– Scatec hadde ikke vært der vi er uten den norske verktøykassen

Det norske fornybarselskapet Scatec satser nå på hydrogenanlegg i Egypt og Oman. Med statlig støtte i sekken, ønsker de å eksportere grønt drivstoff til Europa.

Scatecs myndighetskontakt Enja Sæthren, statsminister Jonas Gahr Støre og Scatec-sjef Terje Pilskog møttes under klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh i Egypt.
Publisert:

Under klimatoppmøtet i Egypt lanserte det norske fornybarselskapet Scatec det som skal være Afrikas første store hydrogenprosjekt.

Et grønt hydrogenanlegg skal bygges i Ain Sokhna, utenfor hovedstaden Cairo. Hydrogenet skal fremstilles av vindkraft og solkraft, som Scatec har planer om å bygge i samme område.

– På sikt er dette med tanke på eksport til Europa, sier myndighetskontakt Enja Sæthren i Scatec.

Myndighetskontakt Enja Sæthren i Scatec på klimatoppmøtet. Hydrogenprosjektet i Egypt blir selskapets første.

Scatec har merket seg et taktskifte fra EU og satser nå på utvikling og produksjon i Oman og Egypt. Hydrogenet kan erstatte fossil energi i sektorer som ikke direkte kan elektrifiseres.

– Fremvoksende markeder som Egypt hvor du har tilgang på billig fornybar energi og landområder, er vi helt avhengig av, sier Sæthren.

Hun vil ikke si noe om tidsrammen for prosjektet, men mener at prosjektet vil drive interessen for utbygging av mer fornybar energi. Estimerte investeringskostnader for prosjektet ligger på totalt rundt 4,3 milliarder norske, og Scatec har en eierandel på 52 prosent.

Får statlig støtte

Det viktigste for å lykkes med investeringsprosjekter i utviklingsland, er å være der over tid og jobbe med lokale partnere, ifølge Scatecs myndighetskontakt. I tillegg er de helt avhengige av at staten bidrar med risikohjelp.

Statlige Norad ga nylig Scatec 85 millioner kroner til selskapets hydrogenprosjekter i Afrika.

Det er Norads største enkeltbevilgning til et selskap noensinne, og det første hydrogenprosjektet Norad støtter.

– Hvor avhengig er dere av støtteordninger?

– Støtten fra aktører som Norad og Eksfin har vært viktig for å utløse en del investeringer og for å modne prosjektene. Det er absolutt veldig viktig. Scatec hadde ikke vært der vi er i dag uten den norske verktøykassen, sier Sæthren.

Scatec jobber med fornybarprosjekter i en rekke afrikanske land. Fra før av har de fire solkraftanlegg i produksjon i Sør-Afrika og flere under bygging, samt solkraft i Mosambik og vannkraft i Uganda.

Les også

Scatec får statlig milliardgaranti: Skal servere stabil strøm i Sør-Afrika

Flere afrikanske ledere har begynt å interessere seg for grønt hydrogen. Her taler Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa på et hydrogen-arrangement i Cape Town 29. november.

Følger EU

En klar utfordring som peker seg ut for å sikre energisikkerhet og fornybar energi i Afrika, er mangel på kapital og investeringer.

– Afrika sitter på 40 prosent av verdens solpotensial, men kun 2 prosent av verdens fornybarinvesteringer. Det er et finansieringsgap som vi prøver å redusere, sier Sæthren.

– Grønt hydrogen krever en del kraft. Hva kunne den strømmen gått til ellers, det er jo mangel på fornybare investeringer i afrikanske land?

– Scatecs strategi i Afrika er å jobbe med alle typer løsninger. I Egypt er det for øyeblikket overskudd på kraft, og dette bidrar til å utnytte kapasiteten til å dekarbonisere eksisterende produksjon og redusere utslipp.

Hun understreker at det er ulike behov i ulike afrikanske land.

– For Egypt med eksisterende industri med høye utslipp, og som har mulighet til å bygge ut mer rimelig fornybar energi, så gir det mening å bygge ut hydrogen og komme tidlig inn i utviklingen av en grønn hydrogenindustri, sier Sæthren.

Hun sier at Scatec jobber tett med industrisektoren i Egypt, hvor hun opplever at mange aktører har tydelige ambisjoner om å dekarbonisere og som ønsker å eksportere til Europa.

– Det som skjer i EU nå er utrolig viktig, sier hun.

Det gasses på i Afrika

Selv om EU nå signaliserer at de ønsker en raskere energiomstilling for å få ned klimagassutslipp og samtidig redusere avhengigheten til Russland, har Russlands struping av gass til Europa også skapt et akutt behov for nye gassanlegg.

I 49 av 54 afrikanske land leter fossile selskaper etter nye prosjekter, ifølge en undersøkelse fra organisasjonen Urgewald. To tredjedeler av selskapene er europeiske.

På klimatoppmøtet i Egypt holdt en gruppe afrikanske aktivister demonstrasjoner mot dette.

Bevegelsen «Dont Gas Africa» var synlig under klimatoppmøtet i Egypt. De mener europeiske selskaper låser Afrika inne i en fossil tidsalder hvor eksporten går til Europa.

– Har dere noen tanker om den massive investeringen av gass i Afrikanske land, som dere også operer i?

– På kort sikt så vil gass spille en rolle, men det er en fantastisk mulighet for Afrika med grønt hydrogen nå som markedet er i en tidlig fase. Det tror jeg veldig mange afrikanske land ser, sier Sæthren.

Les også

Merker gasstrykk fra Europa: Frykter å forbli klimatapere

Blått fremfor grønt

Selv har Norge gått i bresjen for blått hydrogen. Næringsminister Jan Christian Vestre har blant annet diskutert utveksling av hydrogen med Tyskland, et pilotanlegg på Øygarden er satt i gang, og Equinor har inngått et hydrogen-samarbeid med energiselskapet Engie og ser på mulighetene for eksport fra Norge til Europa.

– Norge er veldig for blått hydrogen, hva tenker dere om det?

– Grunnen til at vi satser på grønt hydrogen er at det gir mening i fremvoksende økonomier, som er det vi satser på. Vi jobber jo ikke i Norge, så jeg kan ikke kommentere på hvordan Norge skal tenke på hjemmebane, sier Sæthren.

Samtidig mener hun Norge har en mulighet til å ta en lederrolle for å utvikle grønt hydrogen.

– Vi har hele verdikjeden med teknologiaktører, fornybarleverandører, og store selskaper som Yara og en norsk shippingindustri som operer globalt.

Les også

Norge diskuterer utveksling av hydrogen med Tyskland

Les også

Ser lys fremtid for hydrogen i Norge: – Kan få en eksportverdi på 100 milliarder kroner

Publisert: