Oljeboom kan gi økt innvandring til Norge

Johan Sverdrup-funnet kan bli redningen for finansiering av velferdsstaten og fremtidens eldrebølge. Men oljeboomen gir også økt innvandring, større klasseskiller og økt risiko for sosial uro, advarer professor Grete Brochmann.

ØKT INNVANDRING: Sosiologiprofessor Grete Brochmann sier til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten.
Publisert: Publisert:

Sosiologiprofessor Grete Brochmann sier til Dagens Næringsliv at langvarige store oljeinntekter kan fjerne frykten for at innvandring truer velferdsstaten. Men flere innvandrere kan også bety større klasseskiller og andre sosiale og kulturelle problemer, ifølge professoren.

Grete Brochmann ledet det offentlige utvalget som fra 2009 fram til mai 2011 gjennomgikk fordeler og ulemper ved innvandring. Nå bidrar de nye oljefunnene i Nordsjøen til at premissene som lå til grunn for hennes konklusjoner må endres.

– Da var kalkylene at velferdsstaten ville gå i underskudd fra 2020. Økonomiske utfordringer ved innvandringen var en av de viktigste grunnene til at vårt utvalg ble oppnevnt. Nå kan en forlenget oljefase bidra veldig positivt på inntektssiden, sier hun.

Det nye oljefunnet har en potensiell salgsverdi på inntil 2.343 milliarder kroner – tilsvarende to tredeler av dagens oljefond..

Brochmann advarer imidlertid mot å ta for lett på sosiale utfordringer som kan oppstå ved mer innvandring. Ifølge professoren har Norge nå den høyeste innvandring noensinne og høyere per innbygger enn klassiske innvandrernasjoner som USA og Canada.

– Dette må vi være åpne for å diskutere, selv om arbeidsinnvandring kan være ønskelig. Det er ikke usannsynlig med stadig større innslag av uryddige arbeidsforhold. Vi kan få et samfunn med mye større klasseskiller. Det ville bekymre meg – som et brudd med samfunnet vi har hatt, sier Grete Brochmann.

Publisert: