Advarer mot nettleie-planer: Frykter brems i solceller og energisparing

Industriaktører, miljøorganisasjoner og boligeiere frykter at endringer i nettleien skal ramme energisparing og utbygging av solceller. Men NVE tror det fortsatt blir lønnsomt å spare strøm.

FRYKTER BREMS: NVE er ventet å komme med nye forslag til utforming av nettleien i høst, med økt andel av fastpris. Det kan gjøre det mindre lønnsomt å installere solceller og ta i bruk tiltak for energisparing, frykter en rekke organisasjoner som har skrevet brev til Stortinget.
Publisert: Publisert:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer for tiden forslag om endringer i nordmenns nettleie.

Direktoratet ønsker blant annet å innføre såkalte «effekttariffer» som gjør det dyrere å bruke mye strøm på én gang. Elbiler og annet tungt forbruk presser kraftnettet, og NVE ønsker at folk sprer forbruket sitt mer utover døgnet for å dempe dette presset.

Samtidig ønsker NVE å sikre at nettleien skal fordeles jevnt på brukerne av nettet. Det koster mye å bygge ut og drive nett, og hvis mange tar i bruk solceller og energisparing og dermed sparer seg for nettleie, kan det etter hvert bety at andre må betale høyere nettleie.

Men forslagene som er ventet fra NVE i høst kan få uheldige følger. Det tror en rekke aktører i industrien, boligbransjen og miljøbevegelsen.

Les på E24+

Kort forklart: Faktorene som styrer strømprisen

De frykter at NVEs forslag vil gjøre det mindre attraktivt for nordmenn å investere i solceller og energieffektivisering, og advarer derfor mot NVEs planer i et brev til Stortinget.

De som har skrevet under brevet til Stortinget er Huseiernes Landsforbund, NBBL, Byggevareindustrien, Nelfo, Elektroforeningen, Norsk elbilforening, Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening, Bellona, Naturvernforbundet og Norsk Varmepumpeforening.

De hevder at NVE vil at bare 10 prosent av nettleien skal avhenge av hvor mye strøm du bruker, mot 70 prosent i dag. Hvis nettleien er om lag den samme selv om du kutter i strømforbruket, så frykter de at folk blir mindre interessert i å ta i bruk solceller.

Les også

IEA frykter urettferdig fordeling av nettkostnader: Venter kraftig vekst i fornybar energi

Vil sette ned utvalg

De 11 organisasjonene ber Stortinget om å sette ned et utvalg med representanter for forbrukerne som kan samle kunnskap og berede grunnen for endringer i nettleien som «kan få bred aksept». De frykter NVE vil gjøre endringer som bremser energisparing, varmepumper og solceller.

«Vi frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert», skriver organisasjonene i brevet.

«Det vil ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak, installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger. Mange arbeidsplasser kan forsvinne om NVE får det som de vil. Det er det siste vi trenger nå», skriver de videre.

Brevskriverne frykter også at NVE vil gi lokale nettselskaper muligheter til å velge hver sine løsninger for nettleien, slik at det kan bli store variasjoner mellom ulike regioner. I tillegg er de bekymret for at elbillading blir ulønnsomt i deler av landet når det kommer effekttariffer.

Les også

Nettselskaper med opprop mot «urettferdig» nettleie: – Slik kan det ikke fortsette

– Ekstremt dårlig tidspunkt

– Vi mener det er et ekstremt dårlig tidspunkt å skulle innføre effekttariffer nå. Vi har nettopp fått nye strømmålere og har nå for første gang mulighet til å fremover kunne si noe om hvilken kapasitet vi har i nettet, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund til E24.

– Det er satt i gang piloter og problemstillingene og fokuset rundt effekt er helt nytt for forbrukerne. Vi må derfor avvente til vi vet mer, og heller fokusere på forbrukerfleksibilitet fremover, sier hun.

Hun mener at NVE heller bør informere forbrukerne om at nettet vil kunne være under press fremover, og at det er viktig at forbrukerne også tenker på dette.

– Ingen har fortalt forbrukerne før at man må tenke på effektbruk, vi er jo opplært til å tenke kilowattimer. NVE bør prøve seg på noen «nettvettregler» først, så forbrukerne lærer seg «riktig» atferd, sier Öberg.

– Vi savner dette, før de tar i bruk pisken. Vi ønsker ikke at de skal gjøre det enda mer komplisert å være nettkunde, og vi ønsker også at folk skal få noe igjen for å investere i varmepumper, solceller og annen energisparing, sier hun.

Les på E24+

Kort forklart: Faktorene som styrer strømprisen

NVE kommer med forslag

NVE skal etter planen legge frem et forslag med flere mulige modeller for nettleien i løpet av høsten. Det er direktoratet selv som har tatt initiativ til dette arbeidet, som er ment å skulle sikre en fornuftig fordeling av kostnadene i kraftnettet, og sikre at nettet takler endret bruk.

Innføringen av automatiske strømmålere har også gitt nye teknologiske muligheter til å påvirke folks forbruk.

NVEs grep skal sikre at alle kundene bidrar til å dekke kostnadene ved å drive nettet, som ifølge direktoratet er på rundt 25 milliarder kroner i året.

Men NVE sier at forslagene ikke nødvendigvis vil gjøre det mindre lønnsomt å gjøre tiltak for energisparing i norske hjem. Selv om mer av nettleien ligger fast, vil «effekttariffen» gjøre det dyrt å bruke mye strøm på én gang, og da kan det bli lønnsomt for folk å kutte i strømbruken.

– En nettleie med mindre andel energiledd enn i dag, vil ikke nødvendigvis innebære at det blir mindre lønnsomt å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Eksempelvis kan tiltak som reduserer kundens strømforbruk og behov for kapasitet, bli mer lønnsomme enn i dag, skriver NVE.

I dag utgjør nettleien normalt rundt en tredjedel av strømregningen. Skatter og avgifter utgjør en drøy tredjedel, og kraftprisen om lag en tredjedel.

I andre kvartal betalte norske forbrukere i snitt 1,12 kroner per kilowattime for strøm, nettleie og avgifter, ifølge Statistisk sentralbyrå. Av totalsummen var 30,4 øre nettleie, 36,6 øre avgifter og 45,6 øre kraftpris.

Les også

Dyreste strøm siden mai

Publisert: