Ber Oljefondet diskutere kull med GE: – Ikke mulig å bygge flere kullkraftverk

Zero ønsker at Oljefondet skal be General Electric stanse sin bygging av en rekke kullkraftverk. Oljefondet sier dette ikke er del av fondets kriterier.

BYGGER KULLKRAFT: Amerikanske General Electric har levert utstyr til EnBWs kullkraftverk Rheinhafen i tyske Karlsruhe, og har planer om å bygge mange kullkraftverk. Zero ønsker at investorer skal presse selskapet til å droppe denne virksomheten, av hensyn til klimaet.
Publisert:

Oljefondet sa forrige uke at det hadde kvittet seg med 28 kullkraftprodusenter og kullgruveselskaper i 2019, knyttet til risikoen for forretningsmodellene deres.

Fortsatt er fondet likevel inne i store kullkraftselskaper som RWE og BHP, noe Framtiden i våre hender mener er «helt håpløst», mens fondet selv sier at det vil gjøre nedsalgene over noen år.

Også Zero mener at det går for sakte med Oljefondets grønne skifte.

Miljøstiftelsen er enig med Framtiden i våre hender om at fondet snarest må oppfylle Stortingets krav om å selge kullprodusenter med over 20 millioner tonn årlig produksjon og kullkraftselskaper med over 10 gigawatt kapasitet.

Les også

Oljefondet solgte seg ut av 42 selskaper i 2019

Ønsker å stanse bygging

Men det trengs enda strengere grep, påpeker fagansvarlig finans Per Kristian Sbertoli i Zero.

– Stortinget må også fullføre innstramningen gjennom å be om at alle selskaper som bygger nye kullkraftverk, må ekskluderes, sier Sbertoli.

– Slik FNs generalsekretær gjentatte ganger har slått fast, er det ikke mulig å bygge flere kullkraftverk dersom vi skal nå klimamålene, sier han.

Zero har engasjert seg i kampanjen Get Out of Coal, som krever at industrikjempen General Electric (GE) slutter å bygge ut eller utvide kullkraftverk, og faser ut denne virksomheten.

Per Kristian Sbertoli er fagansvarlig for finans i miljøstiftelsen Zero.

GE planlegger å bygge eller utvide 19 kullkraftverk, med 15 gigawatt kullkraft til nett over hele verden. Hvis GE var et land, ville det ifølge Zero vært landet med de syvende største planene for ny kullkraft.

Oljefondet eide ved slutten av 2019 aksjer for 7,7 milliarder kroner i GE.

Les også

Stortinget skjerper Oljefondets kullkrav: Storebrand vil gå lenger

– Opp til eierskapsavdelingen

Oljefondets direktør Yngve Slyngstad sier at fondet er i ferd med å selge seg ned i de kullselskapene som er omfattet av Stortingets skjerpede kriterier, men at det kan være krevende å kvitte seg med dem. Derfor bruker fondet lengre tid enn det vanligvis ville ha brukt.

– Store, strategiske endringer vil vi bruke opptil to år på å gjøre. Så vil de fleste kunne se i årsrapporten at dette er noe vi allerede har påbegynt. Det betyr at det er godt mulig at de samme selskapene vil stå i neste års beholdninger også, sier Slyngstad.

Slyngstad påpeker at utbygging av kullkraftverk, som det GE gjør, ikke er en del av fondets kriterier for å kvitte seg med kulleksponerte selskaper. Fondet vil først og fremst jobbe etter mandatet fra Stortinget, påpeker han.

– Vi har fått et kriterium som er ganske presist i den forstand at det er tallfestet. Det betyr at det er vår oppgave å gjennomføre kriteriet slik det er, sier Slyngstad.

– Det betyr ikke at eierskapsavdelingen ikke kan velge å ha dialog på sånne typer tema, men det er opp til eierskapsavdelingen å bestemme, sier han.

Les også

Oljefondets nedsalg i kull drøyer: – Det er helt håpløst

Eierskapsdirektør: – Omfattes ikke

Oljefondets direktør for eierskap, Carine Smith Ihenacho, vil ikke si om det er aktuelt for fondet å ta opp byggingen av kullkraftverk med GE.

– Nå går vi ikke inn på diskusjoner med enkeltselskaper. Når det gjelder kull har vi klare kriterier i våre retningslinjer for observasjon og utelukkelse, sier Ihenacho til E24.

– Det gjelder bare produsentene, ikke de som bygger kraftverkene. De er ikke innenfor Oljefondets mandat?

– For de selskapene er det vanlig eierskapsutøvelse. Men de omfattes jo ikke av kriteriene i de etiske retningslinjene, sier Ihenacho.

Sbertoli i Zero syns Oljefondet bør trappe opp innsatsen.

– Oljefondet må også aktivt kreve at selskaper de er investert i, avslutter sitt engasjement knyttet til bygging av nye kullkraftverk, sier han.

Les også

Oljefondet barbert med over 700 milliarder på en uke

KLP diskuterte kull med GE

Også KLP er aksjonær i GE, med en samlet beholdning på 274 millioner kroner fordelt på alle selskapets fond og porteføljer. Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, sier at de har tatt opp bygging av kullkraft med selskapet.

– Vi var i dialog med General Electric i fjor, og tok opp både klima og kull. Vi følger opp saker hvor det er hendelser, men også generelt om kull. De gjør veldig mye på fornybart, men er også dessverre tungt involvert i bygging av kullkraftverk, sier Bergan til E24.

– Og dere ønsker ikke at GE skal bygge kullkraftverk?

– Vi er veldig opptatt av klimaomstilling. Vi ønsker at våre investeringer skal være i tråd med Parismålene, og at vi skal være en drivkraft for å omstille selskaper. Vi har solgt oss helt ut av selskaper med mer enn fem prosent av inntektene fra kull og oljesand, og vil over tid stramme inn når det gjelder klima, sier hun.

– Hvor sikre kan vi være på at uttrekk og press på selskaper som GE har reell effekt på omfanget av kullkraft og kullgruver, og at ikke andre bare overtar?

– Det er ikke sånn at dette er løsningen på alt, for ofte overtar andre aksjene. Men jo flere investorer driver med dette presset, jo mer vil det bidra til omstilling. Det blir mer og mer tabubelagt å finansiere kull, selv om det fortsatt er mange eiere som er villige til å eie det, sier Bergan.

Les også

Oljefondet har is i magen etter virusfrykt: – Vi tar det rolig når det er urolig

Publisert: