- Atomkraft avgjørende for å møte energibehovet

Prispresset vil bli større på all annen energi fremover, mener Det internasjonale energibyrået.

SER I GLASSKULEN: Sjefen i Det internasjonale energibyrået, Maria van der Hoeven, mener at verdens behov for atomenergi bare vil øke i fremtiden.
Publisert: Publisert:

Atomenergi fortsetter å være svært viktig, spesielt gjelder det i de nye vekstøkonomiene, fastslår Det internasjonale energibyrået, IEA.

Samtidig sier IEA at produksjonskapasiteten for atomenergi på global basis kan gå ned med 15 prosent fram til 2035.

Det kan skje dersom land som Tyskland og Belgia gjør alvor av sin uttalte politikk om å stenge atomkraftverk etter ulykken ved Fukushima-kraftverket i Japan etter jordskjelvet og tsunamien i mars i år.

LES OGSÅ: Atomkutt kan gi skyhøye strømpriser

Mer utslipp

Økt behov for energi og nedgang i atomkraftproduksjon vil igjen trolig føre til økt bruk av kull og gass. Dermed vil man få økte utslipp av klimaskadelige gasser, heter det i en 24 sider lang rapport fra byrået.

IEA tror at prisen på energi som ikke er basert på atomkraft, vil stige betydelig i tiden som kommer.

LES OGSÅ: Moe lover norsk gass til Europa i opptil 70 år

Etterspørselen etter olje vil i det minste øke med 14 prosent fram til 2035, anført av veksten i Kina og de andre vekstøkonomiene som India, Brasil, Sør-Afrika og Russland.

Mer olje

Oljeprisen kan komme til å stige til 120 dollar fatet, mener organisasjonen i sin årsrapport. IEA sier at verdenssamfunnet er nødt til å endre sitt energiforbruk.

– Uten modige endringer i den politiske retningen vil verden låse seg fast i et usikkert, ineffektivt energisystem med stort innslag av karbonbasert energi, sier IEAs administrerende direktør Maria van der Hoeven i rapporten.

– Vekst, velstand og stigende befolkning vil uunngåelig drive energibehovet opp i de kommende tiårene. Men vi kan ikke fortsette å være avhengige av usikre og miljømessig ødeleggende bruk av energi, tilføyer hun.

Byrået anslår at verdens forbruk av olje i 2035 vil ha økt til 99 millioner fat om dagen. Det er 12 millioner fat mer enn i 2010.

– Advarsel

– Dette er en kraftig advarsel og et tydelig signal om at det må på plass tiltak som reduserer klimagassutslippene, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Organisasjonen sier IEA varsler at det for hvert år uten handling blir dyrere og vanskeligere å få til tiltakene for å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader. For hvert tiltak som koster 1 dollar før 2020, må vi betale over 4 dollar etter 2020 for å kompensere for de økte utslippene.

– Dessverre er det blitt gjort altfor lite altfor lenge, men heldigvis er det ikke for sent å snu. Vi forventer at advarslene fra IEA tas på alvor, og at vi kommer i gang med utslippskutt også i Norge, sier Haltbrekken.

Les også

Opec spår høyere oljeetterspørsel

Strømprisen stiger

Strømleverandørene følger Hafslund

Publisert: