Kan fortsette å bygge vindkraft på Frøya

Trønderenergi får fortsette den omstridte vindutbyggingen på Frøya, og vil gjøre det så raskt som mulig. Det er klart etter en avgjørelse fra Kommunaldepartementet torsdag.

FERSK AVGJØRELSE: Det er ikke lenger noe i veien for at Trønderenergi kan fortsette utbyggingen av det omstridte vindkraftverket på Frøya. Det er klart etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland opprettholder en avgjørelse fra Fylkesmannen.
Publisert:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lar et vedtak fra Fylkesmannen bli stående, slik at Trønderenergi kan fortsette utbyggingen av vindkraft på Frøya.

Det kommer frem i en melding fra departementet, som tidligere hadde stilt utbyggingen i bero inntil saken var ferdig behandlet.

– Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dermed er det ingenting i veien for at utbyggingen kan fortsette, påpeker departementet – og utdyper beslutningen i en 17 sider lang formell avgjørelse.

– Departementets beslutning av 27. mai 2019 om utsatt iverksetting, faller med dette bort, skriver Kommunaldepartementet.

Ønsker å unngå tvil

En rekke vindkraftprosjekter har i det siste møtt lokal motstand fra blant annet lokale innbyggere, miljøvernere og turistnæringen.

Kraftnæringen har imidlertid slått tilbake og understreket behovet for at konsesjoner som er gitt, ligger fast.

– Saken har reist enkelte spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter. Vi håper departementets behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker, skriver Kommunaldepartementet i sin melding.

– Vi er opptatt av at alle parter skal ha forutsigbarhet, og vår fortolkning av regelverket kan også brukes i andre saker, utdyper Mæland for E24.

Les mer: Ber staten sikre vindkraft-utbygging på Frøya: – Må ikke skapes tvil

Les også

Ber staten sikre vindkraft-utbygging på Frøya: – Må ikke skapes tvil

Frem og tilbake

Vindprosjektet på Frøya fikk konsesjon i 2013, etter at kommunen også støttet prosjektet. I april bestemte kommunen å stanse utbyggingen etter lokale protester, som bidro til at Trønderenergi brøt en tidsfrist i en kommunal dispensasjon.

Trønderenergi klaget deretter til Fylkesmannen.

I mai opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak fra 15. april om å pålegge Trønderenergi å stanse arbeidet med vindkraftverket.

(saken fortsetter under bildet)

FÅR BYGGE: Frøya vindkraftverk skal bygges ut med 180 meter høye turbiner – her i en illustrasjon sett fra Valen.

Trønderenergi er utbygger og eier 30 prosent av kraftverket, mens tyske Stadtwerke München eier 70 prosent.

– Det er en stor og omfattende sak, som engasjerer mange. Vi har ikke brukt mer tid enn vi måtte for å treffe en grundig og god beslutning. Vi mener selvsagt at vi har truffet et riktig vedtak, sier Mæland til E24.

Les mer: Tyske eiere bak det omstridte vindprosjektet på Frøya: – Vi skal bygge vindparken

Les også

Tyske eiere bak det omstridte vindprosjektet på Frøya: – Vi skal bygge vindparken

Trønderenergi er fornøyd

– Kommunaldepartementet har gjort en grundig gjennomgang av saken, og vi er glad for at den gjennomgangen bekrefter både fylkesmannens vedtak og det som var innstillingen fra Frøya kommunes egen advokat og rådmann i dette spørsmålet, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi i en e-post til E24.

– Det er gitt konsesjon for bygging av vindkraft på Frøya etter aktiv medvirkning fra Frøya kommune gjennom mange år, og det er ingen tvil om at vindparken skal bygges, skriver Eidem.

Departementet understreker at det ikke har vurdert selve vindprosjektet, men bare til Fylkesmannens behandling av saken. Både kommunen og folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya har bedt departementet omgjøre Fylkesmannens vedtak.

– Dette har vært en omfattende sak. Saken er av stor betydning både for kommunen, innbyggerne og TrønderEnergi. Det har derfor vært viktig å gjøre en skikkelig og forsvarlig vurdering av saksbehandlingen. Departementet har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å endre fylkesmannens vedtak, sier Mæland.

Les mer: Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

Les også

Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

Kan kreve penger

Trønderenergi vil holde Frøya kommune økonomisk ansvarlig for forsinkelsene på grunn av kommunens vedtak om byggestopp.

– Forsinkelsene som har oppstått skaper bare tapere fordi dette til syvende og sist blir en stor ekstraregning som må dekkes av noen, skriver Eidem.

– Arbeidene vil starte opp igjen så raskt det lar seg gjøre, legger han til.

Publisert:

Her kan du lese mer om