KONSUMPRISINDEKSEN: Prisene stiger raskere

Inflasjonen tok seg opp i august, viser ferske SSB-tall.

LAVERE VEKST: Gjeldsveksten avtok i mars.
Publisert:

Prisene i Norge steg 1,4 prosent fra august i fjor til samme måned i år, justert for avgifts- og energiprisendringer (KPI-JAE), viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.

Dermed steg kjerneprisene nøyaktig like raskt som anslått på forhånd av 17 økonomer som deltok i en Reuters-undersøkelse, og markedet reagerer i liten grad på tallene.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets peker på at prisveksten nå er litt svakere enn Norges Bank anslo den ville være i den siste pengepolitiske rapporten.

- Konsumprisene steg litt mer enn vi så for oss, men inflasjonen er lavere enn Norges Banks anslag på 1,6 prosent, sier Aamdal til E24.

Presser ikke Gjedrem

Foreløpig er forskjellen mellom sentralbankens prognoser og den faktiske prisveksten imidlertid ikke stor nok til å føre til at planlagte rentehevinger vil skyves frem i tid, tror han.

- Forskjellen er ennå marginal. Men får vi flere tall av denne sorten, der prisveksten er svakere enn ventet, kan Norges Bank bli mer bekymret, og endre rentebanen, sier Aamdal.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem vil imidlertid ta flere sterkere tall med i betraktningen, blant annet fra arbeidsmarkedet, legger han til.

- Dermed skal det mer tydelige tegn til før Gjedrem endrer rentebanen.

Spår lavere inflasjon

Prisveksten har tatt seg opp sammenlignet med juli, da årsveksten lå på 1,3 prosent.

Sammenlignet med kjerneprisene i august i fjor er inflasjonen imidlertid fortsatt en del lavere: Den gangen lå denne på 2,3 prosent. Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Det vil imidlertid gå tid før Norges Bank når inflasjonsmålet, tror Aamdal.

Kjerneinflasjonen skal nemlig ned før den begynner å stige igjen.

- Vi ser for oss at prisveksten vil synke helt ned mot 1 prosent, sier seniorøkonomen.

Det er i stor grad drevet ned av at en sterkere krone har gjort varer fra utlandet billigere, og således bidrar til å redusere den importerte inflasjonen. Aamdal mener derfor ikke det er grunn til å frykte deflasjonen (fallende priser).

- Etterspørselen er økende, så det er ikke grunnlag for deflasjonsfrykt, slik det er andre steder.

Norges Bank deler Aamdals syn på at det vil ta tid å nå inflasjonmålet. I inflasjonsprognosene som ble lagt frem 23. juni i år anslo banken for første gang siden målet ble innført at nivået på 2,5 prosent ikke ville bli nådd i løpet av prognoseperioden frem til 2013.

- Det er en historisk begivenhet og en milepæl i den norske pengepolitikken, sa porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til E24 den gangen.

Les også: - Et historisk skifte fra Norges Bank

Nedgang

Fra juli til august lå både inflasjonen og kjerneinflasjonen på negative 0,2 prosent.

For førstnevnte var det særlig prisene på flyreiser som bidro til nedgangen, med et fall på 13,1 prosent.

- I hovedsak var det prisene på utenlandsreiser som gikk ned. I samme periode var det fortsatt tilbudsaktivitet på klær, noe som ga et prisfall for denne varegruppen på 2,0 prosent fra juli til august.

Elektrisitetsprisene inkludert nettleie sank samtidig med 1,4 prosent. Andre varegrupper som viste prisfall fra juli til august var møbler, tepper og reparasjoner, samt drivstoff og smøremidler.

I motsatt retning dro "beregnet husleie for selveiere", som steg med 0,3 prosent fra juli til august.

Prisene på hotelltjenester steg med 7,1 prosent i august etter mye tilbudsaktivitet i juli. Takstene for tannlegetjenester steg med 2,5 prosent siden forrige måling i januar.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: