Aker-sjefen om krisen i Solstad Offshore: – Vi investerte for tidlig

Aker-sjefen har sett i bakspeilet og ser at de satset for tidlig på supplynæringen under oljebremsen. Når Solstad Offshore nå står midt oppe i nye kreditorforhandlinger er Aker-sjefen ordknapp med hva han er villig til å bidra med.

Konsernsjef Øyvind Eriksen (t.v.) og finansdirektør Frank O. Reite i Aker avbildet med kommunikasjonsdirektør Atle Kigen (t.h.) under et av selskapets kvartalspresentasjoner.
Publisert: Publisert:

– Akers balanse er bunnsolid, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen da han torsdag la frem resultatene for tredje kvartal.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet mottok 545 millioner kroner i utbytter i tremånedersperioden frem til september, og regner med å motta mellom 2,1 og 2,2 milliarder utbyttekroner fra selskapene de eier i løpet av 2018. Det er en økning fra 1,6 milliarder i fjor.

Utbyttene kombinert med kursoppgang i mange av selskapene, og særlig i oljeselskapet Aker BP, har bidratt til at Aker flere ganger har kunnet notere seg rekordhøye nettoverdier.

Mens Aker satset på bunn og traff på oljesatsingen sin, er utviklingen i supply en helt annen. Der sitter Aker plassert gjennom eierandelen i Solstad Offshore, et rederi der balansen er alt annet enn bunnsolid.

Offshorerederiet har om lag 29 milliarder i gjeld og den 22. oktober kom offshorerederiet med beskjeden om at de hadde gått i dialog med kreditorene for å finne en robust langsiktig finansiell løsning for selskapet.

I rapporten skriver Øyvind Eriksen at Solstad Offshore er et flott selskap, men at «sett i ettertid så investerte vi i selskapet for tidlig i syklusen».

Les også: Solstad Offshore sikrer seg Equinor-kontrakt på britisk sokkel

Les også

Solstad-sjefen åpner for midlertidig krisehjelp til vinteren

Ordknapp om et mulig bidrag

Det som i dag er Solstad Offshore ble til gjennom en stor konsolidering i næringen som kom til blant annet takket være Kjell Inge Røkke og hans Aker, og John Fredriksen.

Aker kjøpte seg først opp i Solstad Offshore, og etter hvert fikk man innlemmet rederiene Rem Offshore. Deretter kom Farstad og det John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply også inn i gruppen.

– Var oppkapitaliseringen som skjedde under sammenslåingen av rederiene i Solstad-systemet for liten, sett i ettertid?

– Det er mange refleksjoner man kan gjøre seg i ettertid. Aker gjorde investeringen i Solstad basert på en vurdering av at olje- og gassmarkedene ville forbedres i tiden fremover. Generelt har det vært en riktig vurdering, men i de industrisegmentene som Solstad opererer i har det tatt lengre tid enn for bransjen for øvrig, sier Eriksen.

I forhandlingene som nå pågår må Solstad Offshores ledelse og styre forsøke å komme frem til en løsning som bankene, obligasjonseiere og aksjonærer kan leve med.

Ettersom både Aker og John Fredriksen er på aksjonærlisten, har flere stilt spørsmål ved om disse kan være villige til å bidra med ny kapital inn i en redningspakke for Solstad. På spørsmål fra E24 vil Aker-sjefen ikke si konkret om Aker er villige til å bidra i en ny finansieringspakke:

– Aker avventer forhandlingsresultatet mellom Solstad og selskapets kreditorer, og så vil vi forholde oss til det når det foreligger, sier Eriksen.

– Har dere noen klare vilkår for hva som skal til for at dere vil bidra til finansieringsavtalen?

– Vi har full tillit til at Solstads ledelse og styre håndterer situasjonen til det beste for aksjonærfellesskapet som vi er en del av, sier Eriksen.

Les også

Satte rekord før børsstormen slo inn

Les også

Solstad Offshore tapte 447 millioner i tredje kvartal

Publisert:

Her kan du lese mer om