FREMTIDEN: «Det er studentene som er fremtidens innovatører», skriver kronikkforfatterne under på. Her museumsplassen og Universitetet i Bergen.

Kronikk: Forskningsdrevet innovasjon gir omstilling og verdiskapning

For et universitet som går under ordene «Kunnskap som former samfunnet», så er innsikt i natur og samfunn alene ikke tilstrekkelig; vi er også forpliktet til å bidra til løsninger.

  • Dag Rune Olsen,  Robert Bjerknes
    Dag Rune Olsen, Robert Bjerknes
    Rektor ved Universitetet i Bergen, viserektor for innovasjon ved Universitetet i Bergen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Derfor er forskningsdrevet innovasjon en viktig del av Universitetet i Bergen (UiB) sitt samfunnsoppdrag.

12. juni tildelte Forskningsrådet drøyt to milliarder kroner til 22 nye sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

UiB enten leder, eller er sentral partner, i seks av disse - sammen med flere av våre aller nærmeste samarbeidende institusjoner: Havforskningsinstituttet, Haukeland universitetssykehus og vårt eget forskningsselskap NORCE.

Les denne kronikken også: Corona kan gi grønn omstilling

Mange av sentrene springer ut fra vår satsning på kunnskapsklynger og dekker et bredt spektrum av sentrale samfunns- og næringslivsprioriteringer: hav, helse, medieteknologi, energi og klima, alle sentrale for fremtidig norsk verdiskapning og velferd. Og sammen med over 50 næringslivspartnerne i de seks SFI-ene representerer vi en ny, innovativ kraft for regionen.

SFI er en ordning hvor det offentlige finansierer samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og privat næringsliv eller annen offentlig virksomhet. Målsetningen er omstilling og økt verdiskapning gjennom innovasjon drevet frem av solid forskning.

Til sammen får de seks sentrene tilført nær 600 millioner kroner fra Forskningsrådet, men deltakerne legger også selv inn betydelige ressurser i form av arbeidskraft, kompetanse, infrastruktur og andre investeringer. Til sammen snakker vi om en felles innovasjonsinvestering i overkant av én milliard kroner over åtte år – det vil gi resultater.

Kronikk: Coronakrisen truer 50 år gammel «gullresept»

Digitalisering, datateknologi og data er viktige ingredienser i disse sentrene. Svært mange av de omstillingsbehov vi ser både i offentlig og privat sektor er knyttet til potensialet som ligger i å utnytte store datamengder og ny digital teknologi. Næringslivets konkurransekraft er i stor grad betinget av evnen til å digitalisere og å ta i bruk ny teknologi, ifølge Næringslivets perspektivmelding. De nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon kan derfor bli en motor i denne omstillingen.

«Det er studentene som er fremtidens innovatører», uttalte leder av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Andreas Trohjell i forbindelse med utlysningen av midlene som nå er tildelt.

Og han har naturligvis helt rett. Gjennom å inkludere studentene vil sentrene også bli et løft for utdanningene våre. Studentene vil få økt kunnskap om og innsikt i innovasjon, bidra til omstilling og nye løsninger og få erfaring med å samarbeide med bedrifter, bedrifter som kan bli en fremtidig arbeidsgiver.

Slik kan vi bidra med løsninger på dagens, men ikke minst morgendagens problemer.

Publisert: