Aldri før har så få ønsket å lete i nye områder på norsk sokkel

– Jeg er ikke bekymret, men vi trenger virkelig noen skikkelige funn i nord, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Kjell Giæver jobber for mest mulig oljeindustri i Nord-Norge. Her er han i Hammerfest under Barentshavkonferansen for noen år siden.
Publisert: Publisert:

I forrige uke kom søkertallene fra 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. I de nummererte rundene lyses det ut areal for leting i de minst utforskede områdene på sokkelen, og denne gangen gjelder det åtte områder i Barentshavet og ett i Norskehavet.

Sju selskaper søkte om leteareal. Tallet har aldri vært lavere i noen tidligere konsesjonsrunde, viser tall Aftenbladet/E24 har fått fra Olje- og energidepartementet, og som går tilbake til den fjerde runden i 1978 (se graf). De tre første rundene ble håndtert av det daværende Industridepartementet, og tallene derfra er derfor ikke inkludert.


Venter økt interesse

– Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig selskaper med muskler er en del av disse rundene. Nedgangen er en trend som har pågått over tid, og skyldes blant annet at færre ønsker å ta de store jobbene i uutforskede områder, sier Kjell Giæver.

Giæver er sjef for organisasjonen Petro Arctic, som jobber for størst mulig aktivitet i oljenæringen i Nord-Norge. For noen år siden var det stor interesse og optimisme i nordområdene, men den siste tiden har det dabbet av.

– Det har vært noen år med lite funn i Barentshavet. Jeg er ikke bekymret, men vi trenger virkelig noen skikkelige funn i nord. Samtidig er jeg glad for at de ledende aktørene i Nord-Norge fortsatt er med, sier Giæver og peker spesielt på Lundin, Vår Energi og Equinor.

Han mener området er inne i noen mellomår og viser til at produksjonen i Barentshavet vil øke betydelig dette tiåret, når feltene Johan Castberg og Wisting kommer i drift. Castberg skulle starte produksjonen neste år, men er forsinket. Utbyggingsplanen for Wisting skal etter planen leveres sent i 2022.

– Det er jeg sikker på at vil gi økt interesse for leting der. To nye feltsentre vil også senke terskelen for å bygge ut nye funn i nærheten, sier Giæver.

Goliat er det ene av to produserende felt i Barentshavet, men dette tiåret kommer det etter planen to til. Goliat-partnerne Vår Energi og Equinor er blant søkerne i 25. runde. Bildet er tatt da plattformen kom til Finnmark i 2015.

– Ikke overraskende

Statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet peker på at det har vært stor interesse for areal i de mer kjente områdene av sokkelen i de såkalte TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

I tildelingen av forhåndsdefinerte områder for 2020 ble det gitt 61 utvinningstillatelser. 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet.

– I takt med at TFO-rundene har blitt mer omfattende og viktigere, har de nummererte konsesjonsrundene blitt mindre viktigere. Det er derfor ikke så overraskende at det er relativt få søker denne gangen. Det bekymrer heller ikke. Generelt ser vi en stor interesse for norsk sokkel, sier Tiller, som peker på at det er en naturlig utvikling når tiden går.

Også han mener Barentshavet vil bli mer attraktivt når ny infrastruktur kommer på plass gjennom nye utbygginger. Samtidig legger han ikke skjul på at oljevirksomheten i nord ikke har blitt helt som spådd for noen år siden.

– Jeg skal ikke underslå at de mest optimistiske scenarioene fra noen år siden ikke har slått til. Barentshavet blir ikke Nordsjøen på nytt, men er viktig for norsk sokkel. Aktivitet der er er også viktig for Nord-Norge, sier Tiller.

Hør podkast om de største selskapene på norsk sokkel:

Ute for første gang siden 1995

Lundin begynte undersøkelsene av nordområdene i 2007 og boret sin første brønn i 2011. Siden er selskapet blant dem som har satset mest på leting i nord, og også blant de sju som har sendt inn søknad til 25. konsesjonsrunde.

– Vi er med fordi vi mener det fortsatt er uutforsket areal som vi er interessert i å jobbe for å forstå bedre. Når det gjelder Barentshavet, har vi som selskap en langsiktig strategi der. Vi har hatt blant annet Lopphøgda som et kjerneområde, og vi har gjort flere viktige funn, forklarer letedirektør Per Øyvind Seljebotn.

Kjetil Hjertvik er pressekontakt i Wintershall Dea. Her avbildet da selskapet boret i Norskehavet i 2019.

Wintershall Dea har vært med i alle rundene siden nummer 15 i 1995, men har ikke sendt inn søknad denne gangen.

– Mesteparten av arealet i 25. runde ligger utenfor våre strategiske leteområder i Norge. Derfor deltar vi ikke. Samtidig arbeider vi hele tiden med å fylle på leteporteføljen gjennom deltakelse i TFO-rundene, hvor vi sist gang fikk tildelt 16 lisenser, inkludert fire operatørskap, forklarer pressekontakt Kjetil Hjertvik.

– Er det lavere vilje til å ta risikoen og kostnaden ved å lete i nye områder?

– Nei. Dette handler om at vi i hovedsak konsentrerer letingen rundt utvalgte områder, både i nærheten av eksisterende infrastruktur, men også i andre områder vi har sett oss ut, sier han.

Anikken Hauglie er toppsjef i Norsk olje og gass.

– Bekymringsfull utvikling

Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, sier det fortsatt er stor interesse for å lete på norsk sokkel, og at nedgangen i søkere til 25. konsesjonsrunde skyldes arealet som er inkludert.

– Det er fortsatt stor interesse i Nordsjøen og Norskehavet, men mindre interesse i Barentshavet så langt, sier hun.

– Vårt generelle inntrykk er at norsk sokkel oppleves som attraktivt, men vi ser at færre store internasjonale selskaper satser på leting her. Det er en bekymringsfull utvikling som vi følger med på, sier Hauglie.

Hør podkast om nye muligheter for oljeleverandørene:

Publisert: