Oljearbeidere får ikke overtid – nå går de til rettssak

Likebehandling av innleide på flerbruksskip i oljeindustrien er stridstemaet i rettssak som starter denne uken.

Oljearbeidere på flerbruksfartøy går til rettssak for å få overtid (illustrasjonsfoto).
Publisert:

Skal oljearbeidere på flerbruksfartøy få overtid?

– Nei, mener bemanningsselskapet Saga Subsea som tilbyr en rekke bemanningstjenester til oljeindustrien.

– Ja, mener oljearbeidere selv og fagforbundet Industri Energi.

Dermed blir det rettssak i Haugesund tingrett mellom partene torsdag og fredag.

Oljearbeiderne har vært utleid til en rekke selskaper som DOF Subsea, Reach Subsea og Deep Ocean. De har arbeidsoppgaver henholdsvis som leder av robotstyrte undervannsoperasjoner (ROV) og rigger. Arbeidsoppgavene er knyttet til prosjekter for norsk olje- og gassindustri – og de er dermed ikke sjømenn som har arbeidsoppgaver knyttet til skipets framdrift.

Her kan du lese om oljeulykken som ingen brydde seg om.

Utfordrer lovverket

Såkalte flerbruksfartøy er blitt brukt som en samlebetegnelse på fartøy som brukes i petroleumsbransjen innen konstruksjon, vedlikehold og inspeksjon. Disse skipene har blitt stadig mer avanserte og gjør flere av oppgavene som var typiske for boreplattformer og flyterigger.

– I korthet dreier saken seg om dette: Vi krever likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for utleide oljearbeidere, som selv er fast ansatt i landbasert virksomhet, når de leies ut til kunder for arbeid på flerbruksfartøy. Vi ser at antallet ansatte i bemanningsbyrå øker i denne bransjen, og vi mener at de betales for lite etter lovverket, sier områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi.

– Blant annet betaler ikke Saga Subsea overtidsgodtgjørelse og heller ikke nattillegg som direkte ansatte får. De utleide har heller ikke forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid. Kravene som fremmes nå dreier seg om likebehandling med direkte ansatte der de er innleid til, legger han til.

Ommund Stokka og Industri Energi vil rydde opp for de såkalte lovløse oljearbeiderne.

Stokka understreker at saken er av viktig prinsipiell karakter. Tidligere har Industri Energi anslått at det er mellom 2500 og 3000 mennesker som jobbet på slike fartøy i oljeindustrien. Med høy aktivitet i petroleumsindustrien mener Stokka at tallet er noenlunde som før.

– Forbundet har også over lang tid tatt til orde for arbeid på flerbruksfartøy bør omfattes av arbeidsmiljøloven og rammeforskriften. Denne problemstillingen arbeides det også aktivt med, sier Stokka

Saga Subsea ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Mulighet ikke brukt

Oljearbeidere på flerbruksfartøy har blitt kalt «lovløse» oljearbeidere fordi de ikke har samme rettigheter og oppfølging fra tilsynsmyndighet når de jobber på flerbruksfartøy som andre oljearbeidere har. Å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, er en sak som har vært diskutert i en årrekke.

Oljearbeidere på boreplattformer kom inn under arbeidsmiljøloven fra 1993. Siden den gang har flerbruksfartøy overtatt mange av arbeidsoperasjonene som riggene tradisjonelt hadde, men lovverket har ikke fulgt etter.

Den daværende opposisjonen med Ap, Sp og SV i spissen fremmet flere ganger forslag om å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, men forslaget ble stemt ned av Solberg-regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre har også vært en ivrig forkjemper for å rydde opp i forholdene.

I 2019 slo en rapport fast at rammeforskriften for petroleumssektoren gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om at arbeidsmiljøloven skal gjøres gjeldende for fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksomheten. Men bestemmelsen har så langt ikke blitt benyttet.

Status nå er at regjeringen har en plan for å sende på høring en sak om norske lønns- og arbeidsvilkår på fartøy i norske farvann før sommerferien. Men når det gjelder flerbruksfartøy og arbeidsmiljøloven er det mer arbeid som må til.

Les også

Opedal om ny omstillingsplan: – Et godt svar

Torstein Tvedt Solberg, Ap, sier det er en liten justering som skal til for at oljearbeidere på flerbruksfartøy kan komme inn under arbeidsmiljøloven.

– Enkel sak å ta tak i

Aps Torstein Tvedt Solberg har arbeidet med saken i flere år og ser fram til at noe skjer. Han mener det ikke er altfor kompliserte justeringer som skal til for at oljearbeidere på flerbruksfartøy kommer inn under arbeidsmiljøloven.

– Jeg har stor tro på at endringer gjennomføres som vil ha betydning for veldig mange.

SV har lenge jobbet for en lovregulering av norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs i Norge, også på flerbruksfartøy.

– Det er viktig at all aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel, skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og arbeidsbetingelser, sier arbeidspolitisk talsperson Kirsti Bergstø i SV.

Rødt mener det haster. Forskriftsendringen burde være en enkel sak for ministeren å ta tak i, slik at arbeidsmiljøloven blir gjeldende på flerbruksfartøy, ifølge Rødts Emma Watne.

– Dette handler om lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, sikkerheten til de ansatte, retten til å velge verneombud og ha et ordentlig oppsigelsesvern. Tillitsvalgte i Industri og Energi har etterlyst denne endringen lenge. Vi kan ikke godta at de ansatte havner i gråsone mellom flaggstaten, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet på grunn av kompliserte selskapsstrukturer og ikke har noen rettigheter, sier Rødts Emma Watne.

Publisert: