Nye datasentre kan bruke strøm tilsvarende halve Norges kraftbruk

Statnett har mottatt datasenter-forespørsler på totalt 7.000 MW. Det er nesten halvparten av Norges samlede forbruk i dag.

KRYPTOFORBRUK: Strømforbruket til nye datasentre kan tilsvare nesten halvparten av Norges samlede kraftbruk. Flere av aktørene er interesserte i kryptovaluta.
Publisert:

På forespørsel fra bransjenettstedet Europower har Statnett sett på det samlede omfanget av forespørsler om nettkapasitet knyttet til planlagte datasentre.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser med spørsmål om kapasitet for tilknytning til datasentre rundt om i hele landet. Alle henvendelsene utgjør samlet rett i underkant av 7.000 MW, sier Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett til Europower.

Regner man om denne effekten til strømforbruk, tilsvarer det 61,2 TWh årlig, som er i underkant av halvparten av det totale strømforbruket i Norge.

Om bare halvparten av prosjektene blir realisert og kun benytter seg av halvparten av den forespurte effekten, vil det innebære et strømforbruk på 15 TWh årlig.

Det vil være langt høyere forbruk enn veksten NVE har estimert. I april i år la NVE fram en rapport hvor de antok at økt strømforbruk knyttet til datasentre vil utgjøre 1,2 TWh i år 2020 og 3,5 TWh i år 2035.

En viktig faktor for den økte datasenter-interessen er økt interesse for utvinning av kryptovaluta.

Totalt var strømforbruket i Norge 132,9 TWh i fjor.

Publisert:

Her kan du lese mer om