Equinor vurderer «lavkarbon-pakke»: Vil selge gass og strøm i pakkeløsning

Den eksplosive veksten i fornybar, og særlig solkraft, vil legge et enormt press på strømnett verden over. Nå pønsker Equinors fornybarsjef på om selskapet skal begynne å selge kombinasjonsprodukter basert på sol, havvind og naturgass.

SATSER PÅ SOL: Equinor investerte kjøpte nylig aksjer i Scatec Solar for 700 millioner kroner. Her er selskapets solprosjekt Linde i Sør-Afrika.
Publisert: Publisert:

– Jeg ser absolutt et behov for å kunne handle kombinerte kraftprodukter. I en del markeder er fornybar i ferd med å bli grunnlasten i kraftsystemet, og da trenger man en fleksibilitet på toppen. Det finnes ikke noe bedre enn naturgass til å fylle det behovet, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for New Energy Solutions (NES) i Equinor, til E24.

– Vi jobber nå tett med kollegaene våre innen gassvirksomheten i Equinor for å se om det er mulig å tilby den kombinasjonen i fremtiden, fortsetter Eitrheim som leder fornybarenheten i olje- og energigiganten.

E24 traff Eitrheim på Equinors høstkonferanse i Oslo denne uken. Der presenterte sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA) som vanlig den siste versjonen av deres prognoserapport kalt World Energy Outlook.

Ut ifra fremskrivningene til IEA og andre eksperter blir Pål Eitrheims portefølje av solenergi og havvindprosjekter stadig mer aktuell og interessant, selv om de store pengene i Equinor-systemet fortsatt vil komme fra olje og gass i mange år til.

Les også

Equinor vil bruke 42 til 84 millioner kroner årlig på å hindre avskoging

Strømmen må balanseres

I tillegg til å fremskrive utviklingen i energiforbruk, oljeetterspørsel, bruk av kull, CO₂-utslipp og mye mer, peker IEA i sin rapport også på hvordan den eksplosive veksten i fornybar legger et press på strømnettene, rett og slett fordi produksjonen svinger avhengig av hvor mye solen skinner og vinden blåser.

Samtidig kan store deler av strømforbruket skje på tider der det ikke produseres mye, for eksempel når «alle» skrur på komfyren hjemme for å lage middag når solen er på vei ned.

Pål Eitrheim, konserndirektør for New Energy Solutions i Equinor

IEA har fått kritikk for å ha konsistent ha undervurdert fremveksten av solenergi, men uavhengig av det er alle enige om at veksten i sol bare vil fortsette – eksponentielt.

I rapporten anslår IEA at den installerte kapasiteten med solceller vil passere den samlede kapasiteten til vindkraft i 2025, kapasiteten til vannkraft i 2030 og kapasiteten til kull i 2040. Mesteparten vil komme i store anlegg, selv om solcelleanlegg på hus og næringsbygg også vil bidra, anslår IEA.

– Det er få utfordringer med de lave installerte solenergi-nivåene i dag, men i vårt New Policies-scenario vil mange land i Europa, i tillegg til Mexico, India og Kina trenge en grad av fleksibilitet i strømnettet i en skala man aldri tidligere har sett, skriver byrået.

Det arbeides med en rekke tiltak, på høyt og lavt nivå, som skal løse utfordringene all fornybarkraften skaper for strømnettene. Tiltakene inkluderer alt fra smart lading av elbiler, hvitevarer som kjører vasken når det er lite press på strømnettet, til å ha gasskraft som en reserve som kan brukes når det trengs.

Les også

Fersk IEA-rapport: Jekker opp elbil-anslaget

Vil tjene penger på strømsalg

I fornybarsatsingen til Equinor er det fortsatt havvindsatsingen som er størst, men siden i fjor har satsingen på sol tatt seg kraftig opp og selskapet begynner nå å få på plass en ganske omfattende fornybarportefølje:

Selskapet spesialiserer seg på handel i det kortsiktige kraftmarkedet i Europa, og tilbyr blant annet tjenester til kraftprodusenter innenfor balansering og produksjonsstyring, samt salgsavtaler, sikringskontrakter og sertifikathandel.

Da oppkjøpet til 3,7 milliarder kroner ble annonsert i juli, skrev E24 at Equinor mener utviklingen i fornybar nå går så fort at de ikke hadde tid til å bygge opp noe lignende som Danske Commodities på egen hånd.

Selskapet mener de vil tjene mest hvis de faktisk kan selge fornybarstrømmen de produserer selv.

– Scatec og mange av solselskapene har inngått langsiktige kontrakter med satte priser på solenergien de produserer. Er det slike prosjekter som er interessante for dere, eller ser det andre inntjeningsmuligheter i sol?

– Det store spørsmålet er hvor verdiskapningen vil skje i verdikjeden til sol. Transaksjonen med Danske Commodities er et eksempel på at vi ønsker å styrke tradingposisjonen vår, sier Eitrheim og fortsetter:

– Det er en posisjonering som vi ser vil bli stadig viktigere, og som vi har innenfor gasshandel, men som vi ikke hadde på samme måte på kraftsiden.

Les også

Analytiker tror Equinor kan sluke Scatec Solar: – Tror de har lyst på hele selskapet

Regnestykkene endres hele tiden

Fornybarsjefen i Equinor forteller også om hvordan regnestykkene i fornybar er under konstant endring:

– Vi ser at fornybar blir stadig mer konkurransedyktig i stadig flere markeder. I desember i fjor så vi de første vindauksjonene uten subsidier i Nederland, og selv om dette ikke er noe som vil skje over natten, ser vi hvor utviklingen går, sier han og fortsetter:

– Ser man på kostnadsreduksjonen på sol og vind, på sol snakker vi om 80 prosent siden 2010, og på vind snakker man 40 til 70 prosent. Selv på flytende vind snakker vi nå om kostnader på nivå med det bunnfast havvind var for fem år siden. Så utviklingen går utrolig fort.

Han mener Equinor skal lykkes med fornybarsatsingen gjennom å kombinere smart og lønnsomt kraftsalg og -handel, med kostnadseffektive utbyggingsprosjekter:

– Vi må jobbe steinhardt med det tekniske for å sørge for at prosjektene er robuste og at vi tar ned kostnadene.

Pål Eitrheim har selv nylig begynt i jobben som konserndirektør for Nye Energiløsninger-divisjonen i Equinor, i forbindelse med flere lederbytter som ble annonsert i april. Han kom fra jobben som selskapets øverste ansvarlige for innkjøp og anskaffelser.

– Det som har overrasket meg mest i overgangen fra mitt «gamle» liv til mitt «nye» liv er hvor raskt utviklingen går, og hvor mye av den kompetansen vi har som kan brukes, sier Eitrheim og fortsetter:

– Det gjelder særlig på havvind, både når det gjelder marine operasjoner, gjennomføring og prosjektering, men også på finanssiden. Altså evnen til å tilrettelegge finansiering, gjøre det på gode kommersielle måter og ta det i bruk.

– Er det andre fornybarsegmenter enn havvind, solenergi og batterisatsingen til havvind som dere ser som interessant?

– Vi har sagt at vi som selskap ønsker å være med på den omleggingen av verdens energisystemer som skjer nå, og at vi skal bruke kompetansen vi har på det, sier Eitrheim og fortsetter:

– De som kommer til å vinne konkurransen fremover er de som kan levere de beste og mest konkurransedyktige løsningene. Jeg vil ikke binde meg til å si at vi vil satse på det ene eller andre segmentet i fornybarmarkedet. Det kan være vi må spre oss mer, at vi ser et tettere samvirke i noen markeder mellom for eksempel gass og fornybar, sier Eitrheim.

Les også

Har funnet mer olje ved Johan Castberg

Les også

Equinors comeback på Rosebank-feltet: Vil «ta en Castberg»

Les også

Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

Publisert:

Her kan du lese mer om