PGS varsler krisegrep for å spare over en milliard

Seismikkselskapet en rekke grep for å møte oljekrisen: Ansatte blir permittert, lønninger blir fryst og bonuser droppet.

RESULTATSLIPP: PGS legger frem kvartalstall torsdag.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Kostnadene skal kuttes med minst 100 millioner dollar, tilsvarende over en milliard målt i norske kroner, opplyser PGS i forbindelse med regnskapet for første kvartal torsdag.

I tillegg til at flere skip vil bli lagt i opplag vil ansatte bli permittert, bonusplanene for 2020 blir droppet og selskapet innfører lønnsfrys.

PGS skriver at en rekke andre tiltak også blir innført for å tilpasse selskapet til et lavere aktivitetsnivå.

PGS vil samtidig kutte investeringene med minst 30 millioner dollar. Ytterligere grep kan også være aktuelt, avhengig av markedsutviklingen, opplyser selskapet.

Selskapet har tidligere varslet at den lave oljeprisen vil ramme etterspørselen etter seismikk, og at to av seismikkskipene blir lagt i såkalt kaldt opplag etter at de er ferdig med nåværende prosjekter.

Nå opplyser PGS at enda et fartøy er ventet å gå inn i opplag, såkalt varmt opplag.

Les også

PGS tar krisegrep som følge av coronakrisen

Underskudd

Regnskapet viser segmentinntekter på 168,3 millioner dollar i første kvartal, opp fra 141,9 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Samtidig endte driftsresultatet, utenom nedskrivninger og andre avsetninger, på minus 15,8 millioner dollar, opp fra minus 29,3 millioner dollar i fjorårsperioden.

Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 168 millioner dollar, og et driftsresultatet på minus 5 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt.

Selskapet melder samtidig om et underskudd etter skatt på 117,5 millioner dollar (IFRS), mot et underskudd på 65,1 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Ordrereserven var på 217 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 322 millioner dollar ved utgangen av 2019.

PGS hadde samtidig en kontantbeholdning på 266,9 millioner dollar, og skriver at selskapet vurderer flere tiltak for å beskytte kassen, deriblant lettelser i gjeldsbetalinger.

– 2020 vil bli svært utfordrende

– Den lave oljeprisen har ført til at energiselskapene skalerer ned investeringsplanene betydelig, og 2020 vil bli svært utfordrende for seismikkindustrien, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen.

Viruskrisen og en oljepris i fritt fall rammer offshorebransjen hardt. Blant annet har det blitt vanskelig å skifte mannskap på grunn av reiserestriksjoner og karanteneregler.

Oljeprisfallet har medført at oljeselskapene vil kutte betydelig i sine budsjetter, noe som vil ramme leverandørene, deriblant seismikkselskapene.

Rystad Energy anslo nylig at inntektene i seismikkindustrien vil falle med 51 prosent i 2020 fra 2019 hvis oljeprisen er på 30 dollar per fat. En oljepris på 20 dollar fatet vil medføre inntektssvikt på 77 prosent, ifølge analyseselskapet.

Prisen på nordsjøolje har falt til 22 dollar per fat fra 66 dollar fatet ved årsskiftet på grunn av svikt i etterspørsel.

Publisert:

Her kan du lese mer om