Moe lover norsk gass til Europa i opptil 70 år

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) legger press på EU for å få langsiktige lovnader om europeiske gasskjøp. Selv garanterer han stabile og høye leveranser i mange tiår framover.

Publisert: Publisert:

– Jeg kan garantere at Norge kan levere all den gassen EU trenger i ikke bare 10– 20 år, men i mer enn en generasjon framover i tid. Jeg er helt sikker på at vi er i stand til å levere gass i opptil 70 år til, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe til NTB.

Fredag tok han med seg EUs energikommissær Günther Oettinger ut til Troll A-plattformen i Nordsjøen på omvisning i forkant av høynivåsamtalene om energi mellom den norske regjeringen og EU-kommisjonen samme dag.

Han avviser kategorisk spekulasjonene om at den norske petroleumsvirksomheten har nådd solnedgangsfasen – der både produksjon og forekomster synker sakte, men sikkert.

Dyre investeringer

– De investeringene som må til for å bygge ut virksomheten på norsk sokkel videre er svært kostbare. Da er det avgjørende med en forutsigbarhet, som jeg tror også EU er tjent med, sier Moe.

Oettinger medgir overfor NTB at det er på tide å klargjøre EUs behov for norsk gass i et langsiktig perspektiv i forbindelse med energimeldingen «Roadmap 2050». Rapporten skal etter planen legges fram før nyttår. Borten Moe ønsker at den skal sikre Norges posisjon som den nest største gassleverandøren til EU-landene.

– Ja, vi skal prøve å gi relativt klare svar, men ingen kan vite i dag hva slags energibehov vi har i Europa om 10– 20 og opptil 40 år. Norge og EU har et langsiktig energipartnerskap, og jeg er helt sikker på at norsk gass kommer til å være en del av Europas energimiks også i framtida, sier EUs energikommissær.

– Trenger langsiktighet

Det var Trollfeltet som så å si skapte det norske gasseventyret da forekomstene ble oppdaget i 1979. Produksjonen banet vei for utbyggingen av gassrørledningsnettet som strekker seg til Tyskland, Belgia, Storbritannia og Frankrike. Mens produksjonen fortsetter på etablerte felt vender oljeindustrien blikket mot nordområdene og Barentshavet, hvor man antar at det finnes betydelige nye forekomster.

Oettinger lot seg imponere av det han fikk se om bord på Troll A-plattformen, en av de største på norsk kontinentalsokkel.

– Det er veldig imponerende, både når det gjelder ingeniørkompetansen bak denne plattformen og kompetansen bak selve produksjonen. Det er forståelig at man trenger langsiktighet i denne virksomheten, sa han.

Vil selge CCS

Moe er dessuten opptatt av at norsk gass kan bli brubyggeren mellom dagens kullkraftproduksjon og EUs ambisjoner om å dreie hovedproduksjonen til grønn kraftproduksjon. Norskutviklet teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS) kan dessuten bli en nøkkelfaktor i utslippskuttene EU skal gjennomføre fram mot 2050.

– Jeg er sikker på at Norge blir konkurransedyktig også på dette feltet, sier Oettinger.

Ambisjonene bak det problemplagede prosjektet på Mongstad er å utvikle rense- og fangstteknologi som i stor skala kan implementeres ved sterkt forurensende kullkraftverk i Europa og ellers i verden. Oettinger avviser å kommentere kostnads- og tidsoverskridelsene ved prosjektet.

Publisert: