Energipolitikere om dyrere strøm, bensin og diesel: – Kan få store konsekvenser

Energisjokket i Europa tiltar. Partiene på Stortinget ønsker forlenget strømstøtte, men vil ikke love tiltak mot dyr bensin og diesel. – Jeg er bekymret for hvordan dette vil slå ut, sier Nikolai Astrup (H).

Prisene på både bensin, diesel og strøm har i det siste skutt i været, og det kan skape hodepiner for bedrifter og husholdninger. Flere av politikerne i energikomiteen er positive til å forlenge strømstøtten, men er mer skeptiske til tiltak mot dyrt drivstoff.
Publisert: Publisert:

Befolkning og bedrifter i Europa sliter med skyhøye priser på olje, gass, bensin, diesel og strøm, og det merker også den norske befolkningen. Strømprisen sør i Norge tirsdag er på 2,58 kroner kilowattimen, og bensinprisen er mange steder på godt over 20 kroner literen.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Partiene på Stortinget er bekymret for energisjokket. Flere partier er positive til å hjelpe strømkundene med støtte også når dagens støtteordning utløper i mars. Men de som fortsatt kjører fossilbiler kan trolig ikke vente seg noe hjelp i form av avgiftskutt eller støtte selv om drivstoffprisene er høye.

– Jeg er veldig bekymret. De prisene vi ser i dag tilsier en strømpris i Tyskland på nesten 7 kroner kilowattimen i april. Det kan få store konsekvenser også for Norge, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) til E24.

– Samtidig nærmer oljeprisen seg 140 dollar fatet. Det vil kunne få store utslag på pumpeprisen og folks økonomi. Jeg er bekymret for hvordan dette vil slå ut for vanlige folk, industri og næringsliv. Det bidrar også til press på inflasjonen og høyere renter, sier han.

Fått med deg denne? Den ferske olje- og energiministeren åpner for mer strømstøtte: – Skal være trygge på at vi stiller opp

Les også

Terje Lien Aasland blir ny olje- og energiminister

Vil forlenge strømstøtten

Høyre mener i likhet med flere andre partier at strømstøtten bør videreføres. Denne skulle i utgangspunktet gjelde for januar, februar og mars.

Vi er også opptatt av at mange bedrifter sliter, og har helt siden før jul tatt til orde for å hjelpe mindre bedrifter hvor strømutgifter utgjør en stor del av omsetningen, sier Astrup.

Han mener imidlertid at det er lite Norge får gjort med de høye bensin- og dieselprisene på kort sikt. Markedet har blitt skeptisk til russisk olje, og det legger press på andre oljeprodusenter, påpeker han.

– Prisene avhenger av om andre land får økt produksjonen og dekket opp for tapet, og på sikt vil dette også kunne bidra til å sette fart på den store energiomstillingen hvor Europa leder an. Men det vil ta tid, sier han.

– Man kunne ha lempet på avgiftene i en slik situasjon?

– Det er ikke først og fremst avgiftene som bidrar til prisøkningen nå, men det er noe som kan vurderes. Men det har vi ikke tatt stilling til ennå. Dette er en problemstilling vi må ta på høyeste alvor, sier Astrup.

Les også

Årets dyreste strøm i Sør-Norge igjen

Ønsker momskutt på bensin og diesel

– Det er absolutt grunn til å være bekymret. Staten Norge tjener samtidig store penger på økte energipriser, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland (Frp).

Han mener at Norge burde ha lettet på merverdiavgiften (momsen) på bensin og diesel i en periode, for å begrense skadevirkningen dyrt drivstoff kan ha på husholdninger og bedrifter.

– Her burde det være muligheter og rom for å se på om vi kan være litt fleksible på avgiftene, spesielt på drivstoff. Så burde man også begynne å kompensere mer for strømmen slik at man skaper forutsigbarhet, sier han.

Energipolitisk talsmann Terje Halleland (Frp).
Les også

Drivstoffprisene stiger til rekordhøyder: – Ikke noe man ønsker seg

Ny strømprisrekord

Strømprisen i det sørlige Norge hopper tirsdag til ny årsrekord på 2,57 kroner kilowattimen i snitt for døgnet, ifølge strømbørsen Nord Pool. Med nettleie og avgifter vil det utgjøre nær fire kroner kilowattimen.

På det meste tirsdag morgen vil timeprisen være helt oppe i 6,53 kroner kilowattimen, som betyr at prisen er på om lag 8,63 kroner med nettleie og avgifter.

Det er tidenes dyreste pris for Østlandet, ifølge Volue Insight. Forrige rekord for timeprisen var på 6,12 kroner kilowattimen (8,22 kroner med nettleie og avgifter) den 21. desember i fjor.

Samtidig har også prisene på bensin og diesel vært uvanlig høye i det siste. Flere steder har det vært rapportert om bensinpriser på over 23 kroner literen. Det er ikke lenge siden at prisene passerte 20 kroner literen.

Les også

Bensinprisen fyker over 20 kroner flere steder

Ville ikke love drivstoff-hjelp

Terje Aasland (Ap) tok mandag over som olje- og energiminister. Han antyder at det er stor sannsynlighet for en forlengelse av strømstøtten, men kunne ikke love noe støtte eller avgiftskutt knyttet til dyr bensin og diesel.

– Folk skal være trygge på at vi stiller opp med en avlastningsordning, en strømstøtteordning, når prisene er så høye som de er nå. Akkurat i dag er de så høye at alt tilsier at den blir utvidet, sier Aasland.

– Hva med de høye bensin- og dieselprisene, er det noe man kan gjøre med dem?

– Nå har ikke det vært et tema som jeg har vært involvert i. Jeg har først fokus nå på strømprisene, sier han.

Terje Aasland (Ap) tok mandag over som olje- og energiminister.
Les også

Fersk statsråd åpner for mer strømstøtte: – Skal være trygge på at vi stiller opp

SV vil ikke gi avgiftslette

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er ikke noen forkjemper for avgiftskutt på bensin og diesel, men vil gjerne forlenge strømstøtten.

– Jeg er først og fremst bekymret for strømprisene. Vi må få på plass en forlenget støtteordning. Det må komme raskt til Stortinget. Vi vil se på endringer, og forsterke den, sier Haltbrekken til E24.

– Hva bør Norge gjøre med bensin- og dieselprisene?

– Der har vi en annen ordning med en grønn folkebonus som skal gi folk kompensasjon for økte bensin og dieselpriser som følge av økt CO2-avgift. Så vi har ikke diskutert avgiftskutt, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).
Les også

SV legger frem planen «Grønn Ny Deal»: – Her vil det være mange store investeringer

– Bekymringsfulle

Heller ikke stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) har noen plan for tiltak mot dyrt drivstoff, men hun ønsker en forlenget strømstøtte.

– Begge deler er bekymringsfulle. Rødt har vært mest opptatt av å redusere strømprisen, sier Marhaug til E24.

– Vi vil nå foreslå en ny strømpakke, fordi det er ventet at prisene vil kunne holde seg høye i lang tid. Norge vil sannsynligvis få et sinnssykt overskudd som følge av høye priser på olje, gass og strøm. Så vi har råd til å bruke mer på støtteordninger og dessuten på nødhjelp til Ukraina, sier hun.

– Hva bør Norge gjøre med bensin- og dieselprisene?

– Det prishoppet er kanskje ikke fullt så dramatisk som strømprisene, men det er klart at for blant annet landbruket så er dette veldig alvorlig, sier Marhaug.

– Vi har ikke diskutert noen tiltak ennå, men vi har diskutert de ekstraordinære inntektene fra olje og gass. Vi kan ikke ha det slik at Norge tjener ekstraordinært mye på krigen. Da må vi ta politiske grep både for å dempe prisstigningen her hjemme, men også for å hjelpe dem som rammes av denne krigen, sier hun.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).
Les også

Bensinprisen bikker 23 kroner: – Naturlig at mange reagerer

– En krevende situasjon

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) følger nøye med på hvordan dyr strøm og dyrt drivstoff rammer husholdningene.

– Dette er en krevende situasjon for folk og næringsliv. Vi har tatt tak i strømprisen gjennom å senke el-avgiften og har lansert strømstøtteordninger, sier han.

Han viser til olje- og energiministerens forsikringer om videre strømstøtte, og sier at partiet jobber med langsiktige løsninger som fastprisavtaler for næringsliv og forbrukere og nasjonal kontroll over strømeksporten.

– Regjeringsplattformen slår fast at vi skal senke avgifter som rammer folk flest, som el- og drivstoffavgift. Dette jobber vi med inn mot revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2023. Vi må se helheten i økonomien for å unngå store rentehopp. Norge og verden står i en krevende situasjon, sier Myhrvold.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp).
Publisert: