VIL HA MAKSPRIS: Frp-leder Sylvi Listhaug mener midlertidig makspris på strøm er et godt virkemiddel i tider med rekordhøye strømpriser.

Listhaug svarer E24-kommentator: – Lavere avgifter er ikke kommunisme

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Kommentator i E24, Johann Sundberg, påstår at jeg «tyr til kommunisme» fordi Fremskrittspartiet nylig foreslo å innføre midlertidig makspris på strøm. Det er feil. Lavere avgifter er ikke kommunisme, men tvert om politikk i god Frp-ånd for å gi folk og næringsliv økt frihet og en håndsrekning i det som nå er en svært utfordrende tid for mange strømkunder.

For i praksis er virkningen av de høye strømprisene nettopp en form for ekstra høy avgiftsbeleggelse av både innbyggere og norsk næringsliv. Som Sundberg helt sikkert også er klar over, er kraftselskapene i Norge hovedsakelig eid av det offentlige. Når staten og Ap/Sp-styrte kraftkommuner nå i lang tid har skodd seg på at norske strømkunder må betale i dyre dommer til det offentlige for helt nødvendig strømforbruk, mener Frp at de samme strømkundene selvsagt også bør
kompenseres bedre.

Økte offentlige inntekter fra kraftpriser og stadig nye eksportrekorder fra petroleumsnæringen på grunn av skyhøye gasspriser, gir dessuten gode inndekningsmuligheter for å kompensere strømkundene. Når Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke bruker dette handlingsrommet godt nok, står vi i en situasjon der det rett og slett mangler politisk vilje hos regjeringen fra å ta nødvendige
grep som virkelig monner. Resultatet er nærmest daglige eksempler med historier fra vanlige folk som sitter hjemme og fryser fordi er tvunget til å spare strøm, og tilbakemeldinger fra bedrifter som frykter konkurser og permitteringer av ansatte.

Allerede i fjor sommer advarte Frp i E24 om at høye europeiske kraftpriser som igjen smittet over på norske strømkunder, aktualiserte politiske grep fra regjeringen. Vi foreslo da at den nå avgåtte Høyre-regjeringen skulle fjerne hele elavgiften – uten hell. Da Støre og Vedum inntok regjeringskontorene kort tid etter, innså vi raskt at heller ikke denne regjeringen hadde en treffsikker
plan for å unngå strømpriskrise inn i de kalde vintermånedene.

Frp fremmet derfor raskt nye forslag i Stortinget om å fjerne moms på strømforbruk, samt å hastebehandle et forslag om å begrense nettokrafteksport til utlandet i en tid der fyllingsgraden i norske vannmagasiner er lav. Heller ikke her
fikk vi tilslutning hos de andre partiene. Siden den tid har regjeringen foreslått to nye strømstøtteordninger, der det siste forslaget er å kompensere husholdninger og deler av landbruket med 80 prosent når strømprisen er over 70 øre per kilowattime. Det som har blitt solgt ut som en seier for norske strømkunder av regjeringen, er i realiteten å sende strømregninger til befolkningen som er mer enn dobbelt så høye som normalpris de siste åtte årene. I tillegg utelates store deler av næringslivet fra ordningen.

Fremskrittspartiet fremmet derfor nylig et forslag om å innføre midlertidigmakspris på 50 øre per kilowattime, en ordning som også skal gjelde for næringslivet. Det vil gi nødvendig forutsigbarhet for norske strømkunder gjennom de kalde vintermånedene. Dette er ikke kommunisme – men et forslag som tar norske innbyggere og næringslivet på alvor.

Publisert: