Første investering for norsk klimafond: Satser på sol og vind i Sør-Afrika

Det første grepet fra Norges nye klimainvesteringsfond er å bidra til å finansiere 2,4 gigawatt sol- og vindkraft i Sør-Afrika. Flere norske selskaper er med.

Dette bildet er fra Globeleqs vindkraftverk Jeffreys Bay i Sør-Afrika.
Publisert:

I fjor lanserte regjeringen et nytt klimainvesteringsfond som skulle forvaltes av statlige Norfund, som blant annet investerer i fornybar energi i u-land.

Fondet skal tilføres 10 milliarder kroner, fordelt på to milliarder kroner i året i en periode på fem år, ifølge regjeringen.

Nå kommer fondets første investering. Den skal finansiere sol- og vindkraft i Sør-Afrika, og vil ifølge Norfund bidra til å fortrenge utslipp som tilsvarer 12,5 prosent av Norges samlede utslipp.

Norfund skal investere 217 millioner kroner i det sørafrikanske selskapet H1. Det gjør de sammen med sitt britiske søsterfond CDC.

Pengene skal finansiere sol- og vindkraftprosjekter på 2,4 gigawatt. Utbyggingene skjer i samarbeid med norske Scatec, Aker Horizons-selskapet Mainstream Renewable Power og Globeleq, som eies av Norfund og CDC.

Selskapet H1 investerer egenkapital i infrastruktur og er kvalifisert som såkalt Black Economic Empowerment-investor i Sør-Afrika. Det er ifølge Norfund krav om 49 prosent lokalt eierskap og 30 prosent svart eierskap i fornybarprosjekter i landet.

Stor produksjon

Prosjektene som nå får finansiering vil ifølge Norfund gi en samlet strømproduksjon på 6,4 terawattimer (TWh) årlig.

Det er ifølge selskapet nok til å fortrenge utslipp på 6,2 millioner tonn per år, eller om lag 12,5 prosent av Norges utslipp. Sør-Afrika har tradisjonelt lent seg tungt på kullkraft, som har svært store klimautslipp.

Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) er på besøk i Sør-Afrika i forbindelse med lanseringen av investeringen.

– At Norfund kan bidra til å unngå så store utslipp, viser at vi er på rett vei. Regjeringen har som mål at Klimainvesteringsfondet skal være fullt operativt allerede i juni i år. Det blir da Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen, sier Tvinnereim i en kommentar.

Hun peker på at regjeringen har lovet å doble klimafinansieringen innen 2026.

– Vi har lovet å øke fra 7 milliarder i 2020 til 14 milliarder i 2026. I år ligger vi an til å komme opp i over 9 milliarder kroner, altså en økning på mer enn to milliarder allerede, sier hun.

Bjørnar Baugerud er direktør for ren energi i Norfund. Her presenterer han investeringen i selskapet H1.

– Ser store muligheter

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson sier at land som Sør-Afrika trenger risikovillig kapital for å sikre omstillingen bort fra kullkraft.

– Vi ser store muligheter til å bidra, sier han.

Norfund viser til anslag fra tankesmien Meridian i Cape Town om at kulltunge Sør-Afrika alene trenger å investere 260 milliarder kroner i fornybar energi de neste ti årene for å nå sine klimamål.

Regjeringen i Sør-Afrika har satt et mål om å bygge ut 20 gigawatt fornybarkapasitet det neste tiåret. Ifølge Norfund er 86 prosent av kraften i landet termisk kraft, særlig kullkraft.

Miljøstiftelsen Zero har engasjert seg for å Norge til å sette opp et slikt fond, og foreslo i fjor å sette av hele 25 milliarder til dette. De mener at investeringen i Sør-Afrika er en viktig milepæl for klimainvesteringsfondet.

– Framover er det viktig at finansieringen trappes opp, og at vi får på plass mer og bedre risikoavlastning slik at de store private pengene kan komme på banen, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland i en kommentar.

– Behovene for fornybar energi som kan erstatte kull og diesel er enorme. Vi må kutte utslipp, levere på forpliktelsene i Parisavtalen om internasjonal klimafinansiering og samtidig sikre at mennesker får strøm, sier Aasland.

Les også

Regjeringen vil spytte inn 10 milliarder i nytt grønt fond

Vil finansiere Scatec-prosjekt

I tillegg inngår Norfund, CDC og H1 nå en intensjonsavtale om å finansiere H1s andel på 49 prosent i et Scatec-prosjekt. Totalt skal prosjektet kunne levere 0,9 TWh strøm i året.

Prosjektet skal bestå av 540 megawatt solkraft, kombinert med batterier på 225 megawatt som kan lagre inntil 1.140 megawattimer strøm.

Denne kombinasjonen vil ifølge Norfund føre til at kraftverket skal kunne levere kraft helt fra klokken fem om morgenen til klokken 21.30 om kvelden.

Norfund venter seg at det nye norske klimafondet vil gjøre flere investeringer i Sør-Afrika, og ser også på India, Vietnam og Indonesia.

Dette er et illustrasjonsbilde av norske Scatecs solkraftverk Upington i Sør-Afrika.
Publisert: