Oljevekst gir rom for Olsens rentehopp: – Vi er litt i særstilling i 2019

Turtallet i oljemotoren er på vei opp i norsk økonomi, og økonomene tror Norges Bank vil holde seg til planen om å skru opp renten i mars. Men allerede neste år kan det være duket for en ny oljebrems.

OLJEVEKST: Oljeinvesteringene er på vei opp i norsk økonomi. Her Valhall-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Oppsvinget i oljenæringen løfter norsk økonomi og gir rom for at sentralbanksjef Øystein Olsen kan heve styringsrenten.

Da sentralbanksjefen hevet renten i fjor høst var planen en ny økning i første kvartal 2019, og planene om å skru opp styringsrenten fra 0,75 til 1 prosent i mars ble bekreftet i desember.

Mens vekstbrems preger mange store økonomier internasjonalt, ikke minst i Europa, er den stigende oljeaktiviteten et viktig premiss for at norsk økonomi er ventet å gjøre det bra, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Nettopp den forventede oppgangen i oljeinvesteringene i år gjør at vi er litt i særstilling i 2019, sier Hov til E24.

– Hadde det ikke vært for den oppgangen i oljeinvesteringene ville vi hatt et klart lavere rentesyn for inneværende år. Da ville vi hatt en svakere BNP-vekst (økonomisk vekst), høyere arbeidsledighet og utsikter til lavere lønnsvekst, sier han.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Torsdag kom Statistisk sentralbyrås (SSB) investeringstelling for første kvartal, som anslår at oljeinvesteringene vil stige til 172,7 milliarder kroner i 2019.

Oljeinvesteringene på sokkelen nådde en topp i 2014 og falt i 2015, 2016 og 2017, før de tok seg noe opp i 2018. Ekspertmiljøene venter solid oppgang i 2019, men er delt i sine spådommer for neste år.

Les også: Norges Bank risikerer å måtte snu igjen: – Ikke gitt at de hever i mars

– En heving i mars er greit i rute

Sentralbankens første renteøkning siden 2011 kom i september. Da ble styringsrenten hevet fra 0,5 til 0,75 prosent. Deretter fulgte storbankene opp med å høyne boliglånsrentene, ledet an av DNB.

Seniorøkonom Kyrre Aamdahl i DNB Markets tror Norges Bank vil gjennomføre planen om å heve renten i mars.

Les også

Reagerer på Olsens EØS-advarsel: – Ikke hans oppgave å mene så mye om dette

Oljeveksten blir en «betydelig impuls» i økonomien, ifølge DNB Markets-økonomen.

– Det er en viktig del av etterspørselen og en vekst på over ti prosent i oljeinvesteringene betyr en god del for etterspørselen for fastlandsbedriftene og industrien, sier han.

Aamdahl støttes av Hov.

– En heving i mars mener vi er greit i rute, sier han.

Ser ny oljebrems i 2020

Handelsbanken har i sine prognoser antatt at styringsrenten skal opp et knepp neste måned, før toppen i styringsrenten blir nådd på 1,25 prosent etter en heving til i september.

Mens turtallet i økonomiens oljemotor er på vei opp i år er imidlertid neste år utvikling langt mer usikker. Oljedirektoratet har anslått en topp i år før investeringene faller igjen de neste årene.

Les også

Sentralbanksjefen vil telle med Ernas «skjulte» pengebruk

Og den siste investeringstellingen fra SSB gir heller ikke signaler om videre vekst, ifølge Handelsbanken-økonomen, som understreker at det er usikkerhet om utviklingen.

– Det er et vesentlig poeng at de anslagene de oppgir nå for 2020 er betydelig lavere enn investeringsanslaget for 2019.

– Det mangler klare investeringsprosjekter som kan holde veksten oppe etter at Johan Sverdrup er avsluttet i år, sier Hov, med henvisning til det store oljeprosjektet som har løftet oljenæringens investeringer.

For norsk økonomi kan det bety at en viktig drivkraft forsvinner, påpeker Handelsbanken-økonomen. Petroleumssektoren sto i fjor for en av fem kroner som ble investert i norsk økonomi, viser tall fra SSB.

– Da vil vi gå fra en situasjon der dette er en klar vekstimpuls i norsk økonom i år til at dette blir et direkte negativt bidrag, sier Hov.

– Det er noe som tilsier en lavere rentebane fremover også, sier han.

Les også

MDG mener at sentralbanksjefens oljeuttalelser gjør at han bør gå

Venter flat pengebruk neste år

Oljeinvesteringene i Norge er ventet å falle fra 173 milliarder kroner i år til 158 milliarder neste år, og Swedbank sier at tallet for 2020 er noe lavere enn banken hadde ventet.

– Estimatet for 2019 og årsveksten er sterkt, på grunn av et fortsatt oppsving, særlig i feltutvikling og leting. Investeringene i feltutbygging er faktisk nær rekordhøye nivåer. Vi tror det er begrenset oppside til det nåværende anslaget for investeringene i 2019 siden de fleste utbyggingsplanene som vil bli satt i gang i år allerede er levert, skriver banken i et notat.

– Sterkere oljeinvesteringer vil være svært positive for økonomien generelt og støtte opp under rentehevinger fra Norges Bank, skriver banken.

Investeringene vil stige rundt 14 prosent fra i fjor til i år, ifølge anslagene som Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet inn i første kvartal. Swedbank mener 2019 blir «oljens år», mens pengebruken vil holde seg noenlunde flat neste år.

Les også

Årstalen på 1-2-3

Les også

DNB Markets: Tror på et svakere år for Norge – tynges av strømprisene

Publisert:

Her kan du lese mer om