Equinor fant ikke mer olje ved Echino Sør-funnet

Illustrasjonsbilde
Publisert:

Oljeselskapet Equinor hadde håpet å finne mer olje i og rundt Echino Sør-funnet ved Fram-feltet i Nordsjøen, men etter den første boringen er resultatet skuffende:

Oljedirektoratet melder nemlig mandag at avgrensningsbrønn 35/11–23 A i lisens PL090 er tørr.

Echino Sør-funnet ble annonsert den 6. november og man anslo at funnet var på mellom 6 og 16 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 38 til 100 millioner fat.

Avhengig av hvor i estimatet man ender så kan funnet ende som et mellomstort funn på norsk sokkel, men det er også et av de største funnene som er gjort på norsk sokkel i år.

I etterkant av funnet satte man i gang boringen av en avgrensningsbrønn for å få mer data og avklare hvor stort funnet kunne være.

Etter boringen av avgrensningsbrønnen er estimatet oppdatert til å ligge på 7 til 16 millioner standard kubikkmeter, altså en liten økning i bunn av estimatet, ifølge data fra direktoratet.

Echino Sør og den nye brønnen ligger rundt tre kilometer unna Fram-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen, som er et satellittfelt til Troll-feltet.

Equinor og partnerne Vår Energi (tidligere ExxonMobil Norge), Idemitsu og Neptune Energy skal nå vurdere å bygge ut Echino Sør-funnet og utvinne ressursene via infrastrukturen i området.

Det var boreriggen Deepsea Atlantic som boret avgrensningsbrønnen. Den skal nå opp til Barentshavet for å bore produksjonsbrønner på Snøhvit-feltet til Equinor.

Tørr avgrensningsbrønn nær Fram-feltet
Kart over Echino Sør-funnet ved Fram og Troll
Publisert: