EU-kommisjonen vil pålegge oljeselskaper å lagre CO₂

Innen 2030 skal det kunne lagres 50 millioner tonn CO₂ hvert år på EUs territorium, dersom EU-kommisjonen får det som den vil. Offshore Norge mener oljeselskapene på norsk sokkel er godt i gang.

Norske oljeselskap kan bli pålagt å lagre CO₂, dersom EU-kommisjonens forslag blir vedtatt. Bildet viser plattformen Sleipner i Nordsjøen.
Publisert:

Torsdag la EU-kommisjonen frem «Net zero industry act» og «Critical raw materials act». Det er to av kommisjonens forslag til svar på den amerikanske milliardskattepakken Inflation Reduction Act (IRA).

– Jeg tror Europa vil være det første klimanøytrale kontinentet på denne planeten, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermanns under en pressekonferanse i forbindelse med «Net zero industry act».

I forordningenforordningenForordning i EU er betegnelsen på de lover (rettsakter) som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene, fra det tidspunkt som er bestemt., som også er relevant for EØS-land som Norge, foreslår EU-kommisjonen at det innen 2030 skal kunne lagres 50 millioner tonn CO₂ på EUs territorium.

– Dette er et enormt fremskritt for europeisk klima- og industripolitikk, sier Frederic Hauge, sjef for miljøorganisasjonen Bellona.

Les også

Nå kommer EU-kommisjonens svar på USAs grønne milliardpakke: – Kappløpet er i gang

Kommisjonen foreslår at oljeselskapene i EU blir pålagt å stille CO₂-lager til disposisjon, slik at målet kan oppfylles. Forpliktelsene blir basert på selskapenes produksjon av olje og gass fra 2020–2024.

Jo høyere produksjon et selskap har, jo mer CO₂-lagerkapasitet må selskapet stille opp med.

– Også Norge kommer til å måtte pålegge sine oljeselskaper å skaffe til veie CO₂-lager, sier Hauge.

– Ikke tvil om at vi må skaffe mer CO₂-lagringskapasitet

Bellona-sjefen mener mangel på CO₂-lager har vært et problem for klimakutt i industrien. i flere tiår.

– Norsk og europeisk industri bør derfor juble for EU-kommisjonens forslag, sier Hauge.

Hildegunn Blindheim, sjef for interesseorganisasjonen Offshore Norge, synes EU-kommisjonens forslag er spennende.

– Det er ikke tvil om at vi må skaffe mer CO₂-lagringskapasitet. At EU ønsker at oljeselskapene skal sikre at det er nok lagringskapasitet er spennende, sier hun til E24.

Hildegunn Blindheim er sjef for interesseorganisasjonen Offshore Norge.

– Vi er godt i gang på norsk sokkel, sier Blindheim, som mener at Norge derfor er godt posisjonert.

I dag er det to anlegg som driver med karbonfangst- og lagring (CCS) i Norge.

  • Ved Snøhvit-felt utenfor Hammerfest har Equinor fanget og lagret gass siden 2008. CO₂ fjernes fra naturgassen før den kjøles ned til flytende gass (LNG). Ved normal drift på Snøhvit blir opptil 700.000 tonn CO₂ lagret hvert år, ifølge Norsk Petroleum.
  • Fra Sleipnerfeltet har Equinor siden 1996 lagret opp mot en million tonn CO₂ årlig.

Kan gjøre verdikjeden kommersiell

Blindheim forteller at Norge er det først ute i Europa når det kommer til karbonfangst og lagring.

– Det er veldig fint at EU er så ambisiøse på å få til karbonfangst- og lagring. Da kan verdikjeden som vi prøver å bygge opp bli kommersiell, sier Blindheim.

Inntil det mener hun det er viktig at EU går videre med et virkemiddelapparat.

– Så lenge CO₂-prisen ikke er høy nok, da er det viktig med et virkemiddelapparat slik at europeisk industri kan drive med karbonfangst.

Planer om mer karbonfangst- og lagring

Det er flere planer om å fange og lagre karbon i Norge i dag. To CCS-anlegg er allerede under konstruksjon.

  • På Norcem sin sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn skal det lagres 400.000 tonn CO₂ i året. Dette anlegget kommer i drift i 2024.
  • Denne måneden fikk Hafslund Oslo Celsios avfallsanlegg på Klementsrud i Oslo grønt lys fra Miljødirektoratet om å lagre 400.000 tonn CO₂ i året. Etter planen skal anlegget være i drift i 2026.

Hafslund og Celsio er en del av «Langskip», som er regjeringens prosjekt for fangst og lagring av CO₂.

Torsdag la EU-kommisjonen frem sitt svar på USAs grønne milliardpakke: – Kappløpet er i gang, sier EU-kommisjons president Ursula von der Leyen.

Northern Lights, eid av Equinor, Shell og Total, står for transport og lagring av CO₂ i Langskip-prosjektet.

I fjor inngikk Yara og Northern Lights en avtale om å frakte og lagre 800.000 tonn CO₂ årlig. Karbonet skal fraktes fra Yaras fabrikk i Nederland, til Northern Lights anlegg på Øygarden utenfor Bergen.

I tillegg har Equinor fått lisens på å lagre 20 millioner tonn CO₂ på Smeaheia, men oljeselskapet har ikke fattet en investeringsbeslutning enda. En rekke andre aktører har søkt om lisenser til å lagre CO₂ på norsk sokkel.

I rapporten Grønn omstilling, anslår Miljødirektoratet at eksisterende industri totalt vil lagre 4 millioner tonn CO₂ årlig i 2030.

Mener Norge må lagre mer

Norge produserer tre ganger så mye olje- og gass som EU, ifølge Bellona.

Det kan bety at norske oljeselskaper må stille med CO₂-lager som til sammen kan motta tre ganger så mye CO₂ som det EUs oljeselskaper gjør, mener Frederic Hauge.

Dersom det stemmer, må Norge måtte stille med 150 millioner tonn i årlig CO₂-injeksjonskapasitet, mener Bellona.

Publisert: