Nel skal levere elektrolysør til verdens første hydrogenanlegg offshore

Neptune Energy har sammen med partnere fått støtte for å teste ut hydrogenproduksjon fra en oljeplattform utenfor kysten av Nederland. Prosjektet er det første i sitt slag i verden.

Q13a-plattformen til Neptune Energy utenfor kysten av Nederland
Publisert: Publisert:

Det norske hydrogenselskapet Nel melder at de har blitt en del av et allianse kalt PosHYdon som teste ut hydrogenproduksjon offshore på Q13a-plattformen på nederlandsk sokkel.

Prosjektet er det første i sitt slag i verden og plattformen var i sin tid den første helt elektrifiserte plattform i Nederland.

I prosjektet skal man teste ut hvordan tre teknologiløsninger fungerer sammen i et offshoremiljø:

  • Man skal bruke havvindmøller til å levere fornybar energi (som svinger avhengig av vindforholdene)
  • Man skal installere en PEM-elektrolysør fra Nel som skal produsere inntil 500 kilo grønt hydrogen per dag med vindkraften og sjøvann (som først avsaltes) gjennom elektrolyse
  • Hydrogenet som produseres skal deretter sendes inn til land via eksisterende rørledninger, blandet ut i naturgass.

– Nel ser på hydrogen fra havvind som et fremtidig nøkkelmarked med et enormt vekstpotensial over de neste 5 til 10 årene, og vi er veldig glade for å være en del av dette prosjektet som er første i sitt slag for å vise potensialet til våre PEM-teknologi i dette unike bruksområdet, sier Filip Smeets, leder for Nels elektrolysørdivisjon, i meldingen.

Les også

Nel-smell for britisk hedgefond

Les også

Shell blir med i Akers hydrogenprosjekt: Vil lage hydrogen av Ormen Lange-gassen

Planlegger hydrogenproduksjon i stor skala

Neptune Energy opplyser i en melding at prosjektet har mottatt en subsidie fra Netherlands Enterprise Agency under deres demonstrasjonsprogram for energi- og klimainnovasjon.

Neptune opplyser ikke størrelsen på støtten, men ifølge Upstream er det snakk om 3,6 millioner euro – tilsvarende 38 millioner kroner.

– PosHYdon vil gi nødvendig innsikt i utviklingen av grønn hydrogenproduksjon i storskala til havs, sier Neptune Energys sjef for den nederlandske virksomheten, Lex de Groot, i en uttalelse.

Neptune Energy-direktøren peker på at det «»omfattende nettverket av infrastruktur» på nederlandsk sokkel er koblet til det internasjonale strømnettet og «lett kan håndtere vindparker lenger ut i havet ved å konvertere den grønne kraftproduksjonen til grønn hydrogen og transportere det til nettet på land».

I grupperingen er selskapene Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, IV-Offshore & Energy Emerson Automation Solutions, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, og Eneco.

Oljeselskapet Neptune Energy er operatør på Q13a-plattformen og eier 50 prosent. Partnerne er EBN som eier 40 prosent og Taqa Offshore som eier 10 prosent.

Les også

Ny rapport: Ammoniakk pekes ut som den beste drivstoffløsningen for skipsfart

Les også

Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

Publisert: