Ser ikke like mørkt på oljeinvesteringene: Budsjettsprekker øker 2020-anslaget

Det er særlig to budsjettsprekker som sørger for at oljeinvesteringene øker i 2020, ifølge Norsk olje og gass-sjefen. Han anslår nå en mykere nedtur i investeringene, men frykter at politikerne skal tukle med bransjens rammeverk.

DEMPET NEDTUR: Norsk olje og gass anslår nå at den ventede nedturen i norske olje- og gassinvesteringer på 2020-tallet vil bli mindre bratt
Publisert: Publisert:

Ferske anslag fra Norsk olje og gass viser en oppgang i olje- og gassinvesteringene fra 187,5 milliarder kroner i år til 194,6 milliarder neste år.

– Ja, vi ser et høyere investeringsnivå. Samtidig så er hovedårsaken til at investeringene øker i 2020 at to prosjekter har høyere kostnader enn planlagt, sier Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til E24.

Fra 2021 skal investeringene fortsette å falle, men noe mindre enn tidligere ventet, tror Norsk olje og gass. Schjøtt-Pedersen er også fornøyd med at kostnadene i bransjen fortsatt virker å være under kontroll.

– Det er viktig for oss å si at de økte kostnadene er spesifikt knyttet til de to prosjektene Martin Linge og Njord Future, men når vi ser på kostnadene samlet sett så ser vi ikke noen begynnende kostnadsspiral, som enkelte frykter, sier han.

E24 skrev i oktober at prislappen på Equinors gigantprosjekter Njord Future og Martin Linge hadde økt med 12,3 milliarder det siste året.

Martin Linge er nå beregnet å koste 56,1 milliarder kroner, 25,7 milliarder mer enn Total hadde planlagt da de leverte inn utbyggingsplanen. Siden har Equinor overtatt feltet. Njord Future er blitt 4,5 milliarder kroner dyrere enn planlagt, og har nå en beregnet kostnad på 20,3 milliarder.

Disse sprekkene er altså med på å løfte investeringene og utsette den ventede nedturen i investeringene på norsk sokkel.

STABILE ÅR: Norsk olje og gass anslår et mildt fall i oljeinvesteringene i de kommende årene, etter at de for noen år siden fryktet et bratt fall.

Venter dempet investeringsfall

Det har vært mye bekymring for mangelen på nye, store olje- og gassprosjekter på 2020-tallet. I 2016, etter to tøffe år med oljeprisfall og investeringskutt, fryktet Norsk olje og gass et videre investeringsfall til rundt 130 milliarder kroner i 2018. Men bekymringene slo ikke til. I stedet har investeringene økt igjen (se faktaboks).

Norsk olje og gass venter nå et gradvis fall i investeringene fra 2021 til 2024, for det mangler fortsatt nye, store prosjekter. Men enda er det ikke tomt for prosjekter på sokkelen, og fallet blir dermed ikke så bratt som tidligere ventet, ifølge organisasjonen.

– Vi ser en relativt stabil utvikling, med en topp i 2020 og så litt ned. Men også i 2021 til 2023 snakker vi om samme nivå som i 2016, så dette er en nedgang men til et fortsatt høyt nivå, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

– Kan gi dramatiske utslag

Han sier at overgangen til en mindre oljetung økonomi kan holdes ganske jevn, men sier det er viktig at denne omveltningen i norsk økonomi og næringsliv skjer på en ryddig måte og ikke i brå kast.

– Nedsiden ligger i at en stadig større andel av prosjektene ikke er sanksjonert. Det betyr at det i investeringsprosessen kan komme elementer som velger at man ikke gjør det, sier Schjøtt-Pedersen.

– Det er der vi særlig advarer mot at hvis det skulle bli usikkerhet om de politiske rammebetingelsene, så vil det kunne gjøre at de beslutningene ikke blir gjort. Og fordi de utgjør en så stor andel, så vil det kunne gi ganske dramatiske utslag, sier han.

– Bør vi være bekymret for overgangen til en mindre oljetung økonomi, eller går det bra?

– Det er det ikke mulig å si sikkert. Det vi kan si sikkert i dag, er at siden en så stor andel av fremtidige investeringer ikke er sanksjonert, kan endringer i rammebetingelser bety et ganske dramatisk fall, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Kan kutte 10 prosent av Norges CO₂-utslipp: BKK med milliardplan for landstrøm i Nordsjøen

– Lov å håpe

Equinor-sjef Eldar Sætre advarte på selskapets høstkonferanse i høst mot en tvungen nedtrapping på norsk sokkel, og sier at produksjonen uansett faller naturlig, og vil bli halvert innen 2050.

Energipolitisk talsperson Tina Bru i Høyre er åpen for at overgangen til en mindre oljetung økonomi kan bli mildere enn ventet.

– Det er lov å håpe på det. Vi vil ikke ha en brå nedgang i investeringer, for det rammer arbeidsplasser på en veldig negativ måte. Så det å ha en mer jevn nedtrapping er bedre, alle vet jo at det går den veien uansett. Det sier både Norsk olje og gass her i dag, og Equinor, sier Bru til E24.

Energipolitisk talsperson Tina Bru i Høyre.

Men for at ikke overgangen skal bli for brå, mener Bru at Norge er avhengige av at oljebransjen fortsetter å lete, finne og bygge ut lønnsomme prosjekter.

– Akkurat nå har vi ikke så veldig mye som er «linet opp», vi vet jo at vi går en tid i møte med mindre. Så dette er veldig avhenge av bildet på sokkelen, og hva man gjør av nye funn og kan koble på eksisterende infrastruktur, sier Bru.

– Det er det som vil bli forskjellen på en brå landing eller en mer naturlig nedtrapping, legger hun til.

– Per i dag ser det mer ut som det blir en myk landing enn et krasj?

– Det er veldig bra. Det er ingen som vil tilbake til 2014 og sånn det var da, det var utrolig smertefullt, sier Bru, som er valgt inn fra Rogaland og er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Les også

Venter halvert norsk produksjon i 2050: Equinor-sjefen advarer mot tvungen oljebrems

Regner med havvind

Det grønne skiftet har også begynt å påvirke investeringene på norsk sokkel.

Norsk olje og gass regner med havvindprosjektet Hywind Tampen til rundt fem milliarder kroner i sine investeringsanslag for årene fremover. Investeringer i CO₂-lagringsprosjekter og eventuelle hydrogenprosjekter vil også kunne gjøre større utslag etter hvert.

– Det er naturlig for oss å inkludere det i investeringene, og da kan vi si at over tid så vil det samlede investeringsnivået helt logisk sett bli større enn om vi bare hadde sett på olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Greta Thunberg og 15 andre barn med brev til Erna Solberg: – Hold oljen og gassen deres i bakken

Les også

Equinor-sjefen om klimaprotestene: – Minner oss på hvor viktig dette er

Publisert: