NOHA satser på vedlikehold

NOHA melder at det nå vil satse tungt på vedlikeholdsmarkedet offshore.<br />

Publisert: Publisert:

NOHA melder at det nå vil satse tungt på vedlikeholdsmarkedet offshore. Selskapet satser på å øke andelen innen vedlikehold fra dagens cirka 8 prosent til 18 prosent. -Veksten vil kunne finne sted på to måter; både gjennom utvikling av dagens virksomhet og eventuelle oppkjøp av andre selskaper, opplyser adm direktør Morten Sædberg i NOHA NORWAY AS. Som en del av strategien på å øke fokus på vedlikeholdsmarkedet, avvikler Autronica Fire and Security, som er en søsterbedrift til NOHA, sin fokus på nye offshore byggeprosjekter innen aktiv brannbekjempelse. Autronica sin Olje & Gassdivisjon i Stavanger vil i enda sterkere grad fokusere, og bygge videre på sin kjernekompetanse innen Brann- og Gass deteksjonssystemer der selskapet er en ledende aktør både nasjonalt og internasjonalt. NOHAs satsing på vedlikehold krever utbygging av dagens fasiliteter på Forus. Hele 1800 kvadrat vil dagens anlegg utvides med. Dette forventes å stå klart i løpet av første halvår 2007. NOHA NORWAY AS ble grunnlagt i 1924. Produksjon av brannposter og patronladede pulverslokkere foregår ved produksjonsanlegget på Forus. Firmaet har 110 ansatte og en årsomsetning på 160 millioner kroner. Hovedkontoret er på Forus. I tillegg har man regionkontor i Oslo, Trondheim og Bergen, samt servicekontor i Moss og Hamar.

Les hele saken med abonnement