Mener strømsjokket kan øke streikefaren: – Sjansen for et høyt konfliktnivå er stor

Dyr strøm kan gi økt streikefare til våren, advarer hovedorganisasjonen YS. – Påfører våre medlemmer store ekstrautgifter, sier YS-lederen.

Strømprisen har økt mye i høst og vinter, og YS frykter at det kan gi økt streikefare til våren. Dette er en kraftlinje i Osloområdet.
Publisert: Publisert:

Hovedorganisasjonen YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår for 229.000 medlemmer i 12 YS-forbund, som Parat, Safe, Delta og Finansforbundet.

Nå går YS-leder Erik Kollerud ut og advarer om at høye strømpriser kan skape problemer med vårens lønnsoppgjør.

– De skyhøye strømprisene vi ser nå påfører våre medlemmer store ekstrautgifter, sier Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud.

Det betyr at vanlige folk opplever økte kostnader, og når prisene stiger mye så vil det prege fagbevegelsens lønnskrav.

– Hvis det ikke snarest iverksettes tiltak som reduserer disse utgiftene, vil det bli et svært vanskelig lønnsoppgjør til våren, legger han til.

I høst har gassprisene i Europa skutt i været, og kombinert med tørt vær og lite vann i magasinene har det bidratt til at prisene også i Norden har vært svært høye.

I november kostet strømmen i Sør-Norge i snitt 1,06 kroner kilowattimen, eller 1,86 kroner kilowattimen med nettleie og avgifter.

Mandag denne uken satte døgnprisen på strøm rekord på 2,56 kroner kilowattimen, eller 3,73 kroner med nettleie og avgifter. I den dyreste enkelttimen kostet strømmen nesten seks kroner med nettleie og avgifter.

Les også

Strømprisen faller inn i helgen

– En svært vanskelig situasjon

Kollerud påpeker at lønnsoppgjøret handler om hvor mye bedriftene tåler av lønnsøkning, og hvor dyrt det er å leve.

– I motsetning til prisøkning på andre varer og tjenester, gir ikke høyere strømpris økte inntekter for bedriftene som de kan bruke til å betale høyere lønn, sier Kollerud.

– Vi kan derfor komme i en svært vanskelig situasjon til våren der sjansen for et høyt konfliktnivå er stor, sier han.

Nå krever YS-lederen at regjeringen finner tiltak som kan stagge strømprisene. Den siste tiden har det kommet en mengde forslag (se faktaboks) om hvordan dette kan gjøres, fra direkte pengestøtte til momskutt.

– Vi registrerer at en rekke partier på Stortinget har kommet med forslag, sier Kollerud.

– Vi forventer at regjeringen snarest mulig kommer tilbake med konkrete forslag med klar effekt, sier han.

Publisert: