Rekordår for Petoro: Leverte 528 milliarder kroner til staten

Høye priser bidro til at Petoro overførte fem ganger mer til staten enn i et normalt år.

Petoros toppsjef Kristin Kragseth.
Publisert:

Kontantstrømmen til staten var på 528 milliarder kroner, opp fra 186 milliarder året før og nær 59 milliarder i 2020, viser Petoros årsrapport.

Fjorårets kontantstrøm var fem ganger høyere enn i et normalår, skriver Petoro.

Les også

Rekordhøye olje- og gassinntekter

Petoro forvalter statens eierandeler i felt på den norske sokkelen gjennom statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapet sitter på rettighetene til om lag en tredjedel av olje- og gassreservene på sokkelen.

Pengene fra norsk sokkel går inn i Oljefondet, som investerer dem i aksjer, rentepapirer og eiendom verden rundt.

Høye priser

Petoro skriver at oppgangen skyldes økte inntekter etter at olje- og gassprisene steg og gassalget økte. Prisene på olje og gass har vært høye etter Ukraina-krigen, og spesielt gassprisene steg kraftig i fjor.

Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i 2022. Det forklares med produksjonstillatelser på flere felt, god og stabil drift, i tillegg til at Snøhvit-feltet kom i produksjon igjen.

Les også

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

Petoros samlede produksjon av olje og gass var på 1,044 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjor. Det var opp 17.000 fat per dag fra året før.

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter. I gjennomsnitt var prisen på 11,95 kroner per kubikkmeter, opp fra 4,78 kroner.

Petoro fikk i gjennomsnitt 104 dollar per fat for oljen, opp fra 70 dollar fatet i 2021. Svakere krone bidro også, slik at oljeprisen i kroner ble på 988 kroner per fat, opp fra 603 kroner fatet.

Petoro peker på at Norge dekker rundt 30 prosent av gassbehovet i Europa.

– Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier Petoro-sjef Kristin Kragseth i en pressemelding.

Mange nye prosjekter

Før nyttår ble det levert inn mange utbyggingsplaner for prosjekter på norsk sokkel. Det var fristen for å bli omfattet av gunstige midlertidige skatteregler som Stortinget innførte etter coronakrisen i 2020.

Petoro peker på at oljeskattepakken har bidratt til rundt 300 milliarder kroner i investeringer på norsk sokkel.

Petoro skriver at selskapet er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner som ble levert inn i 2022, og i tillegg er Petoro med på flere utvidelser av eksisterende utbyggingsplaner og ett elektrifiseringsprosjekt.

Petoros toppsjef Kristin Kragseth fikk en skattbar lønn på 4,93 millioner kroner i fjor, ifølge årsrapporten. Til sammen fikk de seks i Petoros ledergruppe en lønn på 13,64 millioner kroner i skattbar lønn i fjor.

Publisert:

Her kan du lese mer om