Avaldsnes rommer trolig mindre olje enn anslått

Lundin Petroleum har boret ferdig en ny avgrensningsbrønn, og varsler at de «mest sannsynlig» vil redusere estimatet på hvor mye olje gigantfunnet rommer.

DEN GAMLE, NYE INDREFILETEN: Lisens 265, også kalt Aldous Major South, er nabo i vest med lisens 501, som kalles Avaldsnes. Funnene gjort i disse to områdene har vist seg å være deler av ett, meget stort felt. Avstanden er ikke lang til funn som ble gjort for mange år siden.
Publisert:

Lundin Petroleum, som er operatør på leteblokken der gigantfunnet Avaldsnes ble oppdaget, har avsluttet boringen av en ny avgrensningsbrønn på området.

Selskapet tror nå at det vil måtte nedjustere tidligere anslag på hvor mye olje og gass området inneholder.

«Følgene denne brønnen får for den sørlige delen av Avaldsnes er i ferd med å bli evaluert, og vil mest sannsynlig redusere ressursestimatet for området,» skriver Lundin i en pressemelding mandag morgen.

LES OGSÅ: Oljeeventyret varer til 2060

Gigantfunn

Jubelen var stor da Lundin i oktober i fjor oppjusterte anslagene for oljefunnet kraftig.

Avaldsnes-funnet ble da antatt å romme mellom 800 og 1.800 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (olje og gass).

Avaldsnes henger fysisk sammen med Statoils Aldous Major-funn. De to funnene ble på det tidspunktet anslått å inneholde mellom 1,7 og 3,3 milliarder fat oljeekvivalenter.

Det daværende midtestimatet på 2,5 milliarder fat oljeekvivalenter gjorde Avaldsnes/Aldous Major til tidenes tredje største oljefunn på norsk sokkel.

Oljemengden rekker til å drive hele den nåværende norske bilparken i 45 år - eller til å fylle 160.000 svømmebasseng med olympiske mål.

LES OGSÅ: Olje nok til 45 års bilbruk

Godt år

Gigantfunnet ble gjort på et område som var en del av den aller første letelisensen som ble gitt i Nordsjøen på 1960-tallet.

Flere selskaper lette etter olje i området før svenske Lundin Petroleum gjorde Avaldsnes-funnet i 2010.

Avgrensningsbrønnen 16/5-2S ligger 8,5 kilometer sør for funnbrønnen 16/2-6.

Den ble boret ned til 2.042 meter på et sted der vanndybden er 111 meter, opplyser selskapet.

I 2011 ble det påbegynt 52, og avsluttet 54 letebrønner på norsk kontinentalsokkel.

Ifølge Oljedirektoratet ble det funnet olje i så mye som 66 prosent av disse, altså i to tredeler av alle brønner.

LES OGSÅ: To av tre traff i 2011

Publisert: