Tyrkisk gassfunn kan dempe fremtidig importbehov

Tyrkias president Tayyip Erdogan har meldt om et stort gassfunn i Svartehavet. Det kan få store følger for Tyrkias gassimport og gi økt forhandlingsstyrke med leverandørene, Gazprom, Aserbajdsjan og Iran, mener Wood Mackenzie.

Publisert: Publisert:

Tyrkias president opplyser at det er 320 milliarder kubikkmeter gass i Tuna-1-området, skriver blant andre Euronews.

Hvis anslaget stemmer, så betyr det at funnet er i om lag samme størrelsesorden som Ormen Lange-feltet på norsk sokkel. Wood Mackenzie mener imidlertid at det må bores flere avgrensningsbrønner før man kan fastsette størrelsen på funnet med sikkerhet.

– Selv om det offisielle tallet på 320 milliarder kubikkmeter som president Tayyip Erdogan oppga da han kunngjorde funnet behandles som et anslag på hvor mye gass det er i reservoaret («gas in place», journ.anm.), er dette Tyrkias største gassfunn noensinne, med god margin, og et av verdens største gassfunn i 2020, sier Thomas Purdie, analytiker i Wood Mackenzies avdeling for oppstrømsanalyse.

– Det bekrefter også potensialet for å finne hydrokarboner i Svartehavet etter flere skuffende brønner i Bulgaria, sier han.

Utsagnet om størrelsen på funnet viser til til at det ofte kan være forskjell på hvor mye gass det er i et reservoar (gas in place) og hvor mye av den det er lønnsomt og teknologisk mulig å hente ut.

Wood Mackenzie tror dette funnet kan bli viktig for Tyrkia, som importerer mye gass.

– På 2020-tallet kan dette gassfunnet få langvarige følger for fremtidig gassimport og kommende forhandlinger med leverandørene, med Gazprom, Aserbajdsjan og Iran, sier Murray Douglas, direktør for gass i Europa i Wood Mackenzie.

Stort gassmarked

– Det tyrkiske gassmarkedet er stort, etterspørselen i 2019 var på 45 milliarder kubikkmeter, sier Murray.

I mengde tilsvarer det nærmere halve Norges rørgasseksport til Europa. Denne var i fjor på 107 milliarder kubikkmeter, ifølge Gassco.

En svak tyrkisk økonomi har imidlertid ført til fallende gassforbruk de siste årene. Gassen har også fått konkurranse fra fornybar energi og kullkraft.

– Gassetterspørselen har falt år for år siden 2017, sier Murray.

Så langt i år har imidlertid gassforbruket i Tyrkia bare falt tre prosent, som er langt mindre enn forbruket har gått ned i mange andre europeiske land etter coronakrisen.

– Ser ambisiøst ut

Funnet Tuna-1 skal få nytt navn, Sakarya. Målet er å få opp gassen fra 2023.

– Uansett hvor viktig dette er politisk og økonomisk, vil det være komplekst å hente ut disse ressursene, og det ser ambisiøst ut å få funnet i gang innen 2023, sier Purdie.

– Først og fremst må det bores flere avgrensningsbrønner for å øke forståelsen av geologien og bekrefte de anslåtte ressursene, sier han.

Det vil uansett bli en utbygging til milliarder av dollar, påpeker Wood Mackenzie. Det har tidligere vært utfordrende å få bygget ut felt i Svartehavet, og selskapet viser til at det har tatt tid å bygge ut feltet Neptun Deep i Romania.

Funnet er gjort av tyrkiske TPAO, og Wood Mackenzie mener det kan være klokt å hente inn en internasjonal partner.

Publisert: