Statoil jekker opp sjefslønnen

Statoil-sjef Eldar Sætres skattbare lønn økte i fjor med en tredjedel til nær 15 millioner kroner. Fastlønnen er jekket opp, og bedre resultater ga høyere bonus enn året før.

ØKT LØNN: Statoil-sjef Eldar Sætre har ledet Statoil gjennom en krevende periode. Nå jekker selskapet opp lønnen hans, etter å ha sett på hva andre toppsjefer får betalt. Her er Sætre på vei til kvartalspresentasjon i London i februar.
Publisert:

Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre, økte sin skattbare lønn i 2017 med 33,6 prosent til 1,812 millioner dollar i fjor.

Det tilsvarer 14,972 millioner kroner, basert på snittkursen for 2017.

Lønnshoppet kommer frem i Statoils årsrapport for 2017, som ble lagt frem fredag. Det skjer etter at Statoil-sjefen gikk ned i lønn året før, etter at det kraftige oljeprisfallet de siste årene gikk ut over selskapets resultater.

– Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men vi skal ikke være lønnsledende, sier Statoils kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til E24.

– 2017 var et godt år for Statoil, og vi lever sterke resultater. Det reflekteres i den variable lønnen, sier han.

Han påpeker at bonusene til ledelsen ble halvert året før, på grunn av at selskapet hadde levert svakere resultater etter oljeprisfallet.

Dette betyr at fjorårets lønnshopp blir desto større.

Sætres skattbare lønn var på 1,75 millioner dollar for 2015, men falt til 1,356 millioner dollar (11,39 millioner kroner etter Statoils dollarkurs) for 2016.

Deretter steg altså den skattbare lønnen til 1,812 millioner dollar i fjor.

Les mer: Statoils navnebytte vil koste inntil 250 millioner

Les også

Statoil-sjefen dropper pensjonistlivet: Vil fortsette i opptil fem år til

Sammenlignet med andre sjefer

Toppsjefens fastlønn har blitt jekket opp etter en vurdering av andre sjefers lønn, skriver selskapet i årsrapporten.

– Statoil-styret har vurdert konsernsjefens kompensasjonspakke sammenlignet med markedet. Etter dette har styret økt konsernsjefens fastlønn til 8.767.682 kroner fra 1. september 2017, skriver Statoil.

Statoils kommunikasjonsdirektør påpeker at Statoil må være konkurransedyktig mot andre ledere.

– Det er noe variasjoner, men det er ledere i Norge som tjener mer enn lederne i Statoil. Vi er Norges klart største selskap og ett av de største i Norden. Det ansvaret og den oppgaven lederne våre har reflekteres i lønnen, men vi skal ikke være lønnsledende, sier Bård Glad Pedersen.

Les mer: Tillitsvalgt om Statoils navnebytte til Equinor: – Noen banner litt

Ikke Statoils best lønnede

Sætre har likevel ikke høyest lønn i Statoil. Selskapets strategisjef John Knight hadde i fjor en skattbar inntekt på 1,824 millioner dollar, eller drøye 15 millioner kroner.

Sætres fastlønn lå på 1,045 millioner dollar (8,63 mill.kr.), mens 149.000 dollar (1,23 mill.kroner) kommer i langtidsinsentivordningen der det ligger en forpliktelse til å investere nettobeløpet i Statoil-aksjer.

Ut over det har Sætre 570.000 dollar i bonus (4.71 mill. kr.) og 48.000 dollar (396.624 kr.) i andre skattepliktige ytelser.

Verdien av Sætres pensjon har også steget kraftig til 14,49 millioner dollar (119,7 millioner kroner), fra 11,26 millioner dollar ett år tidligere.

Les mer: Statoil-sjefen dropper pensjonistlivet og får lønnsøkning

Snakker om omstilling

Statoil ønsker å skifte navn til Equinor for å reflektere selskapets strategi om å ta del i en global energiomstilling.

Selskapet påpeker i en melding at det reduserte CO2-intensiteten fra produksjonen fra ti kilo CO2 per fat oljeekvivalent i 2016 til ni kilo CO2 per fat i 2017.

– CO2-utslippene fra vår olje- og gassproduksjon ble redusert med ytterligere 10 % per fat i fjor, sier Sætre.

Han påpeker også at produksjonen fra den britiske havvindparken Dudgeon og den flytende havvindparken Hywind startet i høst, og at Statoil er operatør for tre havvindparker i Storbritannia med konkurransedyktig avkastning.

– Statoil vil fortsette utviklingen fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om