– Det er to forskjellige kulturer i olje- og fastlands-industrien

Norsk Industri-sjef mener oljeindustrien ikke takler svingningene godt nok.

KULTURKRÆSJ: Leder i Norsk industri Stein Lier Hansen sier oljeindustrien ikke er like godt forberedt på å takle svingninger som fastlandsindustrien.
Publisert: Publisert:

Tor Arnesen i Norsk olje og gass, LO-leder Gerd Kristiansen, Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen og Norges Rederiforbunds leder Sturla Henriksen fra Konkraft har møttes for å diskutere de pågående problemene i oljeindustrien.

De fire representantene etterlyser et møte med regjeringen, der de vil drøfte hvordan de skal møte utfordringene i oljeindustrien som de siste ukene har manifestert seg i en dramatisk fallende oljepris og masseoppsigelser.

I tillegg synker investeringene: I år blir det etter sigende investert 227 milliarder kroner på norsk sokkel. Investeringsanslaget for neste år er 185 milliarder kroner.

Les også: – Det er i det hele tatt vanskelig å lese ut noen klar oljepolitikk

Vil endre regler

For å møte noen av utfordringene vil Konkraft gjøre flere ting, blant annet reversere endringen i permitteringsregelverket. Dagens regelverk, mener de, fører til at selskapene heller velger å si opp ansatte enn å permittere dem.

De vil også at myndighetene hjelper til med å standardisere og forenkle krav, prosedyrer og dokumentasjon i industrien – og samtidig er med på å bidra til at flere unge velger å utdanne seg innenfor sektoren.

LO-leder Kristiansen sier det er viktig å ha dette møtet så fort som mulig.

– Vi vil ha et møte med regjeringen for å belyse situasjonen skikkelig. Utfordringen er større enn det som kommer fram i det offentlige rom, og det er viktig at vi belyser dette overfor myndighetene, sier hun.

Oljeindustrien som en 18-åring

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen sender likevel et stikk i retning oljeindustrien, slik LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen gjorde i går da han sa til Teknisk Ukeblad at oljenæringen oppfører seg som en 18-åring som nettopp har fått lappen.

– Det er bånn gass eller full brems, sa Gabrielsen.

Les også: 40 prosent av Norges oppdagede olje kan ikke tas opp

Forskjellig kultur

Stein Lier-Hansen er dog noe mindre spissformulert.

– I fastlandsindustrien har man kostnadsforbedringer hver dag, i denne næringen har man ikke gjort det samme, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Jeg tror det er to forskjellige kulturer når det gjelder oljeindustrien og fastlandsindustrien. Store deler av fastlandsindustrien, som prosessindustrien, ser på kostnads- og produktivitetsutvikling hver dag. De kan ikke overleve uten å gjøre det. Olje- og gassindustrien er mye mer syklisk. Man kan ha enorme inntekter når oljeprisene er høye, for så å slite når prisene går ned. Dette har skapt en annen kultur der man ikke har samme fokus på å drive kostnadseffektivitetsprosesser hele tiden, sier han.

– Har ikke oljeindustrien vært god nok?

– Det er karaktertrekk med den industrien som har vært vanskelig å håndtere. Nå er alle enige om at vi skal sette oss ned sammen og prøve å gjøre grep som demper disse svingningene framover. Det er noe med denne næringen som er feil når man får så store utslag, sier han.

Har vært gode

Styreleder Tor Arnesen i Norsk olje og gass, som også er administrerende direktør i Norske Shell, tar kritikken til seg – men mener oljeindustrien har gjort mange grep allerede.

– Vi har mange gode eksempler i oljeindustrien på at vi omstiller oss. Vi har demonstrert det før, og vi fortsetter å demonstrere det. Vi driver kontinuerlig forbedringsarbeid, men kanskje vi kan gjøre enda mer. Sånn sett tar vi utfordringen som kommer fra Stein Lier-Hansen. Men vi gjør allerede mye, og det er det viktig å gi bransjen kreditt for, sier han.

– Det har vært usedvanlig høyt tempo i flere år og nå ser vi en korreksjon. Nå vil vi ha et møte med regjeringen. Vi syns myndighetene skal være med i dialogen når det gjelder hvilke grep vi totalt sett skal ta, sier han.

Les også:

Statoil-sjef: – Jeg ser et lyst bilde fremover

Disse tjener best av teknologitoppene

– Statoils sparemodus kan gjøre Lundin til operatør på Sverdrup

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: