Studie: Norge svært godt rustet for lav oljepris

Norge er trolig det landet blant verdens store oljeprodusenter som er i best posisjon til å takle oljeprisens dramatiske fall, viser en fersk analyse.

MØRKE SKYER: Men en fersk studie antyder at Norge er det olje-landet som kan komme best ut av prisfallet. Her ser vi Ekofisk-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Det gigantiske norske oljefondet og Norges relativt lave oljeavhengighet for å balansere budsjettet trekkes fram som de to sentrale årsakene.

– Norge ser ut til å inneha en av de beste posisjonene av alle produsentene, skriver Financial Times i analysen.

Den er gjort på bakgrunn av data fra kredittvurderingsbyrået Fitch og Citi Research.

Oljeprisen har falt fra sommerens topp på 115 dollar fatet til dagens nivå på omkring 60 dollar. Det får store følger, både for Norge og andre oljeproduserende land og for land som importerer olje.

Les også:Derfor kan oljekrisen faktisk være en fordel

40 dollar fatet

Norges oljeformue er de siste 15 årene dyttet inn i Statens pensjonsfond – utland, eller oljefondet. Det har i dag en antatt verdi på 6.300 milliarder kroner. Formuen er en fremtidig pensjonsforsikring, men kan også brukes til å stimulere økonomien i trange tider. Det gir norske myndigheter stort handlingsrom.

(artikkelen fortsetter under bildet.)

UTSAGN: - Vi kan ikke si at vi skal tilbake til normalen, har finansminister Siv Jensen (Frp) uttalt.

Samtidig viser flere analyser at Norge ikke trenger en oljepris på mer enn 40 dollar fatet – langt under selv dagens relativt lave nivå – for å balansere budsjettet. Også Fitch har landet på dette tallet.

– Det er det laveste nivået for alle oljeprodusentene ratingbyrået har sett på, skriver FT.

Les også:Oljeinntektene stuper med over 20 prosent

Andre land er langt verre stilt: Iran trenger en oljepris på 135 dollar fatet, Russland 105 og Venezuela 114,50, ifølge Fitch.

BI-professor og NUPI-forsker Ole Gunnar Austvik har fortalt E24 at man må belage seg på en lavere pris en god stund. med mindre Kina rører på seg.

- Verdensøkonomien er ikke akkurat sterk, og svakere vekst i Kina bidrar til at etterspørselen etter olje er mye lavere nå enn tidligere. Jeg tror vi er på vei inn i en fase der prisene vil være lavere enn de har vært det siste året.

Les også:Thomas (25) brukte 100.000 på offshore-kurs - får ikke jobb

Kan få følger

Likevel er sentralbanksjef Øystein Olsen bekymret for at en oljepris på «70– 80 dollar per fat vil ha forholdsvis store konsekvenser» for norsk økonomi, ifølge Norges Banks siste pengepolitiske rapport.

Det skyldes at lav oljepris kan få stor innvirkning på norske oljeinvesteringer, som alt i 2015 er i sterk nedgang.

– Varig lavere oljepris vil i større grad kunne påvirke lønnsomheten av nye mulige utbyggingsprosjekter på norsk sokkel og dermed gi større effekter på oljeinvesteringene, sier Olsen.

(artikkelen fortsetter under bildet.)

KUTTET RENTEN: Pilene peker svakt nedover for norsk økonomi neste år, men de fleste analytikere tror på en myk landing med økonomisk vekst, fortsatt lønnsvekst og lav arbeidsledighet. Imidlertid valgte Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen i desember overraskende å kutte styringsrenten til 1,25 prosent, til tross for at boligmarkedet fortsatt er brennhett.

Financial Times peker på at spesielt oljeprosjekter i Arktis nå kan bli skrinlagt.

Oljeinvesteringer har i mange år har vært en viktig vekstdriver i norsk økonomi, men nå peker flere piler nedover.

Les også:«Oljeordførerne»: 2015 blir et tøft år

DNB Markets konkluderte i november med at 7.000 stillinger har forsvunnet i oljebransjen de siste to årene. Hittil i år er bare én utbyggingsplan levert til Olje- og energidepartementet.

Det skjedde sist uke.

Samtidig tror mange at utbyggingen av gigantfeltet «Johan Sverdrup» vil gi fornyet aktivitet og optimisme i Olje-Norge når det kommer i gang.

Sverdrup skal bygges ut i flere trinn, og den første fasen skal være produksjonsklar mot slutten av 2019. Utbyggingen er ventet å koste mellom 170 og 220 milliarder kroner, og Statoil har antydet at prosjektet vil kunne skape opp mot 51.000 årsverk.

– Vi kan ikke si at vi skal tilbake til normalen, for det skal vi ikke

«Johan Sverdrup» har en break-even-pris helt nede på 35-40 dollar fatet for å være lønnsom, noe som setter det i særstilling på norsk sokkel.

Til sammenligning: «Johan Castberg» i Barentshavet har en break-even pris på mellom 85 og 90 dollar fatet.

Taper inntekter

Helt konkret fører også den sterkt fallende oljeprisen til at Norge taper inntekter. Dette vil imidlertid ikke merkes på annet enn at oljefondet vokser litt saktere.

– Fallet i oljepris til dagens nivå reduserer Norges inntekter med over 70 milliarder kroner neste år, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i finansdebatten 1. desember.

Les også:Petroleumsstudent: Flere legger en plan B

Siden har oljeprisen falt videre. DNB Markets anslår at dagens oljepris vil gi 84 milliarder mindre i inntekter for Norge neste år.

Pilene peker svakt nedover for norsk økonomi neste år, men de fleste analytikere tror på en myk landing med økonomisk vekst, fortsatt lønnsvekst og lav arbeidsledighet.

Imidlertid valgte Norges Bank i desember overraskende å kutte styringsrenten til 1,25 prosent, til tross for at boligmarkedet fortsatt er brennhett.

Les også:

Publisert: