Derfor er diesel nå dyrere enn bensin

Dieselprisen har gått opp, og koster mer enn bensin flere steder. Det skyldes høyere etterspørsel i Europa.

DIESEL: Prisen for diesel er nå høyere enn bensin. Bildet er tatt tidligere i år.
Publisert:

Vanligvis ligger bensinprisen noen knepp over dieselprisen. Det har nå snudd over store deler av landet.

– Dieselprisen er høyere enn bensinprisen nå fordi innkjøpsprisen på ferdigraffinert diesel har økt mer enn innkjøpsprisen på ferdigraffinert bensin, sier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen.

Han sier videre at pumpeprisene har økt både for bensin og diesel siden slutten av september. Bensinprisen er opp 1,40 kroner, og dieselprisen har økt med 2,8 kroner.

– Det synes på pumpene etter en prisjustering, sier han.

Høy etterspørsel i Europa

Energianalytiker i Pareto, Nadia Martin Wiggen sier til E24 at etterspørselen etter diesel vanligvis er høyere om vinteren enn i sommermånedene. I tillegg trekker hun frem at Europa har et behov for å erstatte naturgass fra Russland.

– Diesel i Europa er en av hovedsubstituttene for naturgass og kan bli brukt til å generere elektrisitet. Denne vinteren ser vi et behov for opp til 0,9 millioner fat per dag mer til olje for oppvarming, diesel, og andre ting sammenlignet med forrige vinter.

I Tyskland installerer de for eksempel dieselaggregater som de bruker vekselvis ved behov. Det er med på å drive prisen opp, ifølge analytikeren.

Høyere priser uten Kina

– Redningen for bensin -og dieselprisene er at Kina har lagt til ekstra eksportkvoter. Det er ekstremt viktig. Spesielt hvis USAs president Joe Biden skulle begrense eksporten av diesel og bensin som hevn mot OPEC+ sine produksjonskutt forrige uke, sier hun.

Kina har raffinerier med ekstra kapasitet. Hvor mye av det som vil bli tilgjengelig i markedet, og når er usikkert. Hun tror likevel at pumpeprisen ville sett annerledes ut hvis det ikke hadde vært for de kinesiske kvotene.

– Uten kineserne ville prisen på diesel vært mye høyere. Prisene i Europa må imidlertid fortsatt holde seg høye nok til å tiltrekke seg ekstra diesel fra Asia. Ellers vil andre raffinerier i Asia bare kutte, og dermed svekke, eller til og med fjerne fordelen ved å ha de kinesiske eksportkvotene, sier hun.

Publisert: