blant annet i Egypt, Malaysia, Sør-Afrika, Jordan og Brasil.

Statoil er ikke alene blant oljegigantene om å satse på solenergi. Fra før har franske Total spyttet inn mye penger i blant annet solceller og batterier, for å diversifisere virksomheten og tjene penger på raskt voksende markeder for fornybar energi og strømlagring.

Statoils nye satsing på solenergi kommer på toppen av en portefølje med investeringer innen fornybar. Selskapet har allerede engasjert seg i flere store havvindprosjekter internasjonalt og arbeider i tillegg med CCS-teknologi (karbonfangst og lagring), og satsingen har blitt trappet betydelig opp de siste årene.

I 2015 etablerte selskapet en egen divisjon for nye løsninger og ren energi, kalt New Energy Solutions. På kapitalmarkedsdagen sin i London i februar fortalte Statoil at fornybarinvesteringer kan komme til å stå for opptil 20 prosent av selskapets totale investeringer i 2030. I dag ligger nivået på rundt fem prosent til sammenligning.

De neste tre årene forventer selskapet å investere mellom 4 milliarder og 6 milliarder kroner i havvind per år, fra et nivå på rundt 4 milliarder i 2016. Fra 2020 til 2025 regner man med at investeringene kan øke til 12 milliarder per år i fornybar.

– Statoil supplerer aktivt olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energikilder og vi har så langt fokusert på havvind hvor vi har et unikt konkurransefortrinn og kan bygge på over 40 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Apodi-prosjektet er et fornuftig første steg inn i sol-industrien og kan demonstrere hvordan solenergi kan gi Statoil skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter, sier Irene Rummelhoff i dag.

Les også

– Dette kan bli stort

Les også

Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

Les også

Statoil etter leteskuffelsen: Vil bore like mye neste år

Publisert: