Hydro Hydrogen vil satse på industri, skipsfart og transport

Hydrogensatsingen til Hydro vil avhenge av at kostnadene for fornybar energi fortsetter å falle, men deres nye leder er optimistisk: – En av de viktigste løsningene til å hjelpe samfunnet mot et nullutslippssamfunn.

NY LEDER: Per Christian Eriksen kommer fra Aker Solutions og skal lede hydrogensatsingen til Hydro.
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har Hydro delt en rekke hydrogendrypp om en mulig storsatsing.

I løpet av de neste årene skal selskapet teste ut tre til fem prosjekter i Norge og Europa. De første investeringsbeslutningene er ventet innen 12 måneder.

Enn så lenge er det usikkert hvor satsingen blir størst, men leder Per Christian Eriksen mener Hydro er spesielt rustet til å lykkes med grønt hydrogen.

– Det er en stor andel av dagens klimagassutslipp som ikke kan kuttes ved hjelp av enkle metoder og elektrisitet direkte. Hydrogen pekes på som en av de viktigste løsningene til å hjelpe samfunnet mot et nullutslippssamfunn, sier Eriksen da E24 møter han ved Bjørvika i Oslo.

Han kommer med oljeutdanning og solide 19 år fra Aker Solutions i bagasjen.

Les også

Everfuel og Hydro vil samarbeide om hydrogenforsyning

HYDRO I RYGGEN: Per Christian Eriksen får ressurser og kompetanse fra kjernen i Hydro til å modne hydrogenprosjektet.

Avhenger av kraftpriser

Fra hjemmekontoret har Eriksen stablet sammen et team av eksperter som skal bytte ut gass med grønt hydrogen på aluminiumsfabrikkene til Hydro og levere energibæreren til sektorer som tungtransport, industri og skipsfart.

Eriksen opplyser om at rammebetingelser og finansielle støtteordninger fortsatt må på plass, og at produksjonskostnader på fornybar strøm må ned.

– Det krever mye kraft fra fornybar energi for å lage grønt hydrogen. Norges grønne hydrogensatsing vil derfor avhenge av hvilke ambisjoner Norge har innen fornybar energi, sier Eriksen.

Det er forventet at kostnadene på fornybar energi skal fortsette å falle, som det har med vind, sol og batterier de siste ti årene.

– Spørsmålet er når det skjæringspunktet kommer, sier Eriksen.

– Hvor er dere fem år frem i tid?

– Da har vi bygget erfaring med disse tre til fem prosjektene. Hydro har et internasjonalt fotavtrykk og fasiliteter i store deler av verden, som gir oss et stort potensial til å vokse.

– Rundt 4 gigawatt hydrogenproduksjon kan potensielt bygges basert på vår interne portefølje og vårt adresserbare marked, sier Eriksen.

Les også

Hydro grønne satsing: Har sikret seg sol- og vindkraft for flere tiår

FRA OLJE TIL FORNYBART: Per Christian Eriksen stiller seg i rekken av ledere som snur seg mot fornybare energikilder.

Mener det er et stort potensial

– Er det er fremtidig mål at alle Hydro-fabrikker skal bytte ut gass med hydrogen?

– Hydro vil vurdere hvert prosjekt opp mot bærekraftsmål og finansielle mål. Grønt hydrogen må også veies opp mot andre prosjekter som reduserer utslipp, sier han.

Eriksen ønsker ikke å nevne hvem de potensielle kundene kan være, men innrømmer at selskaper som Yara som har luftet en stor ammoniakk-satsing, er en «interessant spiller».

Men kan dere risikere å gå tungt inn i dette og risikere at det ikke er noe marked?

– Det er et marked der. Skal verden oppnå sine bærekraftsmål, må vi adressere disse sektorene som er vanskelig å dekarbonisere, som industri, tungtransport og maritim sektor. Og per i dag er det ikke noen andre løsninger for det. Hvor stort og hvor fort avhenger av støtteordninger, men vi ser at vi i dag har prosjekter som nærmer seg å bli attraktive med de rette forutsetningene, sier han.

– Tiden vil vise hvor stort det kan bli, men vi har stor tro på at det er potensial i hydrogen, sier Eriksen.

TIMING: Hydro Hydrogen vil være tidlig ute med hydrogen og har troen på at markedet vil følge etter.
Les også

Hydro vurderer å hente penger til hydrogen

Konkurrerer ikke med gass ennå

Norge har allerede flere børsnoterte selskaper som jobber med hydrogen. Nel leverer elektrolysører, Hydrogenpro bygger ut ferdige elektrolyseanlegg. Everfuel leverer fyllestasjoner og Hexagon Purus leverer lagringssystemer.

– Tror du på sikt at hydrogen kan konkurrere med gass?

– Hvis du ser rent på gassprisene i dag, så gjør det ikke det. Men på sikt så mener vi at det vil kunne konkurrere. Det ser det opp mot forventet skatt på klimagassutslipp og reduserte kostnader på fornybar kraft. Vi går tidlig inn for å bygge erfaring og kompetanse, og vil være klare når dette kan skaleres, sier han.

Les også

Vurderer å børsnotere fornybarselskapet Hydro Rein

Publisert:

Her kan du lese mer om