«Har de stengt oljekrana? Hahahaha!»

Stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) beskylder Oljedirektoratet (OD) for å publisere oljepropaganda, løgn og harselering. OD innrømmer at de denne gangen «ikke har truffet planken».

Dette er en av illustrasjonene til artikkelen «Oljeavhengig», som er publisert i Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel». Kari Elisabeth Kaski (SV) kaller artikkelen oljepropaganda.
Publisert: Publisert:

– Jeg må si at jeg reagerer veldig sterkt på det jeg leser ifra Oljedirektoratet. Jeg blir nesten skremt av at et offentlig organ kan legge ut noe sånn.

Det sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for SV.

Teksten hun viser til er artikkelen «Oljeavhengig», fra den siste utgaven av Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel». Artikkelen er blitt diskutert på Twitter de siste dagene etter at Morgenbladet omtalte den på notisplass.

Artikkelen handler om hva som vil skje dersom all oljen forsvinner i morgen, og viser til at det er «mange» som nå ønsker å «stenge produksjonen for godt».

Med en lang rekke eksempler, og intervjuer med flere eksperter, viser artikkelen til hvordan samfunnet ville stoppet fullstendig, dersom det ikke lenger fantes olje i morgen: Blant annet ville vi verken hatt fly, store skip eller langtransport, butikkene ville gått tomme for matvarer, ingen fiskebåter ville kunne dra ut på havet og alle traktorer i landbruket ville stå:

«Du tror kanskje at vi ville klare å tilpasse oss raskt til den nye tilværelsen (...) Men ville du klart deg uten importert mat, uten flyreisene, sminken, kontaktlinsene, joggeskoene, treningstøyet, sjampoen, ja for ikke å glemme viktige medisiner, sprøyter, alt som er laget av olje og plast?».

Faksimile fra Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel»

– Harselerende tone

– Det er oljepropaganda, sier Kaski som stiller seg helt uforstående til at et direktorat ikke stiller større krav til hva de formidler til offentligheten.

– Det er en tekst som er både grovt misvisende, og jeg mener enkelte steder ren løgn. Det kan ikke være Oljedirektoratets oppgave å produsere så propagandiske tekster, sier Kaski.

– Hva mener du er løgn?

– De har bygget opp hele teksten basert på det falske premisset om at «noen» vil legge ned oljenæringa over natta. Det er det aldri noen som har tatt til orde for – heller ikke de klimastreikende ungdommene de angriper mellom linjene.

– Det har aldri vært et premiss, og det kan ikke fungere som et utgangspunkt for en saklig debatt, sier hun.

Videre mener SV-politikeren at artikkelen gjennomgående underslår hva som er mulig med ny, fossilfri, teknologi.

–Teksten har en harselerende tone, mens de egentlig bare avslører hvor kunnskapsløse de er, sier hun.

Hårreisende

Artikkelen er også illustrert. Hovedillustrasjonen viser en familie spør om husly i en hule hos en bjørn, en ulv og en gaupe. Svaret de får er «Har de stengt oljekrana? Hahahaha!».

En annen illustrasjon viser et slags fly uten motor, konstruert av tre, og med en rullebane opplyst av stearinlys.

– Tegningene følger jo linjene til teksten. Det er igjen ganske hårreisende at et offentlig organ kan publisere dette.

Faksimile fra Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel»

Tar saken til ministeren

Kaski sier til Aftenbladet/E24 at hun nå vil sende et spørsmål til Olje- og energiminister Tina Bru, for å få svar på om det er dette Oljedirektoratet skal drive med, og om Bru står inne for budskapet.

– Vi må legge til grunn at det som kommer fra et direktorat er et positivt bidrag i samfunnsdebatten. Vi må kunne stole på at det de kommer med er sant, er et positivt bidrag til debatten, og ikke bidrar til et debattklima preget av usannheter og falske premisser.

– Hva tror du er årsaken til at Oljedirektoratet har publisert artikkelen?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror de går litt for mye opp i rollen som oljenæringas forsvarsorgan, heller enn å være et direktorat. Det er problematisk. De skal regulere og ramme inn Norges størst næring, ikke være en heiagjeng. Det er uheldig hvis de blir så ukritiske og servile overfor oljeindustrien, at de går inni rollen som et rent propagandaapparat.

Oljedirektoratet: – Har ikke truffet planken

Aftenbladet/E24 har forelagt kritikken fra Kaski for Oljedirektoratet. Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg skriver i en epost at de har fått med seg at saken har fått oppmerksomhet på Twitter, og at de tar selvkritikk:

«Vi ønsker nå å ut med fakta og kunnskap til et bredt publikum, men ser at vi i denne sammenhengen kanskje har valgt en stil, en tone og illustrasjoner som ikke står i stil med hensikten».

Hun skriver at poenget med artikkelen er å vise hva olje brukes til.

«Bildet vi har valgt er at produksjonen stenger over natten. Vi kunne ha brukt en annen innfallsvinkel», skriver Vaage Melberg. Hun skriver videre at tegningene var ment å være morsomme, men at humor er individuelt.

«I dette tilfellet ser vi at vi ikke har «truffet planken». Vi tar til oss tilbakemeldingene, og synes det er leit at artikkelen og tegningene fører til negative reaksjoner», skriver hun.

Faktabasert debatt

Vaage Melberg understreker at artikkelen «Oljeavhengig» er lang, og hun håper de som leser hele vil se at artikkelen også «peker på forhold som kan bidra til å gjøre oss uavhengige av olje».

Hun skriver også at de som er intervjuet i artikkelen er solide fagpersoner og eksperter, og at de har tradisjon for å «slippe til flere stemmer for å vinkle sake fra ulike perspektiver, blant annet for å legge til rette for en faktabasert debatt».

Hun skriver at det å ta vare på og dele fakta om norsk sokkel er en av Oljedirektoratets viktigste oppgaver, og at de jobber for at oljeselskapene skal produsere «alle lønnsomme ressurser».

«Det er vårt samfunnsoppdrag», skriver hun.

Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel» har kommet ut i mer enn 15 år, forteller Vaage Melberg.

«Vi har vært opptatt av at magasinet ikke skal være noen ropert for myndighetene eller bransjen. Vi tar opp tema som er aktuelle og som mange er opptatt av. Vi tar med oss de tilbakemeldingene vi får, de er nyttige når vi planlegger hva og hvordan magasinet skal være framover»

Publisert: