Konkurransetilsynet griper inn i drivstoffmarkedet

Konkurransedirektør Christine Meyer mener forbrukerne lider av for få aktører på drivstoffmarkedet.

DÅRLIG KONKURRANSE: Konkurransetilsynet mener at det for få aktører i det norske drivstoffmarkedet, og krever derfor at St1 selger sine egne stasjoner før de får overta Shells norske bensinstasjoner.
Publisert:

Konkurransen er for dårlig, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

«Det norske drivstoffmarkedet har få aktører. I vurderingen av St1 sitt oppkjøp av Shell sine bensinstasjoner i Norge har Konkurransetilsynet kommet til at konkurransen i markedet er vesentlig begrenset uavhengig av oppkjøpet», skriver tilsynet.

– Bakgrunnen for dette er at de fire nasjonale drivstoffkjedene har klart stilltiende å koordinere sin atferd i markedet blant annet gjennom en felles prisoppgang hver mandag og torsdag. Konsekvensen er høyere priser for forbrukerne og høyere bruttomarginer for selskapene, sier Meyer.

Les også

Konkurransetilsynets råd til bilistene: Slik kan du unngå rekordhøye bensinpriser

Kaller inn til møte

INVITERER: Christine Meyer.

I meldingen skriver Konkurransetilsynet at det har gått gjennom informasjon «som viser at for mange av selskapene har en strategi i lokale markeder om å holde høyest mulig priser og sikre fortjeneste fremfor å utfordre nabostasjonene ved å sette lavere priser».

– Vi kan ikke se at kjedene i dag drivere ulovlig prissamarbeid, men måten prisene settes på, er uheldig for konkurransen og uheldig for forbrukeren, sier Konkurransetilsynets direktør, Christine Meyer, til E24.

Hun peker på at marginene til aktørene i bensinmarkedet har økt de siste årene.

– Dette skyldes at selskapene har klart å etablere to pristopper, og vi ser at de fire store kjedene opptrer på akkurat samme måte.

I grafen under ser man variasjonen i bruttomarginene til kjedene i det norske drivstoffmarkedet.

MØNSTER: Grafen viser variasjonen i bruttomargin gjennom uken i det norske drivstoffmarkedet i årene 2012-2014. Datagrunnlaget består av alle priser for alle stasjoner i Norge.
Les også

Derfor vil bensinprisen være høy i sommer

Kjedene styrer

Aktørene Meyer omtaler som «de fire store » er Statoil Fuel & Retail, Esso, Shell og UnoX. Pristoppene er mandag og torsdag formiddag.

– Kjedene har sterk styring på bensinprisen hos sine bensinstasjoner, både dem de eier selv og de forhandlerstyrte, sier Meyer.

Det er omkring 1.600 bensinstasjoner i Norge, hvorav 1.000 av dem er eid av kjedene. De resterende 600 er forhandlereide.

Hun oppsummerer mønsteret i bensinprisene slik:

– Det konkurreres gjennom uken, så spretter det opp til listepris mandag og torsdag, fordi kjedene ligger bak og styrer, sier hun.

Les også

Bensinbransjen svarte Jensen og Mæland med denne grafen

– Vær oppmerksom

Meyer ber norske bensinfyllere om å være mer oppmerksom på pristoppene på mandager og torsdager.

– Det er viktig at forbrukerne selv fyller bensin på dagene der den er billigst, sier hun.

Nå vil Konkurransetilsynet invitere hver aktør i drivstoffmarkedet inn til dialog. Der vil det diskuteres hvordan prisene settes og om det er noe tilsynet kan gjøre for å bedre konkurransen.

Nekter kjedene å kjøpe stasjoner

Tilsynet konkluderte i forrige uke med at finske St1 får lov til å kjøpe Shells 420 norske bensinstasjoner, hvis de selger sine egne 39 stasjoner i Norge. Samtlige stasjoner er ubetjente.

Det er St1 selv som må finne kjøpere. Konkurransetilsynet skriver onsdag at de ikke vil godta at en av de fire nasjonale kjedene overtar St1.

«Konkurransetilsynet skal godkjenne kjøperen av stasjonene som St1 må selge. I denne vurderingen vil det være viktig for tilsynet at den som overtar stasjonene til St1 ikke er en del av dagens priskoordinering», skriver tilsynet.

St1 hadde i 2014 en omsetning i Norge på 1,4 milliarder kroner.

– Stor betydning

Forbrukerrådet deler de vurderingene som er gjort av Konkurransetilsynet.

– Konkurransesituasjonen i drivstoffmarkedet gir grunn til bekymring. Det er viktig at antallet aktører ikke reduseres. Det er av stor betydning at Konkurransetilsynet følger drivstoffmarkedet nøye, sier Gunstein Instefjord som er fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet via kommunikasjonsavdelingen.

Den forrige gjennomgangen Konkurransetilsynet gjorde av drivstoffmarkedet i Norge, konkluderte de med at de stigende bruttomarginene i drivstoffmarkedet kan ha bakgrunn i at konkurransen i drivstoffmarkedet er svekket de siste årene.

Les også

Bensinprisen har falt 59 øre fra toppen

Les også

Stadig billigere å tanke

Les også

Disse karene gir deg litt billigere bensin

Publisert: